İndirim Politikası

1. Şartlar

Promosyon Kodu, aktive edildiğinde, Promosyon Kodunun diğer kullanım şartlarına tabi olarak Kullanıcıya İndirim veya Hizmete ilişkin herhangi bir diğer uzantılı opsiyon sunanbelirli bir semboller dizisi anlamına gelir.

Abonelik, https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse adresinde çevrim içi yayınlanan Kullanım Şartlarının 3.1 no'lu maddesinde düzenlenen anlamı ifade eder.

Yandex.Disk / Hizmeti, https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuseadresinde çevrim içi olarak yayınlanan şartlar altında, http://disk.yandex.com.tr adresinde ve Yandex veya iştiraklerinin sahip olduğu mobil cihazlar için programda (Yandex.Disk mobil uygulaması) Kullanıcıların kullanımına açık olan Yandex.Disk hizmeti https://yandex.com.tr/legal/disk_mobile_agreement adresinde çevrim içi yayınlanan Lisans Anlaşması altında Kullanıcılara verilen kullanım hakları anlamına gelir.

Kullanıcı, Hizmeti kullanan birey anlamına gelir.

Kupon, Promosyon Kodunu ve kullanım şartlarını içerebilen belge (kart veya başka bir basılı metin; poster veya kamuya açık gösterim amacıyla kullanılan başka bir ortam; başka bir promosyon materyali) anlamına gelir.

İnternet Sitesi, Promosyon Kodunu, İndirime ilişkin şartları veya Hizmet ile ilişkili herhangi bir diğer uzantılı opsiyonu içeren bir İnternet sayfası anlamına gelir.

Promosyon Kodu Aktivasyon Süresi, Kullanıcının Aboneliğini aktive edebileceği ve YANDEX LLC tarafından belirlenen süre anlamına gelir.

İndirim- Kullanıcının Promosyon Kodunun aktivasyonuna ilişkin şartların veya İnternet sitesindeki İndirim maddesinde yer alan şartların yerine getirilmesine bağlı olarak Abonelik fiyatının indirilmesi ( Aboneliğin standart bedeline kıyasla) anlamına gelir.

2. Promosyon Kodu, Promo Kodu Aktivasyon Dönemi, ve kullanım şartları, İndirime veya Hizmetle ilişkili diğer uzantıl opsiyonlara ilişkin hükümler Kuponda veya İnternet sitesinde belirtilerek kullanıcının erişimine sunulabilir.

3. Kupon ve/veya İnternet sitesi, Promosyon Kodu Aktivasyon Süresi veya İndirim dönemi veya Hizmete ilişkin uzantılı opsiyonların koşullarına ilişkin dönem, belirtmezse ilgili dönemler, ilgili Kuponun/Promosyon Kodunun, İndirim veya Hizmete ilişkin diğer uzantılı hizmetlere ait hükümlerin halka açık bulunduğu zamana karşılık gelen süre dönemleri ile sınırlı olduğu kabul edilecektir.

4. Kupon veya İnternet Sitesi aksini belirtmedikçe, Promosyon Kodu, İndirim ve Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer uzantılı hizmet bir Kullanıcı tarafından sadece bir kez kullanılabilir.

5. Yandex, Promosyon Kodlarının, İndirimlerin ve Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer uzantılı opsiyonun haksız kullanımını ve/veya kötüye kullanımını engellemek için, Kullanıcının Promosyon Kodunu, İndirimlerini ve Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer uzantılı opsiyonları suistimal edip etmediğini ve/veya haksız şekilde kullanıp kullanmadığını belirli yollarla kontrol etme hakkını saklı tutar.

6. Kullanıcının Hizmeti mevcut son versiyona güncellemeyi ve/veya aksini başaramaması halinde, Promosyon Kodu, İndirimlei ve Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer uzantılı opsiyonlar teknik sebeplerle kullanılamayabilir. Kullanıcının, Hizmete ilişkin genel kullanım koşulları da dahil olmak üzere Promo Koduna ilişkin kullanım şartlarını, İndirim ve/veya Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer uzantılı opsiyona ilişkin hükümleri ihlal etmesi durumunda: (i) İndirim, Yandex tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilir. Bu durumda, Abonelik Yandex’in İndirimi iptal ettiği tarihten başlamak üzere https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse yer alan dokumanda düzenlenen standart hükümler uyarınca ücretlendirilecektir ve/veya

(ii) Hizmete ilişin uzantılı opsiyonlar Yandex tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilir. Bu durumda Hizmet, Yandex’in Kullanıcı’nın Hizmetle ilişkili uzantılı opsiyonları kullanma hakkını iptal ettiği tarihten başlamak üzere https://yandex.com.tr/legal/disk_termsofuse adresinde mevcut olan dokumanda belirtilen standart koşullarda sunulmaya başlanır.

7. İndirim ve Hizmetle ilişkili uzantılı tüm diğer opsiyonlar paralı değildir.

8. Promosyon Kodu aktivasyonu ve İndirim ve/veya Hizmetle ilişkili diğer uzantılı opsiyonların aktivasyonu, Kullanıcının bu Şartları tamamen kabul ettiği anlamına gelir.

9. Promosyon Kodunun, İndirimin ve Hizmetle ilişkili herhangi bir diğer opsiyonun aktivasyonu veya kullanımıyla ilgili başvuruların incelenmesinde, başvuru sahibi Kullanıcı, Yandex.Disk yardım masasının talebi üzerine, Promosyon Kodunugerçekten aldığını ve/veya İndirim ve/veya Hizmete ilişkin herhangi bir uzantılı opsiyonun aktivasyonu için gerekli işlemleri yerine getirdiğini doğrulayacaktır ; Promosyon Kodu kartının bir fotoğrafı, bir Promosyon Kodu sayfasının ekran görüntüsü ve/veya yardım masasının talep ettiği şekilde başka bir doğrulama yolu. Bu doğrulama yapılmazsa, Hizmet, İndirimi ve/veya Hizmetle ilişkili herhangi bir uzantılı opsiyonu sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

10. Yandex.Disk mobil uygulamasına (https://yandex.com.tr/legal/disk_mobile_agreement) ilişkin aboneliğin ve abonelik ödemesinin uygulama dükkanı veya Google Play uygulama dükkanı üzerinden yapılması durumunda Promosyon Kodu aktif hale gelmeyebilir veya indirim uygulanamayabilir.

 

Tarih: 18.09.2019

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_promocode/16082018

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/disk_promocode/20022018