İş için Mail Hizmet Şartları

Bu belge Mobil cihazlar için " İş için Mail " uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Mobil cihazlar için " İş için Mail " uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasında ihtilaf olması halinde sadece Rusça sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. Mobil cihazlar için " İş için Mail " uygulamasının kullanımı hakkındaki Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/domain_termsofuse/?lang=ru.

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. YANDEX LTD (bundan sonra “Yandex” olarak anılacaktır) İnternet kullanıcısına (bundan sonra — “Kullanıcı”), https://business.yandex.ru/mail adresinde bulunan İş için Mail hizmetini kullanmasını önermektedir (bundan sonra — “Hizmet”).

1.2. Bu Şartlar, Yandex için Hizmet şartlarına ek niteliğindedir.

Bu Şartlarda belirtilmeyen her şeyde, Hizmetin kullanımıyla bağlantılı olarak Yandex ile Kullanıcı arasındaki ilişkiler aşağıdaki belgeler tarafından yönetilir (bundan sonra — Düzenleyici Belgeler):

1.3.Hizmeti/onun ayrı işlevlerini kullanmaya başlayan Kullanıcı, bu Şartları ve ayrıca Düzenleyici Belgelerin koşullarını hiçbir çekince veya istisna olmaksızın eksiksiz olarak kabul etmiş sayılır. Kullanıcı belirtilen belgelerin herhangi bir hükmünü kabul etmezse, Kullanıcı Hizmeti kullanma hakkına sahip değildir.

1.4.İşbu Koşullar herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın Yandex tarafından değiştirilebilir; Koşulların yeni sürümünde aksi öngörülmediği sürece, Koşulların yeni sürümü işbu paragrafta belirtilen adresten Internet’te yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Koşulların geçerli sürümü her zaman şu adresteki sayfada bulunur: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse.

1.5.İşbu Koşulların 1.4. maddesinde öngörülen usule göre Yandex tarafından işbu Koşullarda Kullanıcı’nın kabul etmediği herhangi bir değişiklik yapılmış olması durumunda, Kullanıcı’nın Servisi kullanmayı bırakması gerekir.

1.6.Terim ve tanımlar:

1.6.1. Adres – Yönetici Sitesinin e-posta adresi;

1.6.2. E-posta sistemi – Yönetici Sitesinde Adreslere posta kutusuna erişim sağlayan ve e-posta ile çalışmayı düzenleyen sistemdir;

1.6.3. Adres Kullanıcısı – İş için Mail hizmeti aracılığıyla Yandex hizmetlerinde kayıtlı kişidir;

1.6.4. Yönetici -Kullanıcı – bundan sonra Yönetici (Admin) olarak anılacaktır ve Yönetici Etki Alanını İş için Mail hizmetine bağlayan kişidir;

1.6.5. Adres Kullanıcısı hesabı – Adrese erişim için gereken verileri (kullanıcı adı ve şifre dahil) depolayan Yandex servislerinde Adres kullanan kişinin hesabı;

1.6.6. Yandex.Mail, https://yandex.ru/legal/mail_termsofuse adresinde yayınlanan kullanıcı sözleşmesinin şartlarına göre sağlanan Yandex hizmetidir; kullanıcılara mektup gönderme, alma, saklama ve bir adres defteri tutma becerisi de dahil olmak üzere posta işlevselliğinin çalışmasını sağlar, ancak bununla sınırlı değildir;;

1.6.7. Yöneticinin Etki alanı – Yönetici kayıtlı veya başka nedenlerden dolayı Yöneticinin yönetim için erişebildiği etki alanı adıdır.

1.7. Bu hizmetin kullanılması ile Kullanıcı ve Yönetici reklam mesajlarının iletilmesine onay vermektedirler. Kullanıcı’nın ve Yönetici’nin hizmetin ilgili işlevini kullanarak veya reklam mesajındaki yönlendirmeleri takip ederek reklam mesajlarının iletilmesini reddetme hakkı mevcuttur.

