Türkiye’de reklamı yapılması yasak ya da sınırlı olan ürün ve hizmetlerin listesi

Türkiye’de Reklamı Yapılması Yasak ya da Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetlerin Listesi, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu listede kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Koşulları’nda kendilerine atfedilen anlamları taşımaktadır, söz konusu Hüküm ve Koşullar internette https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct adresinde bulunmaktadır.

1. Aşağıda sayılan ürünlerin/hizmetlerin reklamı (ve ilgili ürünlerin/hizmetlerin üreticileri/satıcıları) Yandex hizmetleri üzerinde Türkiye için Lokasyon-Tabanlı Hedefleme ile yasak olacaktır*:

 • alkollü içecekler (ve bunların kullanımıyla ilgili her türlü faaliyet);

 • tütün ürünleri, bunların kullanımıyla ilgili her türlü ürün;

 • uyuşturucular ya da herhangi aktivite kolaylaştırıcı ve uyarıcı maddeler;

 • hastaneler, eczaneler ve doktorlar da dahil olmak üzere tıbbi ilaçlar ve hizmetler;

 • silahlar;

 • medyumların, astrologların, kahinlerin (falcılar vb.) hizmetleri;

 • çöpçatanlık (bir eş bulmak için randevu ayarlama hizmetleri, evlilik aracılığı yapmak vb.);

 • kumar oynama, kumarhaneler, online kumarhaneler ve kumar oynama organizasyonuna ve düzenlemesine yardımcı tüm ürün/hizmetler de dâhil; kumar oynamak için yardımcı ürünler ve ilgili bağlantılı kaynaklar

 • pornografi (ve bu gibi içeriğe sahip kaynaklar);

 • fuhuş ve seks hizmetleri;

 • kürtaj ve ilgili tüm hizmetler;

 • hukuk ve denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin tedarikçileri;

 • vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık, tıbbi danışmanlık;

 • masaj;

 • striptizcilik ve striptiz kulüpleri;

 • hızlı/ani kilo verme ve bununla ilgili tüm hizmet ve ürünler;

 • hacker’ların verdiği hizmetler;

 • fikri mülkiyeti koruma sistemlerini hile ile dolanmak için, telefon görüşmelerini dinlemek için verilen hizmet ve ürünler ve benzer sistemler;

 • gizli reklamcılık;

 • piyangolar ve spor bahisleri;

 • gıda takviyesi maddeleri;

 • Yetişkinler için ürünler (erotik ve cinsel).

2. Aşağıda sayılan ürünlerin/hizmetlerin yerleştirilmesine aşağıda belirtilen spesifik hukuki şartların karşılanması koşuluyla izin verilecektir:

 • telepazarlama ve alışverişi özendiren faaliyetler;

 • çocukları hedef alan reklamlar;

 • karşılaştırmalı reklamlar;

 • indirimli satışlar

2.1. Tele-pazarlama ve promosyon faaliyetlerine ise Reklam Ücretsiz olarak ve sadece belirli koşullar altında:

 • Hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları;

 • Promosyon amaçlı piyangoların ve benzer faaliyetlerin süresi ve

 • Sonuçların ilan edilme ve ödüllerin dağıtılma zamanı, açıkça belirttiği takdirde izin verilecektir.

2.2. Çocukları hedef alan reklamlar ise aşağıda sayılan şartlara uymak zorundadır:

 • Reklamın içinde, reklamı yapılan ürüne sahip olmanın, o ürünü alan kişiyi yaşıtları arasında, o ürünü/hizmeti satın almayan/ sahip olmayan kişiler karşısında daha üstün bir konuma sokacağı ya da o ürünü/hizmeti almayanların/sahip olmayanların bundan negatif olarak etkileneceği şeklinde bir izlenim yaratmayacaktır.

 • Reklam, ürünün/hizmetin gerçek satın alma bedeline ilişkin olarak çocukları yanıltacak şekilde bir fiyat işareti içermeyecektir ya da söz konusu ürünün herhangi bir gelir grubuna ait aileler tarafından satın alınabileceği izlenimi yaratmayacaktır.

 • Reklam, çocukların deneyimsizliğinden, güven duygusundan ve bilgisizliğinden yararlanarak onları söz konusu ürünleri/hizmetleri satın almaya ; onları ebeveynlerini/ velilerini belirli bazı ürünleri/hizmetleri satın almasına zorlamalarına ve çocukların ebeveynlerine/ velilerine/ eğitmenlerine/ öğretmenlerine olan güvenlerini zayıflatmaya teşvik etmeyecektir.

