Yandex masaüstü yazılım kullanımı hakkında Lisans Sözleşmesi

Dikkatınızı, bilgisayar için hazırlanan ilgili programla ilgili lisans sözleşmesinin yürürlükten kalkmasına ilişkin beyanda gösterilen tarihten itibaren, bu Lisans sözleşmesinin, işbu Lisans sözleşmesinin 1.1 Bölümünde yer alan ilgili yazılım programlarının kullanmasını yöneten lisans sözleşmelerinin yerine geçmesi olgusuna çekmek istiyoruz. Lütfen bilgisayar programlarının kullanmasını yöneten lisans sözleşmelerine tüm atıfları bu Lisans sözleşmesine atıf olarak değerlendirin.

Bu belge bilgisayara yüklenen “Yandex Masaüstü” yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin Türkçe çevirisidir. Bilgisayara yüklenen “Yandex Masaüstü” yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin Rusça ve Türkçe sürümleri arasındaki ihtilaf halinde sadece Rus sürümü yasal olarak bağlayıcıdır. “Yandex Masaüstü” yazılımı Lisans Sözleşmesi belgesinin Rus sürümüne bu adresten ulaşılabilir: https://yandex.ru/legal/desktop_software_agreement/?lang=ru .

Programı kullanmadan önce lütfen aşağıda bulunan lisans sözleşmesinin koşullarını okuyun. Programı herhangi bir şekilde kullanmanız, işbu lisans sözleşmesinin şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Lisans sözleşmesinin bütün koşullarını kabul etmediğiniz takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkınız yoktur.

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (“Lisans”), EHM için hem tek tek, hem de “Yandex Element” program paketi içinde yer alarak yayımlanan: Сhromium için “Yandex.Mail”, Сhromium için “Yandex.Hava”, Сhromium için “Yandex.Tıkaçlar”, Сhromium için “Yandex.Arama”, Сhromium için “VK bildirimleri”, Сhromium için “FB bildirimleri”, Сhromium için “Yandex.Güvenlik”, InternetExplorer için “Görsel Favoriler”, MozillaFirefox için “Görsel Favoriler”, MozillaFirefox için “Görsel Favoriler”, Chromium için “Görsel Favoriler”, “Punto Switcher”, Chromium için “Yandex.Çeviri”, “Direct Commander”, InternetExplorer için “Yandex Element”, MozillaFirefox için “Yandex Element”, Windows için “Tarayıcı Yöneticisi”, “Yandex.Disk”, “Linux için Yandex.Disk”, Opera için “Yandex.Kart”, Opera için “Yandex.Resim”, Opera için “Yandex.Mail”, Opera için “Yandex.Hava”, Opera için “Express Panel için "VKontakte" programlarının (bundan böyle yukarıda adı geçen herhangi program “Program”, birlikte ise “Programlar” olarak anılacaktır) program kullanım koşullarını tayin eder ve Programı kullanan herhangi bir kişi (“Kullanıcı”) ile Rusya, 119021, Moskova, Lev Tolstoy Sok., No: 16 adresinde bulunan ve Program üzerinde münhasır hak sahibi olan “YANDEX” LTD. ŞTİ. (“Hak Sahibi”) arasında akdedilir.

1.2. Kullanıcı, herhangi Programı veya Programları kopyalayarak, kendi bilgisayarına yükleyerek veya Programı herhangi bir şekilde kullanarak, tüm Lisans şartlarını eksiksiz ve koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.

1.3. Programın kullanılmasına ancak işbu Lisans koşulları uyarınca izin verilir. Kullanıcı, Lisans sözleşmesinin tüm koşullarını kabul etmediği takdirde programı herhangi bir amaçla kullanma hakkına sahip değildir. Programın, Lisans koşullarından herhangi biri ihlal edilerek (yerine getirilmeyerek) kullanılması yasaktır.

1.4. Program, Kullanıcı tarafından işbu Lisans koşulları uyarınca ticari olmayan kişisel amaçlarla kullanıldığı sürece ücretsizdir. Programın, işbu Lisansta öngörülmeyen koşullarda ve şekillerde kullanımı, ancak Hak Sahibi ile akdedilecek ayrı bir sözleşme temelinde mümkündür.

1.5 İşbu Lisans ve Program’ın kullanımı ile bağlantılı tüm ilişkiler Rusya Federasyonu’nun yasal mevzuatına tabi olup, işbu Lisans’tan veya Program’ın kullanımından kaynaklanan her tür şikayet veya dava Hak Sahibi’nin bulunduğu yerde mahkemeye sunulmalı ve burada incelenmelidir.