2. Servisin kullanımı. Servisin ayrı ayrı işlevleri

2.1. Servis, Yöneticiye Yandex.Mail işlevselliğini kullanarak Adreslerle ücretsiz iş düzenleme olanağını sunar. Şu anda mevcut tüm Servis işlevleri ve ayrıca bu işlevlerde yapılan herhangi bir geliştirme ve/veya yeni işlevlerin eklenmesi işbu Koşulların konusunu oluşturur. Servis, http://mail.yandex.com.tr/for/xyz.com (xyz.ru – Kullanıcı Sitesinin adresi) adresinde web arayüzü bulunan tam özellikli Yandex.Mail versiyonudur, aynı zamanda her Adres için pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru adreslerinde POP3/IMAP/SMTP’e erişim sağlanır.

2.1.1. Servislere kayıt olmuş Adres Kullanıcısı, Yandex servisleri Kullanıcı sözleşmesine uygun olarak e- posta işlevini ve diğer servisleri kullanma imkanına sahip olur.

2.1.2. Adres kullanıcısı bazı hizmetlere ve/veya bunların ayrı işlevlerine erişemeyebilir, örneğin: Yandex hizmetleri için ücretli abonelik satın alma, Yandex.Direct hizmetine kaydolma (reklam kampanyaları ve ilanları yerleştirme); Yandex.Market hizmetine kayıt (ürün tekliflerinin yerleştirilmesi). Adres Kullanıcısı tarafından diğer hizmetler ve/veya bunların ayrı işlevleri de kullanılamayabilir, Yandex, kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda, Adres Kullanıcısı için elverişli olmayan hizmetlerin listesini ve/veya hizmetlerin bazı işlevlerini değiştirme/tamamlama hakkına sahiptir.

2.2. Yandex.Mail’in teknik yeteneklerini kullanarak Yönetici, Adresler için Yandex.Mail’de Hesaplar oluşturur, (işbu Koşulların 1.2. maddesinde öngörülen belgelerde belirtilen Servisin teknik yetenekleri ve gereksinimleri çerçevesinde) Adreslerin Hesaplarını kendisi yönetir, bununla birlikte onları kendi takdirine bağlı olarak oluşturur, kaldırır, düzeltir.

2.3. Yönetici, Servisi Yöneticinin ödeme gerektiren servislerinin organizasyonu için kullanamaz.

2.4. Yönetici kendi adına, veya başkası Yönetici talimatıyla ve müsadesiyle toplu elektronik mesajları örgütlemek için Servisi kullanamaz (buna belli olmayan adresler listesine, otomatik adres seçimi yoluyla yapılan göndermeler, olağanüstü çok sayıdaki adrese yapılan göndermeler ve Yandex’in tek elden aldığı kararına göre toplu gönderme olarak sayılabilecek diğer durumlar dahildir).

2.5. Yönetici, üçüncü kişilere, Yönetici Etkisi Alanındaki Adres Kullanıcılarının hesap kayıtlarına erişim sağlamak dahil olmak üzere, Hizmetin yeteneklerine erişim sağlamaktan kendisi sorumludur. Yönetici, bu Sözleşme kapsamında Hizmetin kullanımına erişim sağladığı üçüncü kişilerin tüm eylemleri için sorumluluk taşır. Yönetici, bu tür üçüncü kişilere bu Şartları ve Düzenleyici Belgeleri tanıttığı için ve de bu tür üçüncü kişilerin bu belgeleri incelememesi veya zamanında incelememesi ile ilgili tüm riskler, dolayısıyla oluşan giderlerden sorumlu olacaktır. Yönetici Etki Alanındaki Adreslerle ilgili olarak Hizmeti kullanmaya yönelik tüm eylemler, Yönetici tarafından yapılmış sayılır. Yönetici, üçüncü taraflara Hizmetin kullanımına erişim sağlama eylemlerinin yasaları, bu Koşulları ve Düzenleyici Belgeleri veya üçüncü tarafların haklarını ihlal etmediğini garanti eder.