 • Reklam, çocukları tehlikeli durumlar içinde tasvir etmeyecektir ve çocukları yabancılar ile iletişime girmeleri konusunda teşvik etmeyecektir.

 • Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanırken sağlığa ve çevreye zarar verilmesinden kaçınmak amacıyla (eğer varsa) gerekli önlemler hakkında da uyarıda bulunacaktır;

 • Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanmak için gereken bilgi ve yetenek seviyesini olduğundan daha az göstermeyecektir;

 • Reklam, çocukların kendileri ya da çevreleri için tehlikeli olabilecek eşyaları ya da araçları kullanırken ya da onlarla oyun oynarken olan görüntüleri içermeyecektir;

 • Reklam, reklamı yapılan ürünün ebatları, fonksiyonları ve/veya ekonomik ömrü ile ilgili olarak çocukları yanlış yönlendirecek nitelikte hiçbir bilgi ve görüntü içermeyecektir ve

 • Reklam, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan duygularını (sevgi, ilgi, bağlılık) sömüren veya bunlardan istifade eden nitelikte olmayacaktır.

2.3. Karşılaştırmalı Reklamcılık (ör: diğer imalatçıların ürünleri ile ürünü kıyaslamak, karşılaştırmak) ise aşağıda sayılan şartları karşılayacaktır:

 • Reklam, karşılaştırılan ürünün ismini, hizmet ve ticari markasını içeren hiçbir bilgi ya da işaret içermeyecektir.

 • Reklam, karşılaştırılan ürünler/hizmetler de aynı özellikleri taşımalı ve reklamı yapılan ürünün/hizmetin amaçlarıyla aynı amaçları taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır ve

 • Reklam, adil rekabet prensiplerine riayet edecektir ve tüketicileri (örneğin; ürün için istisnai özellikleri olduğuna dair bir iddia da bulunmamaları için) herhangi bir yanlış yönlendirmede bulunmayacaktır.

2.4. İndirimli satışların reklamının yapılması ise yalnızca eğer ilgili Reklam, indirim tutarını ya da yüzdesini ve indirimin yapılacağı kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiyorsa yapılabilecektir. Öngörülen indirimin 2 hafta ya da bundan daha az bir sürede yapılacak olması halinde; indirime tabi olacak ürün ve hizmetlerin tutarı, markası, modeli ve diğer özellikleri gibi bazı özel ek bilgilerin de belirtilmesi zorunlu olup; indirimsiz fiyatın ve indirimli fiyatların da belirtilmesi zorunludur.

2.5. Özel Hastaneler Ve Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerine İlişkin Reklamlar

Özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının hizmetlerine ilişkin reklamlar, hizmet alanlarını, sunulacak hizmetleri kapsayacak nitelikte ve Sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte toplumu bilgilendirmek amacı ile sınırlıdır.

Ancak, aşağıda sayılan şartlara uyulması zorunludur:

 • Meslek etik kurallarına aykırı tanıtım yapamaz

 • Talep yaratmaya yönelik tanıtım yapamaz.

 • Diğer hastaneler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz.

 • Web sitesinde tedavi edici sağlık hizmetlerine yönelik bilgileri sunamaz.

 • İnsanları yanıltıcı, yanlış yönlendirici tanıtım yapamaz.

 • Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış veya yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş. Uygulamalara dayalı tanıtım yapamaz.

 • Diğer sağlık kuruluşları aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamaz.

2.6. Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşlarının hizmetlerine ilişkin Reklamlar

Güzellik ve estetik merkezi; güzellik salonu, saç ekim merkezi, güzellik enstitüsü gibi isimler altında faaliyet gösteren, güzellik ve estetik amaçlı olarak kişilere cilt ve vücut bakımı, akapuntur tedavisi, makyaj, epilasyon ve benzeri hizmetlerin verildiği özel sağlık kuruluşlarını kapsamaktadır.

 • Bu kuruluşlar sadece sağlık kuruluşları altında faaliyet göstermelidir ve Uygunluk Blegesine sahip olması gerekir.

 • Sağlık kuruluşunun bünyesinde olmayan faaliyetler ve fiyatlar konusunda reklam verilemez.

 • Reklamlarda, hizmete olan talebi arttıracak ifadeler ve/veya “indirim” içeren ifadeler kullanılamaz.

 • Tescilli isimler, tescil sahibinin yazılı izni bulunmadan sağlık kuruluşları tarafından kullanılamaz.

 • Sağlık kuruluşları, vatandaşın yanlış algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmî sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri ticarî isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler.