1.6. Hak Sahibi, Kullanıcı’ya işbu Lisansın Rusça’dan diğer dillere çevrilmiş halini sunabilir; ancak Rusça Lisans koşulları ile çevirisindeki koşullar arasında çelişkilerin bulunması halinde, özellikle Lisans’ın Rusça sürümü hukuki geçerliliğe sahiptir.

2. Programlar Üzerindeki Haklar

2.1. Tüm Programlar üzerindeki münhasır hak, Hak Sahibi’ndedir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi, özel olmayan (münhasır olmayan) lisans koşulları uyarınca Kullanıcı’ya, ücretsiz olarak, aşağıda belirtilen kapsamda, dünyanın tüm ülkelerinde devredilemez Program kullanım hakkı sunar:

3.1.1. Programın tasarlanan işlevsel amacı doğrultusunda kullanılması ve bu amaçla Kullanıcı’nın mobil aygıtına/aygıtlarına kopyalanması ve yüklenmesi (çoğaltılması). Kullanıcı, Programı sınırsız sayıda mobil aygıta yükleme hakkına sahiptir.

3.1.2. Programın değişmez biçimde kesin olarak ticari olmayan amaçlarla çoğaltılması ve dağıtılması (ücretsiz olarak).

4. Sınırlamalar

4.1. İşbu Lisans ile veya Rusya Federasyonu yasalarıyla açıkça belirtilen kullanım kapsamı ve şekilleri hariç olmak üzere, Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı onayını almadan, Programın hedef kodunu değiştirme, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, deşifre etme ve Programda kullanılan algoritmanın uygulanması hakkında bilgi edinmek gayesiyle hedef kodla veya kaynak metinle başka işlemler yapma, Programı kullanarak türevlerini oluşturma ve bunun yanı sıra Programı, Programın herhangi bir bileşenini, Kullanıcı’nın mobil aygıtında Program tarafından saklanan kartografik materyalleri, diğer görüntüleri ve diğer verileri başka bir şekilde uygulamaya geçirme (ya da buna izin verme) hakkına sahip değildir.

4.2. Kullanıcı, Hak Sahibi’nin yazılı izni olmadıkça, , başka programlarla ortaklaşa kullanım, başka program ürünleri paketi, başka programlar teklifi, ayarlar ve diğer ürünler de dahil olmak üzere, bu tür kullanımın amaçlarından bağımsız olarak, işbu Lisansla doğru öngörülmeyen herhangi bir şekilde ve herhangi bir usülle Programı ve/veya Programları çoğaltma, dağıtma ve birine duyurma hakkına sahip değildir.

4.3 Programlar Hak Sahibi’nin onlara verdiği ad altında kullanılacaktır. Kullanıcı, Programların adını, telif hakları koruma (copyright notice) işaretini veya Hak Sahibi’ni gösteren diğer ibareleri değiştirme ve/veya kaldırma hakkına sahip değildir.

5. Programların ayrı ayrı işlevlerini kullanma koşulları

5.1. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programlarda tarayıcı kullanım anonim istatistiğinin otomatik olarak iletme işlevinin çalıştırılması halinde, şu bilgilerin, ziyaret edilen siteler, seyredilen sayfalar, yüklenen dosyalar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere söz konusu işlev kapatılacağı ana kadar, Kullanıcıya sunulan ürün ve servislerin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.2. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Doğru adrese” işlevini kullandığında Kullanıcıya düzeltilmiş giriş hatası yardımı için Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) arayıcının adres satırına girilen semboller hakkında bilgilerin, söz konusu işlev kapatılacağı ana kadar aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.3. “Sayfaların çevirisi” işlevi vasıtasıyla metin ve veb sayfaların otomatik çevirisi Hak Sahibi’nin kendi teknolojileri, ayrıca Hak Sahibi’nin ortaklarının teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Çeviri sonuçlarını içeren Program sayfasında OOO “Promt” şirketinin logosu bulunduğu halinde çeviri PROMT ® (http://www.promt.ru) şirketi tarafından hazırlanan teknolojiler vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Çeviri logları Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) aktarılacaktır.

5.4. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, sözlerin çevirisi işlevini kullandığında çeviri PROMT ® (http://www.promt.ru) şirketi tarafından hazırlanan teknolojiler vasıtasıyla gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder. Çeviri logları Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) aktarılacaktır.

