“Yandex.Connect” yazılımının kullanımı ile ilgili lisans sözleşmesi

Yazılımı kullanmadan önce, aşağıda yer alan Lisans Sözleşmesi şartlarını okuyunuz.

Yazılımın kullanımı, işbu Lisans Sözleşmesi koşullarının tam ve koşulsuz kabulü anlamına gelmektedir.

Eğer aşağıda belirtilen Lisans sözleşmesi koşullarını kabul etmiyorsanız, herhangi bir amaç için yazılımı kullanma hakkında sahip olamazsınız.

1. Genel Hükümler

1.1. İşbu Lisans Sözleşmesi (bundan böyle - "Lisans") "Yandex.Connect" yazılımı (bundan böyle "Yazılım") kullanım şartlarını belirlemektedir ve Yazılımı kullanan herhangi bir kişi (bundan böyle "Lisans sahibi") ile Yazılımın münhasır haklarının tek sahibi olan (bundan böyle "Hak sahibi") Lev Tolstoy, no.16, Moskova, 119021, Rusya adresinde yerleşik OOO "YANDEX" arasında imza edilmiştir.

1.2. Yazılımı kopyalayarak, ekipmana yükleyerek veya başka şekilde kullanarak, Lisans sahibi, Lisansın tüm şart ve koşullarını tam ve koşulsuz olarak kabul ettiğini ifade eder.

1.3. Yazılımın sadece işbu Lisans şartları altında kullanımına izin verilir. Eğer Lisans sahibi aşağıda belirtilen Lisans hüküm ve koşullarını bütünüyle kabul etmiyorsa, bu durumda Lisans sahibi Yazılımı herhangi bir amaç için kullanma hakkında sahip olamaz. Yazılımın, işbu Lisansın şart ve hükümlerini ihlal ederek (yerine getirmeyerek) kullanımı yasaktır.

1.4. Yazılımı kullanan Lisans sahibi, aşağıda belirtilen belgelerin işbu Lisansın ayrılmaz parçası olduğunu kabul ediyor ve bu belgelerin şartlarının Yazılımın kullanımı konusunda, işbu Lisansa aykırı olmadıkları müddetçe tam olarak geçerli olduğunu teyit ediyor.

Belirtilen belgeler (bunların herhangi bir kısmı dahil) Hak Sahibi tarafından herhangi bir özel bildirime gerek kalmaksızın tek taraflı olarak değiştirilebilir, belgelerin yeni sürümleri, yeni sürümlerde aksi belirtilmemişse, yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

1.5. İşbu Lisans ve Yazılımın kullanımı ile ilgili tüm ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir ve işbu Lisans veya Yazılımın kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir itiraz veya davalar Hak Sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemeye iletilmeli ve o mahkeme tarafından görülmelidir.

1.6. İşbu Lisans ve Yazılımın kullanımı ile ilgili tüm ilişkiler Rusya Federasyonu yasalarına tabidir ve işbu Lisans veya Yazılımın kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir itiraz veya davalar Hak Sahibinin bulunduğu yerdeki mahkemeye iletilmeli ve o mahkeme tarafından görülmelidir.

1.7. Terimler ve tanımlar:

1.7.1. Adres: Lisans sahibinin Alan adındaki elektronik posta adresi;

1.7.2. Posta sistemi: Lisans sahibinin alan adında bulunan posta kutusuna erişimi ve e-postalarla çalışmaya imkan tanıyan sistem;

1.7.3. Adresin kullanıcısı: Yazılımı kullanarak Hak Sahibinin servislerinde kayıt olan kişi;

1.7.4. Adresin Kullanıcısının Hesabı: Hak sahibinin servislerinde Adres kullanan kişinin hesabı, Adrese erişim için verileri (kullanıcı adı ve parola dahil) depolayan hesap;

1.7.5. Yandeks.Posta: Hak Sahibinin sunduğu bir servis olup, kullanıcılara, e-posta gönderme, alma, depolama, adres defteri tutma gibi işlevleri sunmakta ve bu işlevlerle sınırlı kalmamaktadır;