 • Toplumu yanıltıcı, bir şekilde paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici reklam, tanıtım ve sair faaliyette bulunamazlar.

 • Merkezler bünyesinde veya müstakil olan güzellik salonları sundukları hizmet, uyguladıkları metotlar, kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam, tanıtım veya bilgilendirme yapabilirler, yaptıkları uygulamaları reklam materyallerinde belirtebilirler.

2.7. Hekimler ve Diş Hekimlerinin hizmetlerinin reklamının yapılması

Hekimler ve Diş Hekimlerinin adlarını, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre kabul edilmiş ihtisaslarını, akademik unvanlarını, hasta kabul ettikleri yer ve muayene saatlerini bildiren reklamlar kabul edilmektedir.

Ancak, aşağıda sayılan şartlara uyulması zorunludur:

 • Mesleklerini uygularken reklam yapamaz.

 • Ticari reklamlara araç olamaz.

 • Hekimlik mesleğine ve sağlık kurumlarına ticari bir görünüm veremez.

 • İnsanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışlarda bulunamaz

 • Meslektaşları arasına haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulanamaz.

 • Yazılarında kendi reklamlarını yapamaz.

 • Reklam niteliğinde teşekkür yazıları yazdıramaz.

2.8. İlaç Ve Gıda Takviyesi Ürünlerine İlişkin Reklamlar

İlaç ve Gıda Takviyesi ürünlerine ilişkin Reklam verilmesi ancak aşağıdaki şartlara uyulması şartı ile mümkündür:

 • Reçeteli ilaçların reklamı kesinlikle yasaktır.

 • Bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer alamaz.

 • Takviye edici gıdaların etiketinde, sunumunda ya da reklâmında; besin öğelerinin yeterli ve dengeli bir beslenme ile karşılanamayacağını belirten, ima eden veya vurgulayan ifadeler yer alamaz.

 • Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılamaz. Kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın yapılması kabul edilemez.

2.9. Eczaneler Ve Ecza Depolarına İlişkin Reklam

 • Eczaneler, reklam mahiyetinde hiçbir faaliyette bulunamaz.

 • Ecza depolarının faaliyetleri ile ilgili her türlü tanıtımları ve reklamlar, övücü ifadeler barındırmadan, tedavi edici özelliği olmadığı halde bu yönde atıfta bulunmadan, tesirini abartan ifadeler kullanılmayacak şekilde yapılabilir.

2.10. Kozmetik Ürünlerinin İlişkin Reklamlar

Kozmetik ürünler; insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri kapsamaktadır.

Reklamlarda kullanılan metin, isimler, ticari marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.

2.11. Optisyenlik Hizmetlerine İlişkin Reklamlar

Optisyenlik hizmetlerinin reklamının yapılması ancak aşağıda belirtilen hususların şartlara uyulması koşulu ile mümkündür:

 • Optisyenlik müesseselerinin gerçeğe aykırı reklâmı yapılamaz.

 • Optisyenlik müesseseleri elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı optisyenlik müessesesi ismi dışında başka bir isim kullanamaz.

2.12. Ambulans Ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetlerine İlişkin Reklamlar

 • Ambulans servisleri; tıbbi deontoloji ve mesleki etik kurallarına aykırı şekilde, insanları yanıltan, yanlış yönlendiren ve ruhsatında yazılı hizmetlerinden başka hastaları kabul ve tedavi ettiği intibaını uyandıran, diğer servisler aleyhine haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

 • Ambulans servisleri tarafından; sağlığı koruyucu, acil sağlık hizmetlerini tanıtıcı ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılabilir. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve açıklamalara yer verilemez.

 • Ambulans servisleri; hizmet alanları ve sunacağı hizmetler ile ilgili açılış bilgileri ve benzeri konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve reklam verebilir.

_____________________________

*Bu listenin tam bir liste olmadığını ve ilgili reklam mevzuatında ya da Yandex reklam politikalarında değişiklik olması halinde değişikliklere ve revizyonlara tabi olacaktır.

Yandex üzerinde herhangi bir Reklamın yerleştirilmesine izin verilmesinden önce, Yandex, Reklamcıdan reklamı yapılan materyallerin yürürlükte olan ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun ve uyumlu olduğunu teyit eden belgeleri (ve bunların kopyalarını) talep etme hakkını haizdir.

Tarih: 26.04.2016

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/adv_rules/25042014

Belgenin önceki sürümü: https://yandex.com.tr/legal/adv_rules/15082012