"Domain için Posta" yazılımının kullanımı ile ilgili lisans sözleşmesi

Yazılımı kullanmadan önce, aşağıda yer alan Lisans Sözleşmesi şartlarını okuyunuz.

Yazılımın kullanımı, işbu Lisans Sözleşmesi koşullarının tam ve koşulsuz kabulü anlamına gelmektedir.

Eğer aşağıda belirtilen Lisans sözleşmesi koşullarını kabul etmiyorsanız, herhangi bir amaç için yazılımı kullanma hakkında sahip olamazsınız.

1. Genel Hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (bundan böyle - "Lisans") "Domain için Posta" yazılımı (bundan böyle "Yazılım") kullanım şartlarını belirlemektedir ve Yazılımı kullanan herhangi bir kişi (bundan böyle "Lisans sahibi") ile Yazılımın münhasır haklarının tek sahibi olan (bundan böyle "Hak sahibi") Lev Tolstoy, no.16, Moskova, 119021, Rusya adresinde yerleşik OOO "YANDEX" arasında imza edilmiştir.

1.2. Yazılımı kopyalayarak, ekipmana yükleyerek veya başka şekilde kullanarak, Lisans sahibi, Lisansın tüm şart ve koşullarını tam ve koşulsuz olarak kabul ettiğini ifade eder.

1.3. Yazılımın sadece işbu Lisans şartları altında kullanımına izin verilir. Eğer Lisans sahibi aşağıda belirtilen Lisans hüküm ve koşullarını bütünüyle kabul etmiyorsa, bu durumda Lisans sahibi Yazılımı herhangi bir amaç için kullanma hakkında sahip olamaz. Yazılımın, işbu Lisansın şart ve hükümlerini ihlal ederek (yerine getirmeyerek) kullanımı yasaktır.

1.4. Yazılımı kullanan Lisans sahibi, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu kabul ediyor ve bu belgelerin şartlarının Yazılımın kullanımı konusunda, işbu Lisansa aykırı olmadıkları müddetçe tam olarak geçerli olduğunu teyit ediyor.

Belirtilen belgeler (bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirime gerek kalmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir, belgelerin yeni sürümleri, yeni sürümlerde aksi belirtilmemişse, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

1.5. İşbu Lisans ve Yazılımın kullanımı ile ilgili tüm ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir ve işbu Lisans veya Yazılımın kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir itiraz veya davalar Hak Sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemeye iletilmeli ve o mahkeme tarafından görülmelidir.

1.6. Hak Sahibi Lisans sahibine işbu Lisansın Rusçadan diğer dillere çevirisini sağlayabilir, fakat Rusça Lisans ile çevirisi arasında şartlar ve koşullar arasında herhangi bir uyuşmazlık söz konusu olursa, hukuki güce sadece Rusça lisans sahip olacaktır.

1.7. Terimler ve tanımlar:

1.7.1. Adres: Lisans sahibinin Domain adındaki elektronik posta adresi;

1.7.2. Posta sistemi: Lisans sahibinin alan adında bulunan posta kutusuna erişimi ve e-postalarla çalışmaya imkan tanıyan sistem;

1.7.3. Adresin kullanıcısı: Yazılımı kullanarak Hak Sahibinin servislerinde kayıt olan kişi;

1.7.4. Kullanıcı - Yönetici- bundan böyle Yönetici - Lisans Alanın Domain'ini Programa bağlayan kişi;

1.7.5. Adresin Kullanıcısının Hesabı: Hak sahibinin servislerinde Adres kullanan kişinin hesabı, Adrese erişim için verileri (kullanıcı adı ve parola dahil) depolayan hesap;

1.7.6. Yandeks.Posta: - Hak Sahibinin sunduğu bir servis olup, kullanıcılara, e-posta gönderme, alma, depolama, adres defteri tutma gibi işlevleri sunmakta ve bu işlevlerle sınırlı kalmamaktadır;

1.7.7. Lisans sahibinin Domain adı: Lisans sahibi tarafından tescil edilmiş olan Domain adı, ya da başka bir nedenle yönetmesi için Lisans sahibinin emrinde olan.

1.8. Yazılımı kullanarak Lisans Alan, Adres Kullanıcısı ve Yönetici reklam niteliğindeki mesajları alma konusunda rızalarını beyan etmektedirler. Lisans Alan, Adres Kullanıcısı ve Yönetici, Yazılımın ilgili işlevini kullanarak veya alınan reklam nitelikli mesajda belirtilen talimatları takip ederek reklam niteliğindeki mesajları almayı reddedebilirler.

2. Yazılım ile ilgili Haklar

2.1. Yazılım ile ilgili münhasır haklar Hak sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi bedelsiz olarak basit (münhasır olmayan) lisans şartlarında Lisans Sahibine, Yazılımın amacına uygun olarak, işbu Lisans ile ve ayrıca işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeler ile belirlenen sınırlar dahilinde Yazılımı dünyanın herhangi bir yerinde devredilemeyecek kullanma, çoğaltma ve ticari olmayan amaçla (bedelsiz) Yazılımı dağıtma hakkını sunmaktadır.