1.7.6. Lisans sahibinin Alan adı: Lisans sahibi tarafından tescil edilmiş olan Alan adı, ya da başka bir nedenle yönetmesi için Lisans sahibinin emrinde olan;

1.7.7. Yandex.Disk: Hak Sahibinin sunucularında bulunan disk alanında dosyaların (bundan böyle "dosyalar" veya "veriler") yerleştirilmesine, adı geçen alanda dosyaların depolanmasına, Yandex.Disk kullanıcıları aygıtları ile dosyaların senkronizasyonu, dosyaların görülmesi, değiştirilmesi, silinmesi, bu dosyalara üçüncü kişiler için erişimin yönetilmesi, Yandex.Disk kullanıcılarının kararı ile orada yer alan dosyalara erişimin gerçekleştirilmesi ve ayrıca Yandex.Disk servisinin farklı şekillerde kullanılmasına olanak veren Hak Sahibinin bir servisidir.

1.7.8. Viki: Metin-grafik materyalleri ile ortak çalışmaya izin veren Hak Sahibinin servisidir, bu kapsamda aşağıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, Adresin Kullanıcılarına dosyaları Yandex sunucuları disk alanında oluşturma, görüntüleme, düzenleme ve depolama olanağı ile bu dosyalara üçüncü kişilerin erişimini yönetme olanağı verir.

1.7.9. Tracker: Adres Kullanıcılarına, Adresin diğer Kullanıcılarının yerine getirmesi için görevler (ileride "tiketler") oluşturma veya onları birlikte yerine getirme, düzenleme, üçüncü kişilerin erişim haklarını yönetme, tiketlerle çalışmayı düzenleme imkanı tanıyan Hak Sahibinin bir servisi olup, fakat sunduğu olanaklar bunlarla sınırlı kalmamaktadır.

1.7.10. Yandex.Overload: Adres Kullanıcılarına yükleme testleri sonuçlarını işlemeye, yükleme testleri sonuçlarını görüntülemeye, buna testin konfigürasyon dosyaları ve eğer konfigürasyon dosyalarında belirtilmişse, test sorguları hakkında bilgiyi görüntüleme olanağı veren Hak Sahibinin servisidir.

1.8. Yazılım, Lisans Sahibine, Lisans Sahibinin Alan adında Adreslerle çalışmanın organize edilmesi için işlevsel olanaklar tanımakta, bu kapsamda Yandex.Posta servisi işlevlerini kullanma, Yandex.Disk servisi işlevsel olanaklarını kullanma ve ayrıca işbu Lisans ile ve ayrıca işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeler ile belirlenen şekil ve şartlarda diğer işlevsel olanakları kullanma imkanı tanımaktadır.

1.9. Yazılımı kullanarak Lisans Alan ve Adres Kullanıcısı reklam niteliğindeki mesajları alma konusunda rızalarını beyan etmektedirler. Lisans Alan ve Adres Kullanıcısı, Yazılımın ilgili işlevini kullanarak veya alınan reklam nitelikli mesajda belirtilen talimatları takip ederek reklam niteliğindeki mesajları almayı reddedebilirler.

2. Yazılım ile ilgili Haklar

2.1. Yazılım ile ilgili münhasır haklar Hak sahibine aittir.

3. Lisans

3.1. Hak Sahibi bedelsiz olarak basit (münhasır olmayan) lisans şartlarında Lisans Sahibine, Yazılımın amacına uygun olarak, işbu Lisans ile ve ayrıca işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeler ile belirlenen sınırlar dahilinde Yazılımı dünyanın herhangi bir yerinde devredilemeyecek kullanma, çoğaltma ve ticari olmayan amaçla (bedelsiz) Yazılımı dağıtma hakkını sunmaktadır.

