Türkiye’de reklamı yapılması yasak ya da sınırlı olan ürün ve hizmetlerin listesi

Türkiye’de Reklamı Yapılması Yasak ya da Sınırlı Olan Ürün ve Hizmetlerin Listesi, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu listede kullanılan terimler, Yandex.Direct Online Reklam Hizmet Hüküm ve Koşulları’nda kendilerine atfedilen anlamları taşımaktadır, söz konusu Hüküm ve Koşullar internette https://yandex.com.tr/legal/oferta_direct adresinde bulunmaktadır.

1. Aşağıda sayılan ürünlerin/hizmetlerin reklamı (ve ilgili ürünlerin/hizmetlerin üreticileri/satıcıları) Yandex.Direct bünyesinde Türkiye için Lokasyon-Tabanlı Hedefleme ile yasak olacaktır*:

 • alkollü içecekler (ve bunların kullanımıyla ilgili her türlü faaliyet);

 • tütün ürünleri, bunların kullanımıyla ilgili her türlü ürün;

 • uyuşturucular ya da herhangi aktivite kolaylaştırıcı ve uyarıcı maddeler;

 • hastaneler, eczaneler ve doktorlar da dahil olmak üzere tıbbi ilaçlar ve hizmetler;

 • silahlar;

 • medyumların, astrologların, kahinlerin (falcılar vb.) hizmetleri;

 • çöpçatanlık (bir eş bulmak için randevu ayarlama hizmetleri, evlilik aracılığı yapmak vb.);

 • kumar oynama, kumarhaneler, online kumarhaneler ve kumar oynama organizasyonuna ve düzenlemesine yardımcı tüm ürün/hizmetler de dâhil; kumar oynamak için yardımcı ürünler ve ilgili bağlantılı kaynaklar

 • pornografi (ve bu gibi içeriğe sahip kaynaklar);

 • fuhuş ve seks hizmetleri;

 • kürtaj ve ilgili tüm hizmetler;

 • hukuk ve denetim hizmetleri ve bu hizmetlerin tedarikçileri;

 • vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık, tıbbi danışmanlık;

 • masaj;

 • striptizcilik ve striptiz kulüpleri;

 • hızlı/ani kilo verme ve bununla ilgili tüm hizmet ve ürünler;

 • hacker’ların verdiği hizmetler;

 • fikri mülkiyeti koruma sistemlerini hile ile dolanmak için, telefon görüşmelerini dinlemek için verilen hizmet ve ürünler ve benzer sistemler;

 • gizli reklamcılık;

 • piyangolar ve spor bahisleri;

 • gıda takviyesi maddeleri.

2. Aşağıda sayılan ürünlerin/hizmetlerin yerleştirilmesine aşağıda belirtilen spesifik hukuki şartların karşılanması koşuluyla izin verilecektir:

 • telepazarlama ve alışverişi özendiren faaliyetler;

 • çocukları hedef alan reklamlar;

 • karşılaştırmalı reklamlar;

 • indirimli satışlar

2.1. Tele-pazarlama ve promosyon faaliyetlerine ise Reklam Ücretsiz olarak ve sadece belirli koşullar altında:

 • Hediye şeklinde dağıtılan ürünlerin piyasa fiyatı ve diğer ürünlerin satın alma fiyatları;

 • Promosyon amaçlı piyangoların ve benzer faaliyetlerin süresi ve

 • Sonuçların ilan edilme ve ödüllerin dağıtılma zamanı, açıkça belirttiği takdirde izin verilecektir.

2.2. Çocukları hedef alan reklamlar ise aşağıda sayılan şartlara uymak zorundadır:

 • Reklamın içinde, reklamı yapılan ürüne sahip olmanın, o ürünü alan kişiyi yaşıtları arasında, o ürünü/hizmeti satın almayan/ sahip olmayan kişiler karşısında daha üstün bir konuma sokacağı ya da o ürünü/hizmeti almayanların/sahip olmayanların bundan negatif olarak etkileneceği şeklinde bir izlenim yaratmayacaktır.