5.5. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Konumun tayin edimesi” işlevini kullandığında, Kullanıcı bilgisayarının IP adresi ve erişebilir Wi-FI ağlarını hakkında bilgiler otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) Hak Sahibi’nin otomatikleştirilmiş konum belirleme servisine aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.6. İşbu yazıyla Kullanıcı; İnternet Explorer için Yandex.Elements ve/veya Mozilla Firefox için Yandex.Elements programında Eşleştirme fonksyonunun Kullanıcının veri ve ayarlarını Programın farklı kopyalarında kaydetmeye ve eşleştirmeye yaradığını kabul ediyor ve onaylıyor. Hak sahibi; Kullanıcının seçeneğine bağlı olarak aşağıdaki kategorideki bilgiyi otomatik şekilde alıyor ve saklıyor: Program ayarları, uygulama bilgileri, Programa yapılan ilave genişletmeler, giriş şifreleri, yer işaretleri, ziyaret edilen web sitelerin kayıtları. Kullanıcının seçtiği kategorilerin bilgileri, Kullanıcının anılan fonksyonu devre dışı bırakmasına kadar aktarılacak ve verilerin Kullanıcı tarafından kaldırılmasına kadar saklanacaktır.

5.7. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, “Akıllı satır” işlevini kullandığında, Kullanıcıya arama yardımı önermek için, tarayıcı adres satırına girilen sembollar, Kullanıcı tarafından seçilen yardım metni ve sistem tanıtıcısı hakkında bilgilerin, söz konusu işlev kapatılacağı ana kadar Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.8. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programı kullanma sırasında ziyaret ettiği sitenin internette alıntı endeksini tayin etmek amacıyla InternetExplorer için “Yandex Element” ve/veya MozillaFirefox için “Yandex Element” Programında “Alıntı Endeksi” işlevini kullandığında, söz konusu işlev kapatılacağı ana kadar Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) zitaret edilen site ve yüklenen dosyalar hakkında bilginin aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.9. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programı kullanma sırasında seyrettiği internet sayfasındaki eleştirilerin miktarını tayin etmek amacıyla InternetExplorer için “Yandex Element” ve/veya MozillaFirefox için “Yandex Element” Programında “Eleştiriler” işlevini kullandığında, söz konusu işlev kapatılacağı ana kadar Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) ziyaret ettiği site ve yüklenen dosyalar hakkında bilginin aktarılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

5.10. Kullanıcı dilediği anda 5.1 - 5.9 bentlerinde belirtilen verilerin aktarılmasını, ilgili işlevleri kapatarak reddebilir.

5.11. İşbu Lisans koşulları uyarınca Program kullanımı hakkında aktarılan tüm veriler Gizlilik Politikası (https://yandex.com.tr/legal/confidential).

5.12. Kullanıcı “Yandex.Müzik” servisi tuşunu kullandığında “Yandex.Müzik” servisi (https://yandex.ru/legal/music_termsofuse) Koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.13.Kullanıcı, Direct Commander programını kullandığında (https://yandex.ru/legal/direct_api) adresinde sıralanan Yandex.Direct servisi API’ı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.14. “Yalnızca metin” işlevi, münhasır hakkı “Readability” programını Apache 2.0 lisansı koşullarıyla yayımlayan “Arc90” şirketine ait olan “Readability” programının kullanılmasına dayanır (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0).

5.15. InternetExplorer için “Yandex Element” Programının oluşturması sırasında Chromium çıkış kodu bileşimine giren CompactLanguageDetection kütüphanesi kullanılmıştır (http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld). Söz konusu yazılım http://src.chromium.org/viewvc/chrome/trunk/src/third_party/cld/LICENSE adresinde bulunan sitedeki koşullara uygun olarak kullanılabilir.

5.16. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, InternetExplorer için “Yandex Element” ve/veya MozillaFirefox için “Yandex Element” Programlarını yüklediğinde kendisi için popüler sosyal ağlar, posta servisleri ve diğer aletlerle etkileşim yapan ek bileşenlerin (düğmelerin) otomatik olarak seçilerek saptanacağı, ve bu seçimin tamamen otomatik şekilde ve verilerin Kullanıcı mobil aygıtının dışına aktarılmadan gerçekleştirileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

6. Lisans uyarınca sorumluluğun sınırlandırılması

6.1. Program “olduğu gibi” (as is) esasında sağlanır. Hak Sahibi, Programın hatasız ve kesintisiz çalışacağına, Programın Kullanıcının belirli amaçlarına ve beklentilerine uygun olacağına, Kullanıcı dosyaları ve/veya verilerinin sağlam olacağına dair hiçbir garanti vermez, ayrıca işbu Lisansta açıkça belirtilmeyen başka herhangi bir garanti de sunmaz.