4. Kısıtlama

4.1. İşbu Lisans veya Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki yasaları ile açıkça izin verildiği ölçü ve durumlar hariç olmak üzere, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan Lisans Alan Yazılımı kullanarak benzer ürünler oluşturmak amacıyla Yazılımda kullanılan algoritmalar hakkında bilgi edinmek üzere Yazılımın kodunu değiştirme, çıkarma, toplama veya herhangi bir başka eylemleri gerçekleştirme hakkına sahip değil, ayrıca Yazılımı başka bir şekilde kullanamaz veya kullanım yetkisi veremez.

4.2. Lisans Alan, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan, yazılım ürünleri seti şeklinde dahil olmak üzere, Yazılımı ticari amaçla (örneğin, bir ücret karşılığında) çoğaltamaz ve dağıtamaz.

4.3. Lisans Alan, Hak Sahibinin yazılı izni olmadan, Yazılımı aldığı şekilden farklı bir şekilde dağıtma hakkına sahip değildir.

4.4. Yazılımı "Yandex.Connect" adı altında kullanmak (dağıtmak dahil) gerekmektedir. Lisans sahibi, Yazılımın adını değiştirme, telif hakkı bildirimi veya Hak Sahibi hakkındaki diğer işaretleri değiştiremez ve / veya silemez.

4.5. Yandex.Disk, Viki ve Tracker servisleri dahil Yazılımı kullanan Lisans sahibi, Adresin Kullanıcıları servisleri nasıl kullanacaklarını kendileri belirler ve bunların kullanımı konusunda sorumluluk taşırlar. Yandex.Disk, Viki ve Tracker servislerini kullanan Adresin Kullanıcıları, Adresin Kullanıcıları tarafından yayınlanan her türlü içeriğin yürürlükteki yasalara uygunluğu konusunda kendileri sorumluluk taşırlar, buna uluslararası hukuk normları ve Adres Kullanıcıları tarafından içeriğin yayınlanmasının üçüncü kişilerin hak ve yasal çıkarlarını ihlal etmesi durumunda, üçüncü kişilere karşı sorumluluk da dahildir.

4.6. Yandex.Disk, Viki ve Tracker servislerini kullanırken Adres Kullanıcısı, Yandex servisleri Kullanıcı Sözleşmesi ile yayınlanması ve yapılması yasaklanan verileri ve eylemleri yayınlamamalı ve yapmamalıdır.

4.7. Hak Sahibi Adres Kullanıcısı tarafından yayınlanan her türlü içeriğe erişimi engelleme veya onu silme hakkına sahiptir.

5. Yazılımın bazı işlevlerinin kullanım şartları

5.1. Yazılımın bazı işlevleri ancak İnternet erişimi mevcut ise kullanılabilir. Lisans Alan, bağımsız olarak böyle bir erişimi alır ve bedelini öder, bunu kendi iletişim operatörü veya İnternet sağlayıcısının sunduğu şart ve tarifelere göre gerçekleştirir.

5.2. Adres Kullanıcısı kayıt işlemini tamamladıktan sonra, ilgili servis kullanım şartlarında Hak Sahibi servisleri Kullanıcı Sözleşmesi temelinde elektronik posta işlevlerini ve Hak Sahibinin diğer servislerini kullanma hakkı elde eder.

5.3. Adres Kullanıcısı için Hak Sahibinin bazı servisleri ve/veya belirli işlevleri kullanılabilir olmayabilir, örneğin: Yandex.Direct servisine kaydolma (Reklam kampanyalarının ve ilanların yayını); Yandex.Market servisine kaydolma (Mal satış tekliflerinin yayınlanması); Yandex.Money servisine kaydolma (Hesap açma); Yazılımı kullanma; Yandex.Photo servisine fotoğraf yükleme; Yandex.Music servisine ücretli abonelik. Adres Kullanıcısı için ayrıca diğer servisler ve/veya onların belirli işlevleri kullanılabilir olmayabilir, Hak Sahibi kendi kararıyla, istediği zaman ve ön bilgilendirme yapmadan Adres Kullanıcısı için kullanılabilir olmayan servis ve/veya Servis işlevlerini değiştirebilir/mevcutlara yenilerini ekleyebilir.

