Smart TV özelliğine sahip cihazlar için Yandex.Disk (Fotoğraf ve Video) programının kullanımı hakkında lisans sözleşmesi.

Programı kullanmadan önce aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyunuz.

Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), Smart TV özelliğine sahip cihazlar için “Yandex.Disk” programının (“Program”) kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lva Tolstogo Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan YANDEX LLC (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir. Programın kurulabileceği cihaz listesi, aşağıdaki adreste mevcuttur: https://yandex.com.tr/support/disk/features/smart-tv.xml.

1.2. Kullanıcı, programı kopyalayarak, Smart TV özelliğine sahip cihazına kurarak veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde Programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5. Kullanıcı programı kullanarak, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu ve bunların içinde yer alan koşulların Programın kullanımını tam olarak kapsadığını kabul etmiş sayılır:

Söz konusu belgeler (bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirimde bulunulmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir; belgelerin yeni sürümlerinde aksine düzenleme getirilmediği sürece, yeni belge sürümleri yayınlandıkları andan itibaren geçerli olurlar.

1.6. İşbu Lisans ve Programın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonunun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisanstan veya Programın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibinin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.7. Hak Sahibi, Kullanıcıya işbu Lisansın Rusçadan diğer dillere çevrisini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, Lisansın sadece Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Program Üzerindeki Haklar

2.1. Program üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcıya, ücretsiz olarak dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı aşağıdaki şekillerde sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcının Smart TV özelliğine sahip cihaza/cihazlarına kopyalanması ve kurulması (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda Smart TV özelliğine sahip cihazlarına kurma hakkına sahiptir. Smart TV özelliğine sahip cihaza kurulum sırasında her Program kopyasına bireysel bir numara atanır ve bu numara Hak Sahibine otomatik olarak bildirilir.

3.1.2. Programın ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

3.2. Program, Kullanıcının "Yandex.Disk" servisin çerçevesinde muhafaza ettiği fotoğraf ve videoları izlemesi yönünde Kullanıcıya işlevsel imkanı sunar. Programın fonksiyonları hakkında daha detaylı bilgi, aşağıdaki adreste mevcuttur: https://yandex.com.tr/support/disk/features/smart-tv.xml.

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibinin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı başka bir şekilde uygulamaya geçirme (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibinin yazılı izni olmadıkça, yazılım ürünleri paketi içeriği de dahil olmak üzere Programı ticari amaçlarla (bedel karşılığı dahil) çoğaltma ve dağıtma hakkına sahip değildir.

4.3. Kullanıcı, Hak Sahibinin yazılı izni olmadıkça, Programı aldığı biçimden farklı bir biçimde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Program, aşağıda belirtilmiş isim altında kullanılmalıdır (dağıtımı da dahil): Yandex.Disk” (Fotoğraf ve video). Kullanıcı, Programın adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibini gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programın bazı fonksiyonları kullanma koşulları

5.1. Programın fonksiyonlarının yerine getirilmesi ancak İnternet ağı erişiminin mevcut olması durumunda mümkündür. Kullanıcı, söz konusu erişimi iletişim operatörünün veya İnternet erişimi sağlayıcısının şartları ve tarifeleri uyarınca kendisi elde eder ve bunun bedelini kendisi öder.

5.2. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential) uyarınca saklanır ve işlenir.

5.3. Programın bazı fonksiyonlara erişimi için Yandeks'in servisleri Kullanıcı sözleşmesi uyarınca (https://yandex.com.tr/legal/rules) Yandeks'in servislerinde kayıt olunması gerekir.

6. Lisans uyarınca sorumluluk

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın veya ayrı bileşenlerinin ve/veya fonksiyonlarının hatasız ve kesintisiz çalışacağına ve Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına dair hiçbir garanti vermez; işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Yasalarda açıkça öngörülen haller dışında, Hak Sahibi, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın ya da ayrı bileşenlerinin ve/veya fonksiyonlarının çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibine otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcının Smart TV özelliğine sahip cihazının işletim sistemi türü, cihazın işletimsel sistemi ve (veya) kabuk programı, Program sürümü ve kimliği, Kullanıcının Program aracılığıyla ulaşılan belirli dosyaları kullanım istatistikleri, Program fonksiyonları ile ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Programın kullanılması/kullanılamaması ve ayrıca Program ile yasalara ve/veya üçüncü şahısların haklarına yönelik olası ihlallerle ilgili tüm soru ve şikayetler, geri bildirim formu aracılığıyla aşağıdaki adresine gönderilmelidir: http://feedback.yandex.com.tr/disk.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri ve bağımsız şirketlerin yazılımı

7.1. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün kurulması başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü kurulmasını onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansın koşullarında yapılan değişiklikler aşağıda belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcıya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/disk_mobile_agreement_smarttv. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.