2.6. Yönetici, Yönetici Sitesine ve ayrıca Yönetici Sitesi içinYandex.Mail versiyonunda Servisin işlevsel olanakları uyarınca kullanılabilen ticari markalara ve diğer tasarım öğelerine yasal olarak sahip olmasını garanti eder.

2.7. Servis ve/veya Yandex.Mail işlevselliği çerçevesinde sağlanan kişiselleştirme özellikleri hariç, Yandex.Mail’in görünümünü ve işlevselliğini, Yönetici için amaçlanan versiyonlar dahil, Yandex kendisi belirler; bununla birlikte Yandex, Yandex. Mail sayfalarında reklam yerleştirme olanakları ve formatıyla ilgili sorunları kendisi çözer.

2.8. Yönetici, Servisi kullanarak Yandex’a Yöneticiden ek izinler almaya gerek olmadan ve ona bu kullanım için herhangi bir ücret ödemeden Yöneticinin ve/veya Yöneticinin sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya ticari adını Servis ve/veya Yandex.Mail ile ilgili bilgilendirme, promosyon ve pazarlama amaçlı kullanma hakkını verir.

2.9. Yandex, Servis aracılığıyla kullanılabilen Yönetici Siteleri ve/veya Adresleri sayısı dahil ama bununla sınırlı olmayarak her türlü sınırlamalar ve kısıtlamalar belirleme hakkını saklı tutar ve onları Yöneticiye önceden bildirmeden kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

2.10. Yandex, Hesap sahibinin isteği üzerine herhangi bir zamanda kendi takdirine bağlı olarak Adres Kullanıcıya bildirmeden ve açıklama yapmadan herhangi bir Hesabı değiştirme, sıfırlama, bloke etme, kaldırma veya o Hesaba ilişkin diğer eylemleri yapma hakkına sahiptir. Yönetici, Yandex’in sağladığı teknik araçları kullanarak Hesaba ilişkin yukarıda belirtilen eylemleri kendisi gerçekleştirme hakkına sahiptir: bu durumda Yandex Hesaba ilişkin yukarıda belirtilen eylemleri yapmaz ve Hesap adresi Kullancıların ilgili isteklerine cevap vermez, Yönetici ise bu tür isteklerin gönderilmiş olabileceği gerçek iletişim bilgilerini Yandex’e sağlamalıdır.

2.11. İşbu Koşulların 2.10. Maddesinin hükümlerine rağmen buna ek olarak Yandex, herhangi bir zamanda Yöneticiyi bildirmeden ve açıklama yapmadan herhangi bir Hesabı bloke etme veya Servisten kaldırma, bununla birlikte Yöneticinin herhangi bir sitesinin Servis bağlantısını kesme, veya mevzuatın gereklerine veya üçüncü şahısların haklarına ve hukukui menfaatlerine uyuylmasını sağlamak amacıyla genellikle kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Hesaba veya herhangi bir Yönetici Sitesine ilişkin her türlü başka eylemler yapma hakkına sahiptir.

2.1.2. Adres Kullanıcısı bazı servisleri ve/veya diğer işlevlerini kullanamayabilir. Örneğin Yandex.Direkt servisine kayıt olma (reklam kampanyalarının ve ilanların yerleştirilmesi); Yandex.Market servisine kayit olma (ürün tekliflerinin yerleştirilmesi); Yandex.Para servisine kayıt olma (hesap açma); “Etki alanı için Posta” servisinde Yönetici etki alanının kaydı; Yandex.Foto servisine fotoğraf yükleme; “Benim Çevrem” servisine kayıt olma. Bunların dışında Adres kullanıcısı başka servisleri ve/ veya servislerin bazı işlevlerini kullanamayabilir, Yandex haber vermeden kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman Adres Kullanıcısının erişilmez servisler ve/veya servislerin bazı işlevler listesini değistirme yada o listeye ekleme yapma hakkına sahiptir.

Yayın tarihi: 24.08.2020

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/12022018.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/02022017.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/05112014.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/07102013.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/05042013.

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/domain_termsofuse/20092011.