4. Kısıtlama

4.1. İşbu Lisans veya Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasaları ile açıkça izin verildiği ölçü ve durumlar hariç olmak üzere, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan Lisans Alan Yazılımı kullanarak benzer ürünler oluşturmak amacıyla Yazılımda kullanılan algoritmalar hakkında bilgi edinmek üzere Yazılımın kodunu değiştirme, çıkarma, toplama veya herhangi bir başka eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip değil, ayrıca Yazılımı başka bir şekilde kullanamaz veya kullanım yetkisi veremez.

4.2. Lisans Alan, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan, yazılım ürünleri seti şeklinde dahil olmak üzere, Yazılımı ticari amaçla (örneğin, bir ücret karşılığında) çoğaltamaz ve dağıtamaz.

4.3. Lisans Alan, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan, Yazılımı aldığı şekilden farklı bir şekilde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Yazılımı "Domain için Posta" adı altında kullanmak (dağıtmak dahil) gerekmektedir. Lisans sahibi, Yazılımın adını değiştirme, telif hakkı bildirimi veya Hak Sahibi hakkındaki diğer işaretleri değiştiremez ve / veya silemez.

5. Yazılımın bazı işlevlerinin kullanım şartları

5.1. Yazılımın bazı işlevleri ancak İnternet erişimi mevcut ise kullanılabilir. Lisans Alan, bağımsız olarak böyle bir erişimi alır ve bedelini öder, bunu kendi iletişim operatörü veya İnternet sağlayıcısının sunduğu şart ve tarifelere göre gerçekleştirir.

5.2. Yazılım, Yönetici'ye Yandex.Posta işlevlerini kullanarak Adreslerle çalışmayı ücretsiz olarak düzenleme fırsatı sunmaktadır. Yazılım'ın şu an için mevcut olan tüm işlevleri ve ayrıca bunların her türlü gelişimi ve/veya yenilerinin eklenmesi işbu Lisansın konusunu teşkil eder. Yazılım, http://mail.yandex.ru/for/xyz.com adresinde (xyz.com, Kullanıcı Domain adresidir) bulunan bir web arayüzüne sahip, her bir Adres için pop.yandex.ru/imap.yandex.ru/smtp.yandex.ru adreslerinde POP3/IMAP/SMTP'nin kullanılabilir olduğu Yandex.Posta'nın tam özellikli bir sürümüdür.

5.2.1. Adres Kullanıcısı kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ilgili servis kullanım şartlarında Hak Sahibinin servisleri Kullanıcı Sözleşmesi temelinde elektronik posta işlevlerini ve diğer servislerini kullanma hakkı elde eder.

5.2.2. Adres Kullanıcısı için Hak Sahibinin bazı servisleri ve/veya belirli işlevleri kullanılabilir olmayabilir, örneğin: Yandex.Direct servisine kaydolma (Reklam kampanyalarının ve ilanların yayını); Yandex.Market servisine kaydolma (Mal satış tekliflerinin yayınlanması); Yandex.Money servisine kaydolma (Hesap açma); Lisans Alan'ın Domain'inin, Domain için Posta yazılımına kaydı; Yandex.Photo servisine fotoğraf yükleme; Moy Krug servisine kayıt. Adres Kullanıcısı için ayrıca diğer servisler ve/veya onların belirli işlevleri kullanılabilir olmayabilir, Hak Sahibi kendi kararıyla, istediği zaman ve ön bilgilendirme yapmadan Adres Kullanıcısı için kullanılabilir olmayan servis ve/veya Servis işlevlerini değiştirebilir/mevcutlara yenilerini ekleyebilir.

5.3. Yandex.Posta'nın teknik olanaklarını kullanarak Yönetici Adresler için Yandex.Posta'da hesap oluşturur, kendisi (Yazılımın teknik olanakları ve işbu Lisans ile işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgelerde yer alan gereksinimler çerçevesinde) Adres hesaplarını yönetir, ayrıca kendi isteğine göre onları oluşturur, siler, düzeltir.

5.4. Yönetici, ödeme gerektiren Yönetici servislerini organize etme hakkına sahip değil.

5.5. Yönetici, Yönetici adına toplu elektronik mesaj göndermek amacıyla Yazılımı kullanma hakkına sahip değil (Belirsiz sayıdaki adreslere toplu gönderimler, adreslerin otomatik atandığı toplu gönderimler, olağan dışı fazla sayıdaki alıcıya toplu gönderimler ve Hak sahibinin toplu gönderim olarak kabul edebileceği diğer durumlar).

