Yandex.Disk hizmetinin kullanma şartları

1. Genel Hükümler

1.1. Yandex LLC (bundan sonra - "Yandex") İnternet kullanıcıya (bundan sonra - Kullanıcı) http://disk.yandex.com.tr adresinde bulunan Yandex.Disk hizmetini (bundan sonra - ''Hizmet'') kullanmayı izin verir.

1.2. Bu koşullar Yandex hizmetleri hakkında Kullanım koşullarına ek oluşturmaktadır. İşbu Koşullarda yer bulmayan ve öngörülmeyen her şey, Yandex ve Kullanıcı arasında Hizmet kullanımı ile bağlantılı ilişki Yandex hizmetinin Kullanıcı anlaşmasıyla (https://yandex.com.tr/legal/rules), Yandex arama sistemi kullanma lisansıyla (https://yandex.com.tr/legal/termsofuse) ve Gizlilik Politikasıyla (https://yandex.com.tr/legal/confidential) kontrol edilir.

1.3. Hizmeti kullanmak için bilgisayarda Kullanıcı ''Yandex.Disk'' programı kullanabilir, mobil cihazlarda Hizmeti kullanmak için Kullanıcı mobil cihazlar için ''Yandex.Disk'' programı kullanabilir (bundan sonra - ''Programlar''). Programların kullanımı https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement ve https://yandex.com.tr/legal/disk_mobile_agreement adreslerindeki lisans anlaşmalarıyla kontrol edilir.

1.4. Hizmeti/onun ayrı işlevini kullanmağı başlayarak Kullanıcı işbu Koşulları ve yukarıda belirten belgeleri herhangi bir istisnasız, tamamen kabul etmiş sayılır. Kullanıcı belirten belgelerin şartlarını kabul etmezse, o Hizmeti kullanmayacaktır.

1.5. İşbu Şartlar Yandex tarafından önceden bildirmeyerek değiştirilebilir, Şartların yeni sürümü aksi durumlar belirtmezse, internetin işbu paragrafta belirten adresinde gönderme tarihinden itibaren geçerli sayılır.Şartların geçerli sürümü, aşağıdaki sayfada her zaman açıktır: https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse

1.6. Eğer Kullanıcı Yandex tarafından işbu Şartların 1.5 maddesine göre yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmezse, o Hizmeti kullanamaz.

2. Hizmetini Kullanma.Hizmetin bireysel işlevleri

2.1. Yandex Hizmeti Kullanıcının dosyaları (bundan sonra ''dosyalar'' veya ''veri'') Yandex'in sunucularında saklamak için, dosyaların Kullanıcının cihazlarıyla senkronizasyon için, dosyaları değiştirmek, silmek için, bunlara üçüncü sahışların erişmeyi kontrol etmek için, diğer Kullanıcıların dosyalarına erişmeyi için ve işbu Şartlara ve aşağıda belirten belgelere çelişmez diğer şeyler için Kullanıcıya verir.Bu haklar devredilemez ve üçüncü kişilere verilemez. Belirtenleri kullanmak için Kullanıcı Programları veya Hizmetin Web arabirimi kullanabilir.

2.2.Hizmet Kullanıcılara Aviary, Inc tarafından sağlanan editörü kullanarak görüntüleri düzenlemek için izin özel işlevleri sunmaktadır. Kullanıcı düzenlenme sırasında görüntünün Aviary, Inc ait olan ekipmana transfer edilebildiğini ve bu konuda bilgiye sahip olduğunu kabul etmektedir.

2.3. Yandex tarafından oluşturulan kullanıcı hesabıyla kullanımı gerçekleştirilir. Kullanıcı tarafından üçüncü kişiler için veriye izin verilmesi, diğer kullanıcıların dosyalarına izin alınması veya üçüncü sahışların daveti kabul edilmesi şartlarında onun logini, adı ve soyadı üçüncü sahışlara tanışmak için gösterebilir, Kullanıcı bundan uyarmış ve bunları kabul etmiş sayılır.