5.4. Yandex.Posta'nın teknik olanaklarını kullanarak Lisans Alan Adresler için Yandex.Posta'da hesap oluşturur, kendisi (Yazılımın teknik olanakları ve işbu Lisans ile işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgelerde yer alan gereksinimler çerçevesinde) Adres hesaplarını yönetir, ayrıca kendi isteğine göre onları oluşturur, siler, düzeltir.

5.5. Lisans Alan, ödeme gerektiren Lisans Alan servislerini organize etme hakkına sahip değil.

5.6. Lisans Alan, kendi adına toplu elektronik mesaj göndermek amacıyla Yazılımı kullanma hakkına sahip değil (Belirsiz sayıdaki adreslere toplu gönderimler, adreslerin otomatik atandığı toplu gönderimler, olağan dışı fazla sayıdaki alıcıya toplu gönderimler ve Hak sahibinin toplu gönderim olarak kabul edebileceği diğer durumlar).

5.7. Lisans alan Yazılımın olanaklarını kullanmak üzere üçüncü kişilere erişim verme konusunda sorumluluğu üstlenmektedir, buna Adres Kullanıcılarına Lisans Alan'ın Domain Alanında hesaplara ve Yandex.Disk servisinde disk alanına erişim verilmesi dahil. Lisans Alan işbu Lisans kapsamında Yazılımı kullanmak üzere erişim verdiği üçüncü kişilerin her türlü eylemleri için sorumluluk taşımaktadır. Bu tür üçüncü kişilerin işbu Lisans ve ayrıca işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeler konusunda bilgi sahibi olması ve ayrıca bu tür üçüncü kişilerin adı geçen belgeler konusunda bilgilendirilmemeleri veya zamanında bilgilendirilmemeleri dolayısıyla oluşacak riskler ve bilgilendirilmeme veya zamanında bilgilendirilmeme dolayısıyla oluşacak harcamalar konusunda sorumluluk Lisans Alana aittir. Yazılımın Lisans Alan'ın Alan adında Adreslerle ilgili olarak kullanılması ile ilgili tüm eylemler Lisans Alan tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Lisans Alan üçüncü kişilere Yazılımı kullanım konusundaki erişim sağlanması ile ilgili eylemlerinin yasaları, işbu Lisansı, işbu Lisansın 1.4. maddesinde belirtilen belgeleri ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini garanti etmektedir.

5.8. Lisans Alan, Lisans Alan'ın Domain alanına, ayrıca Lisans Alan'ın Domain alanı için Yazılımın Yandex.Posta sürümündeki işlevsel özelliklerine uygun olarak kullanılacak ticari marka ve diğer tasarım bileşenlerine yasal olarak sahip olduğunu garanti etmektedir.

5.9. Yazılım ve/veya Yandex.Posta, Yandex.Disk, Viki, Tracker ve Yandex.Overload işlevleri kapsamında izin verilen kişiselleştirme olanakları hariç olmak üzere, Hak sahibi Yandex.Posta, Yandex.Disk, Viki, Tracker ve Yandex.Overload'un dış görünümünü ve işlevlerini kendisi belirler, buna Lisans Alan'ın sürümü de dahil, ayrıca Yandex.Posta, Yandex.Disk, Viki, Tracker ve Yandex.Overload sayfaları ile Hak sahibinin diğer servislerinde reklam materyallerinin yayınlanması ve formatı konusunda Hak sahibi kendisi karar verir.

5.10. Yazılımı kullanarak Lisans Alan Hak Sahibine, Lisans Alan'ının ve/veya Lisans Alan'ının sitesinin logosunu, ticari markasını ve/veya marka işaretini Yazılım ve/veya Yandex.Posta, Yandex.Disk, Viki, Tracker ve Yandex.Overload ile ilgili bilgilendirme, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir ve bunun için Lisans Alan'ın ek iznini alma gereksinimi duymaz ve böyle bir kullanım için ona herhangi bir ücret ödemez.