 • Reklam, ürünün/hizmetin gerçek satın alma bedeline ilişkin olarak çocukları yanıltacak şekilde bir fiyat işareti içermeyecektir ya da söz konusu ürünün herhangi bir gelir grubuna ait aileler tarafından satın alınabileceği izlenimi yaratmayacaktır.

 • Reklam, çocukların deneyimsizliğinden, güven duygusundan ve bilgisizliğinden yararlanarak onları söz konusu ürünleri/hizmetleri satın almaya ; onları ebeveynlerini/ velilerini belirli bazı ürünleri/hizmetleri satın almasına zorlamalarına ve çocukların ebeveynlerine/ velilerine/ eğitmenlerine/ öğretmenlerine olan güvenlerini zayıflatmaya teşvik etmeyecektir.

 • Reklam, çocukları tehlikeli durumlar içinde tasvir etmeyecektir ve çocukları yabancılar ile iletişime girmeleri konusunda teşvik etmeyecektir.

 • Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanırken sağlığa ve çevreye zarar verilmesinden kaçınmak amacıyla (eğer varsa) gerekli önlemler hakkında da uyarıda bulunacaktır;

 • Reklam, reklamı yapılan ürünü kullanmak için gereken bilgi ve yetenek seviyesini olduğundan daha az göstermeyecektir;

 • Reklam, çocukların kendileri ya da çevreleri için tehlikeli olabilecek eşyaları ya da araçları kullanırken ya da onlarla oyun oynarken olan görüntüleri içermeyecektir;

 • Reklam, reklamı yapılan ürünün ebatları, fonksiyonları ve/veya ekonomik ömrü ile ilgili olarak çocukları yanlış yönlendirecek nitelikte hiçbir bilgi ve görüntü içermeyecektir ve

 • Reklam, ebeveynlerin çocuklarına karşı olan duygularını (sevgi, ilgi, bağlılık) sömüren veya bunlardan istifade eden nitelikte olmayacaktır.

2.3. Karşılaştırmalı Reklamcılık (ör: diğer imalatçıların ürünleri ile ürünü kıyaslamak, karşılaştırmak) ise aşağıda sayılan şartları karşılayacaktır:

 • Reklam, karşılaştırılan ürünün ismini, hizmet ve ticari markasını içeren hiçbir bilgi ya da işaret içermeyecektir.

 • Reklam, karşılaştırılan ürünler/hizmetler de aynı özellikleri taşımalı ve reklamı yapılan ürünün/hizmetin amaçlarıyla aynı amaçları taşıyacak şekilde tasarlanmalıdır ve

 • Reklam, adil rekabet prensiplerine riayet edecektir ve tüketicileri (örneğin; ürün için istisnai özellikleri olduğuna dair bir iddia da bulunmamaları için) herhangi bir yanlış yönlendirmede bulunmayacaktır.

2.4. İndirimli satışların reklamının yapılması ise yalnızca eğer ilgili Reklam, indirim tutarını ya da yüzdesini ve indirimin yapılacağı kesin başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtiyorsa yapılabilecektir. Öngörülen indirimin 2 hafta ya da bundan daha az bir sürede yapılacak olması halinde; indirime tabi olacak ürün ve hizmetlerin tutarı, markası, modeli ve diğer özellikleri gibi bazı özel ek bilgilerin de belirtilmesi zorunlu olup; indirimsiz fiyatın ve indirimli fiyatların da belirtilmesi zorunludur.

_____________________________

*Bu listenin tam bir liste olmadığını ve ilgili reklam mevzuatında ya da Yandex reklam politikalarında değişiklik olması halinde değişikliklere ve revizyonlara tabi olacaktır.

Yandex.Direct içinde herhangi bir Reklamın yerleştirilmesine izin verilmesinden önce, Yandex, Reklamcıdan reklamı yapılan materyallerin yürürlükte olan ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun ve uyumlu olduğunu teyit eden belgeleri (ve bunların kopyalarını) talep etme hakkını haizdir.