3. Ücretsiz ve ücretli Hizmet fırsatları

3.1. Hizmetin standart özellikleri Kullanıcı tarafından ücretsiz kullanılır. Kullanıcı tarafından işbu Şartlara uygun şekilde ödenme şartlarında Kullanıcı Hizmetin gelişmiş özellikleri kullanabilir.

3.2. Eğer Hizmetin gelişmiş özellikleri kullanan Kullanıcı soraki dönümde bu özellikler için ödememek karar verirse, myle dönemin başlangıcından itibaren Kullanıcı Hizmeti ''salt-okunur'' modunda kullanabilir, bu mod işbu Şartların 2.1 maddeside bulunan şeyler (yeni veri yüklenmesinden başka) içerir. Bu kısıtlamalar Hizmetin gelişmiş özellikleri için ödenmelerin yeniden başlanmasına kadar veya yüklenen veriyi Hizmetin ücretsiz alanına küçülmesine kadar geçerli.

3.3. Hizmetin gelişmiş özelliklerinin büyüklüğü, ödeme yolu ve kullanma dönemi aşağıda belirten sayfada belirmiş: http://disk.yandex.com.tr/pay. Veri işbu Şartların parçasıdır, işbu Şartların 1.5 maddesi onlara uygunabilir.

3.4. Ücretlerinin ödenmesi önödeme olarak Kullanıcı tarafından yapılır. Yandex üzerindeki disk alanına kullanıcı erişimi anından itibaren Hizmet tüm özellikleriyle ve tamamen Kullanıcıya sunulmuş sayılır.Başka hiçbir an Yandex tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesi bir an olarak yorumlanamaz.

3.5. Yandex ödemeden önce disk alanı kullanıcı erişimini sağlamak hakkını saklı tutar. Bu durumda, Yandex Kullanıcı için disk alanı erişimi açma anında yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır.

3.6. Eğer internet erişimi varsa Hizmet kullanımı mümkündür.Kullanıcı bu erişim için şebeke operatörü veya Internet'e erişmek için servis sağlayıcının kurallarına göre öder.

3.7. Genel bir kural olarak, Kullanıcının tanımlaması kendi hesabına göre gerçekleştirilir. Üçüncü kişilerin ve tarafların haklarının ihlali içermeyen durumlarda Yandex Kullanıcının tanımlaması için diğer veriler kullanabilir.

4. Hizmet kullanımı ile ilgili kısıtlamalar

4.1. Kullanıcı Hizmetinin kullanılacağı belirler ve kullanımı için sorumludur. Kullanıcı tarafından yüklenen her dosyanın konumu için Kullanıcı mevcut mevzuata, uluslararası haklarına uygun bir şekilde sorumlu, eğer Kullanıcının dosyası üçüncü sahışların haklarını da ihlal ederse, buna dahil üçüncü sahışlar için sorumluluk.

4.2. Hizmeti kullanırken, Kullanıcı Yandex Şartları tarafından yasaklanmış dosyalar yüklememeli.

4.3. Aşağıdaki şartlarda Yandex Kullanıcı işin Hizmete erişimi engelleyebilir, Hizmetin kullanımı zamanda Kullanıcı hakkında elde edilen verileri silebilir veya üçüncü sahışlara verebilir.

4.3.1. Yandex'i bu tür eylemleri gerçekleştiren normatif düzenleme varsa

4.3.2. Yandex dosya konumu için üçüncü sahışlardan bir talep, istek, iddia veya üçüncü sahışın haklarının ihali onaylayan diğer bir ifade alırsa

4.3.3. Dosya Hizmetin normal çaılmasını engellerse

4.3.4. Yandex'i öyle eylemleri gerçekleştiren adli muamele veya emniyet teşkilatının aktı alırsa

4.4. İşbu Şarları veya burada belirten belgeleri Kullanıcı tarafından defalarca kırılırsa, Yandex Hizmete Kullanıcı erişimi engelleyebilir (veya, teknolojik olarak mümkün ise, Hizmetin özel işlevlerine erişimi), Kullanıcının hesabını engelleyebilir.