6.2. Geçerli kanunlarla izin verilen azami ölçüde, Programın herhangi bir şekilde kullanımından veya kullanılamamasından doğan herhangi bir doğrudan veya dolaylı sonuçtan ve/veya Programın ya da ayrı ayrı bileşenlerinin ve/veya işlevlerinin çalışmasında meydana gelebilecek olası hatalar ve aksaklıklardan kaynaklananlar da dahil olmak üzere bunların herhangi bir şekilde kullanılması, kullanılmaması veya kullanılamaması sonucu Kullanıcının ve/veya üçüncü kişilerin görebileceği zarardan dolayı sorumluluk taşımaz.

6.3. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programın kullanımı sırasında Hak Sahibi’ne otomatik olarak ve anonim şekilde (Kullanıcı ile ilişkilendirilemez biçimde) şu bilgilerin iletileceği konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder: Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin türü, Program sürümü ve kimliği, Program işlevleriyle ilgili kullanım istatistikleri ve ayrıca diğer teknik bilgiler.

6.4. Kullanıcı InternetExplorer için “Yandex Element” ve/veya MozillaFirefox için “Yandex Element” Programlarına üçüncü taraflarca geliştirilen ve kurulum için sunulan, üçüncü tarafların bilgi veya hizmetlerine erişim sağlayan ya da üçüncü tarafların kaynaklarına bir aktarımı etkinleştiren bileşenler (düğmeler) ekleyebilir (“Kullanıcı düğmeleri”). Kullanıcı, Kullanıcı düğmelerinin Programa riskleri yalnızca Kullanıcıya ait olmak kaydıyla kurulduğunu kabul etmekte ve onaylamaktadır. Hak Sahibi, Kullanıcı düğmeleri ile erişilen hizmet veya kaynakların işlevlerini veya içeriğini ya da mevzuata uygunluğunu izlememekte olup Kullanıcı düğmelerinin kurulması veya kullanılmasının sonuçlarına ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Hak Sahibi, Kullanıcı düğmelerinin ya da Kullanıcı düğmeleri ile erişilen bilgi, hizmet ve kaynakların kullanılmasının veya kullanılamamasının neden olduğu zararlar için sorumlu olmayacak veya bu zararları Kullanıcıya tazmin etmeyecektir.

6.5. “Direct.Commander” programını kullandığında Kullanıcı; Hak Sahibinin, anılan programın “Yandex.Direct” servisiyle etkileşimine dair hiçbir garanti vermediğini ve anılan programın kullanılması veya kullanılamamasının her türlü doğrudan veya dolaylı sonuçları için ve/veya programın kullanılması veya kullanılamamasından ve/veya “Direct.Commander” programında ve/veya o programın çalışmasında olabilecek her türlü hatalar nedeniyle de dahil olmak üzere anılan program aracılığıyla “Yandex.Direct” servisinin kullanılamamasından dolayı Kullanıcının ve/veya üçüncü şahısların görebileceği her türlü zararlar için sorumlu tutulamadığını kabul eder.

7. Programın güncellenmesi/yeni sürümleri

7.1. Programlar zaman zaman otomatik olarak Programların iyileşmesine yönelik ve patç, ek modül veya Pogramın tamamen yeni sürümler formunda güncellemeler yükleyebilir. İşbu düzenleme ile Kullanıcı, Programların talep, yükleme ve saptanması da dahil olmak üzere Kullanıcı bilgisayarına Program güncellemelerin otomatik olarak, hiçbir ek bildiri gönderilmeden yapılacağı konusunda bilgilendirilmektedir ve bunu kabul eder.

7.2. İşbu Lisansın geçerliliği Programın gelecekteki tüm sonraki güncellemelerini/yeni sürümlerini kapsar. Programın güncellenmesi/yeni sürümünün yüklenmesi başka bir lisans sözleşmesi kapsamına girmediği takdirde, Kullanıcı, Program güncellemesini/yeni sürümünü yüklemeyi onaylayarak ilgili Program güncellemeleri/yeni sürümleri için işbu Lisansın koşullarını kabul etmiş sayılır.

8. İşbu Lisans koşullarının değiştirilmesi

8.1. İşbu lisans sözleşmesi Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansta yapılan değişiklikler burada belirtilen sayfada yayınlanması ile Kullanıcı’ya bildirilir: https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement. İlgili yayında aksi belirtilmediği sürece, lisans sözleşmesinde yapılan söz konusu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Tarih: 10.12.2013

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/desktop_software_agreement/24102013.