5.6. Yönetici Yazılımın olanaklarını kullanmak üzere üçüncü kişilere erişim verme konusunda sorumluluğu üstlenmektedir, buna Adres Kullanıcılarına Lisans Alan'ın Domain Alanında hesaplara erişim verilmesi dahil. Yönetici işbu Lisans kapsamında Yazılımı kullanmak üzere erişim verdiği üçüncü kişilerin her türlü eylemleri için sorumluluk taşımaktadır. Bu tür üçüncü kişilerin işbu Lisans ve ayrıca işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeler konusunda bilgi sahibi olması ve ayrıca bu tür üçüncü kişilerin adı geçen belgeler konusunda bilgilendirilmemeleri veya zamanında bilgilendirilmemeleri dolayısıyla oluşacak riskler ve bilgilendirilmeme veya zamanında bilgilendirilmeme dolayısıyla oluşacak harcamalar konusunda sorumluluk Yöneticiye aittir. Yazılımın Lisans Alan'ın Domain adında Adreslerle ilgili olarak kullanılması ile ilgili tüm eylemler Yönetici tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Yönetici üçüncü kişilere Yazılımı kullanım konusundaki erişim sağlanması ile ilgili eylemlerinin yasaları, işbu Şartların, işbu Şartların 1.4. maddesinde belirtilen belgeleri ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmektedir.

5.7. Yönetici, Lisans Alan'ın Domain alanına, ayrıca Lisans Alan'ın Domain alanı için Yazılımın Yandex.Posta sürümündeki işlevsel özelliklerine uygun olarak kullanılacak ticari marka ve diğer tasarım bileşenlerine yasal olarak sahip olduğunu garanti etmektedir.

5.8. Yazılım ve/veya Yandex.Posta işlevleri kapsamında izin verilen kişiselleştirme olanakları hariç olmak üzere, Hak sahibi Yandex.Posta'ın dış görünümünü ve işlevlerini kendisi belirler, buna Yönetici'nin sürümü de dahil, ayrıca Yandex.Posta sayfaları ile Hak sahibinin diğer servislerinde reklam materyallerinin yayınlanması ve formatı konusunda Hak sahibi kendisi karar verir.

5.9. Yazılım'ı kullanarak Yönetici Hak Sahibi'ne, Yöneticinin ve/veya Yönetici sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya marka işaretini Yazılım ve/veya Yandex.Posta ile ilgili bilgilendirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir ve bunun için Yöneticinin ek iznini alma gereksinimi duymaz ve böyle bir kullanım için ona herhangi bir ücret ödemez.

5.10. Hak Sahibi, aşağıdakiler dahil, ancak onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü limit ve sınırlama koyma hakkına sahiptir: Lisans Alan'ın Domain adresi ve/veya Yazılım aracılığı ile kullanıma uygun Adreslerinin sayısı konusunda ve Lisans Alan'ı önceden bilgilendirmeksizin bunları kendi isteği ile değiştirebilir.

5.11. Hak Sahibi kendi kararıyla ve Lisans Alan'ı bilgilendirmeden ve nedenlerini açıklamadan istediği zaman herhangi bir Hesapla ilgili değişiklik, sıfırlama, engelleme, silme veya başka bir eylem gerçekleştirebilir ve Adres Kullanıcısının talebi ile belirli bir Hesaba yönelik bunları yapabilir. Yönetici, Hak Sahibi tarafından sunulan teknik araçları kullanarak yukarıda belirtilen eylemleri Hesaplarla kendisinin gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenebilir; Bu durumda Hak Sahibi hesaplarla ilgili olarak yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeyecek ve Hesap Adresleri Kullanıcılarının bununla ilgili taleplerine cevap vermeyecektir, Yönetici ise bu tür taleplerin yönlendirilebileceği geçerli bir Yönetici iletişim bilgisini Hak Sahibine sunmalıdır.

5.12. İşbu Lisansın 5.11. maddesinde belirtilenlere bakmadan ve bunlara ek olarak Hak Sahibi kendi görüşüne göre, Yönetici'yi bilgilendirmeden ve nedenlerini açıklamadan, Yazılımdan herhangi bir Hesabı engelleyebilir veya silebilir, ayrıca servisten Lisans Alanın herhangi bir Domain adını çıkarabilir yada herhangi bir Hesabı veya Lisans alanın herhangi bir Domain adı konusunda yasa hükümlerine ve üçüncü kişi haklarına uymak amacıyla herhangi bir eylemde bulunabilir.

5.13. Eğer Yönetici işbu Şartları birden fazla ihlal ederse Hak Sahibi Yazılımın kullanımı (ya da teknolojik olarak mümkünse Yazılımın belirli işlevlerinin kullanımı) konusunda Yönetici'nin Yazılıma erişimini sınırlama veya tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutmakta ya da yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Yöneticiye karşı diğer önlemleri alabilir, buna Yönetici'nin herhangi bir Domain adının Yazılıma bağlantısının kesilmesi ve bu Yönetici tarafından herhangi bir diğer Domain adının Yazılıma bağlantısını yasaklayabilir.

6. İşbu Lisansın koşullarının ve hükümlerinin değiştirilmesi

6.1. İşbu Lisans Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansın şartlarında yapılan değişiklikler hakkında kullanıcı bildirimi aşağıdaki adresten yapılmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/domain_software_agreement. İlgili Lisans koşul veya hükümlerinin değişiklikleri, aksi ilgili yayında belirtilmediği sürece, bunların yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yayın tarihi: 02.07.2018