4.5. Hizmet için Yandex Kullanıcıyı önceden bildirmeyen herhangi bir kural, sınır ve kısıtlama (teknik, yasal, kurumsal veya başka) kabul etmeyi ve onlarını değiştirmeyi hakkı saklıdır.Kanunlar tarafından yasaklanmamış durumlarda, bu kurallar, sınırlar ve kısıtlamalar Kullanıcıların farklı kategorileri için farklı olabilir.

4.6. Kullanıcı bedelli veya bedelsiz haklarını ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere veremez.

5. Veri yaygınlaştırma. Dosyalara genel ve kamu erişimin sağlanması.

5.1. Servis Kullanıcıya verilere genel erişimin sağlanmasıyla (Servisin bazı kullanıcılarına erişimin sağlanması), veya dosyaya kamu erişimin sağlanması (İnternet Ağının tüm kullanıcılara dosyaya link olarak erişim sağlanması) olanağını sunmaktadır.

5.2. Koşullarının 5.1.maddede belirtilen olanaklardan yararlanıp Kullanıcı dürüst ve düzgün davranmasını ve bu olanağını kötüye kullanmasından kaçınacağını kabul eder. Bundan dışında Kullanıcı Servisin işlevini kullanıp dosyalarının kitle paylaşmasından kaçınacağını taahhüt eder. Yandex dosya kitle paylaşmasını önlemek için işbu Koşullarının 4.5.maddeye göre kuralları, limitleri ve kısıtlamaları kullanabilir.

6. Sorumluluk

6.1. Yandex Kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için herhangi bir makul adımlar ve tüm makul tedbirleri, Hizmet verimliliği bakımı gerçekleştirecektir.Buna dahil Kullanıcı Hizmetin bir teknik arızası veya arızalı olasılığı, Yandex'in onlarından önceden Kullanıcıya bildirememesi, olasılığını ortadan kaldırmak için teknik olarak mümkün olmadığını kabul eder.Bu kusurları veya hataları oluşumu Yandex sorumluluğu önlemlerin uygulanması için neden olamaz.

6.2. Yandex Kullanıcı tarafından yüklenen dosyaları kontrol etmez, modersyonu, bakımı, düzenlemeyi gerçekleştiremez ve Kullanıcının dosyalarının işbu Şartlarına uygunluğunu garanti edemez.Kullanıcı Yandex'in her türlü dosyaları kontrol etmemesini kabul eder. Kullanıcı dosyaların değerlendirmesi, bütünlüğü, güvenliği, yasallığı ya da yararlılığını, Hizmet içerdiği verilerin kullanımı ile ilgili riskleri değerlendirmek gerektiğini gerçekleştirmeli, ve bunu kabul eder.

6.3. Hizmeti kullanılarak Kullanıcı elde edilen herhangi bir veri kendi risk altında kullanılır ve belirten veriler için sorumlu, buna dahil olası hasar, bilgisayara, mobil cihaza, üçüncü sahışlara zarar, hak ihlali neden olabilir hasar. Yandex Kullanıcı tarafından Hizmet veya onun bir parçası kullanılması veya kullanılamaması yüzünden, buna dahil hataları ve başarısızlıkları, elde edilen zarar için sorumlu değil.

6.4. Kullanıcının bulunduğu yeri ile bağımsız Hizmetle ilgili her talep veya istek için Rusya Federasyonun kullanılır, bunlar Yandex'in bulunduğu yerindeki mahkeme tarafından açılmalı.

6.5. Yandex Kullanıcıya işbu Şartların bir çevirisini sağlayabilir, ama Şartların Rus ve çeviri sürümünü arasında bir çelişki olması durumunda, Rus sürümü geçerlidir.

6.6. Hizmet kullanımı ile lgili tüm sorular, istekler, talepler ve üçüncü tarafların haklarını olası bir ihlal için bildirimler geri bildirim formu ile gönderilmelidir http://feedback.yandex.com.tr/disk/