5.11. Hak Sahibi, aşağıdakiler dahil, ancak onlarla sınırlı olmamak üzere her türlü limit ve sınırlama koyma hakkına sahiptir: Lisans Alan'ın Alan adı adresi sayısı ve/veya Yazılım aracılığı ile kullanıma uygun Adreslerinin sayısı konusunda, Adres Kullanıcılarına tahsis edilen disk alanı boyutu konusunda, Viki'de yayınlanabilecek içeriğin maksimum hacmi konusunda, Trackerde kullanılabilecek maksimum tiket sayısı konusunda ve bunları kendi isteği ile, Lisans Alan'ı önceden bilgilendirmeksizin değiştirebilir.

5.12. Lisans Alan tarafından Hak Sahibinin Yandex.Overload servisinin kullanılması sırasında, servisin overload.yandex.net adresi kullanılır. Adres Kullanıcısının Yandex.Overload servisinde bilgi yayınlaması için Lisans Alan tarafından her bir sayfanın oluşturulması sırasında ayrı bir sayfa açılmakta ve Lisans Alan ile mutabakata göre bu sayfaya *.overload.yandex.net. servisi alanında adres atanmaktadır.

5.13. Hak Sahibi kendi kararıyla ve Lisans Alan'ı bilgilendirmeden ve nedenlerini açıklamadan istediği zaman herhangi bir Hesapla ilgili değişiklik, sıfırlama, engelleme, silme veya başka bir eylem gerçekleştirebilir ve Adres Kullanıcısının talebi ile belirli bir Hesaba yönelik bunları yapabilir. Lisans Alan, Hak Sahibi tarafından sunulan teknik araçları kullanarak yukarıda belirtilen eylemleri Hesaplarla kendisinin gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenebilir; Bu durumda Hak Sahibi hesaplarla ilgili olarak yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmeyecek ve Hesap Adresleri Kullanıcılarının bununla ilgili taleplerine cevap vermeyecektir, Lisans Alan ise bu tür taleplerin yönlendirilebileceği geçerli bir iletişim bilgisini Hak Sahibine sunmalıdır.

5.14. İşbu Lisansın 5.13. maddesinde belirtilenlere bakmadan ve bunlara ek olarak Hak Sahibi kendi görüşüne göre, Lisans Alan'ı bilgilendirmeden ve nedenlerini açıklamadan, Adres Kullanıcısının herhangi bir Hesabını engelleyebilir veya silebilir, ayrıca servisten Lisans Alanın herhangi bir Alan adını çıkarabilir yada Adres Kullanıcısının herhangi bir Hesabı veya Lisans alanın herhangi bir Alan adı konusunda yasa hükümlerine ve üçüncü kişi haklarına uymak amacıyla herhangi bir eylemde bulunabilir.

5.15. Eğer Lisans Alan işbu Lisansı birden fazla ihlal ederse Hak Sahibi Yazılımın kullanımı (ya da teknolojik olarak mümkünse Yazılımın belirli işlevlerinin kullanımı) konusunda Lisans Alan'ın erişimini sınırlama veya tamamen engelleme konularında haklarını saklı tutmakta ya da yasalara uyma ve üçüncü kişilerin yasal haklarının korunması amacıyla Lisans sahibine karşı diğer önlemleri alabilir, buna Lisans Alan'ın herhangi bir Alan adının Yazılıma bağlantısının kesilmesi ve bu Lisans Alan tarafından herhangi bir diğer Alan adının Yazılıma bağlantısını yasaklayabilir.

6. İşbu Lisansın koşullarının ve hükümlerinin değiştirilmesi

6.1. İşbu Lisans Hak Sahibi tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. İşbu Lisansın şartlarında yapılan değişiklikler hakkında kullanıcı bildirimi aşağıdaki adresten yapılmaktadır: https://yandex.com.tr/legal/сonnect_software_agreement . İlgili Lisans koşul veya hükümlerinin değişiklikleri, aksi ilgili yayında belirtilmediği sürece, bunların yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yayın Tarihi 06.03.2017