Video

Site içeriğinizin VideoObject şemasına göre işaretlemesini yaparak verilerini Yandex.Video servisine aktarabilirsiniz (verilerin servise aktarım kuralları için bakınız).

Schema.org sayesinde bir sayfada birden fazla video yerleştirebiliyorsunuz.

  Zorunlu alanlar

  Eksik olduklarında videoların indekslenmesini engelleyen alanlar:

  • url (URL): videonun bağlantısı, zorunlu alan.

  • name (Text): videonun adı, zorunlu alan.

  • thumbnail (ImageObject): önizleme görselinin açıklaması, zorunlu alan.

  • uploadDate (Date): videonun ISO 8601 formatında siteye yüklenme tarihi. Zorunlu bir alandır.

  • description (Text): videonun açıklaması, zorunlu alan.

  • duration (Duration): ISO 8601 formatındaki videonun süresi.

   <meta itemprop="duration" content="PT6M58S">
  • isFamilyFriendly (Boolean): videonun çocuklar tarafından izlenebilirliği (çocuklar tarafında izlenebilir olduğunda true, yasa veya site sahipleri tarafından çocuklar için uygun olmadığını düşünülen öğeler mevcut olduğunda ise false öğesi seçilmelidir). Zorunlu alan.

  Video için minimum açıklama örneği

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject" > 
  <!--Öğe türünün belirtilmesi-->
  
    <a itemprop="url" href="http://mysite.com/view/306/" > <!--Videonun bağlantısı-->
    
    <h1 itemprop="name"> Schema.org for Videos</h1></a><!--Videonun adı-->
    
    <p itemprop="description">The schema.org markup is our 
    recommended method for providing Google with the metadata
    needed to index your videos. Using it requires only a 
    few non-visible changes to your video web page. You can 
    find the full schema.org spec here: 
    http://www.schema.org/VideoObject </p > <!--Videonun açıklaması-->
  
    <meta itemprop="duration" content="PT6M58S"><!-- ISO 8601 formatında videonun uzunluğu-->
  
    <meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true"><!-- videonun çocuklar tarafından izlenebilirliği-->
  
    <p>Yükleme tarihi: <span itemprop="uploadDate"> 
    2013-06-05 </span></p><!--ISO 8601 formatında videonun siteye yüklenme tarihi-->
  
    <span itemprop="thumbnail" itemscope 
    itemtype="http://schema.org/ImageObject" > <!--önizleme görselinin açıklaması-->
    <img itemprop="contentUrl" 
    src="http://mysite.com/images/preview/img1.jpg" >
    <meta itemprop="width" content="250">
    <meta itemprop="height" content="120">
    </span>
  </div>

  Zorunlu olmayan alanlar

  Video ile ilgili genel bilgiler

  • content_id (Text): her video için özel olması gereken bir video tanımlayıcısı.

   Farklı sayfalarda yerleştirilen fakat içeriği açısından aynı olan videonun, o sayfaların işaretlemesinde tanımlayıcısı aynı olmalıdır. Böylelikle indeksleme robotu, indeksleme işlemi sırasında aynı videoyu iki defa indekslemez.

  • author (Person): videoyu siteye yükleyen kullanıcının kullanıcı adı.

  • caption (Text): video için imza.

  • contentUrl (URL): video dosyasına erişilebildiği adres.

  • feedUrl (URL): geçerli sayfanın XML beslemesinin adresi. Eğer sayfa için önerilen formatta XML beslemesi varsa (besleme formatına yönlendiren bağlantı), schema.org yardımıyla ancak öğe türü (VideoObject, Movie, TVSeries, TVShow, MusicVideoObject, Broadcast) ve besleme bağlantısı belirtilebilir. Fakat diğer alanları da doldurabilirsiniz. Hem XML beslemesi, hem de doldurulmuş schema.org alanları aynı anda mevcut olduğunda besleme tercih edilir. Bazı nedenlerden dolayı beslemeye erişilemiyorsa, veriler mikro işaretlemeden alınacaktır.

  • genre (Text): bu alanda videonun kategorisi (mizah, spor, müzik vs.) ve türü (komedi, dram, rock, pop) belirtilebilir.

  • license (Text): videonun dayandığı lisans tipi.

  • image (URL): video için resmi görsel (film afişi, albüm kapağı).

  • productionCompany (Organization veya Text): videoyu üreten şirket/üretici.

  • isOfficial (Boolean): videoyu hazırlayana veya hak sahibine ait bir web sitesi veya video kanalında yasal olarak yerleştirilmiş bir videonun belirtisi. Videonun yasal olduğunu belirtmek için true değerini içeren isOfficial parametresini ekleyin. Bu alan belirtilmediğinde Yandex, sözkonusu videoyu yasal olmayan olarak kabul eder.

  • status (URL): video durumunun belirleyicisi. Desteklenen belirleyiciler şöyle:

   • published: video sitede yayınlandı ve herkesin erişimine açıktır;

   • private: sitedeki videoya erişim sınırlandırılmıştır;

   • blocked: videoya erişim engellenmiştir;

   • processing: video yüklendi ve işleniyor;

   • deleted: video, siteden kaldırılmıştır;

  Oynatıcı parametreleri

  • height (Distance): videonun yüksekliği.

  • width (Distance): videonun genişliği.

  • videoQuality (Text): video kodlama kalitesi; Desteklenen değerler şöyle:
   • low: çözünürlüğün ve bit geçiş hızının 360×640 ve 717 kbps’in altında olduğu düşük kalite;

   • medium: çözünürlüğün ve bit geçiş hızının 360×640 ve 717 kbps’in üzerinde fakat HD’nin altında olduğu orta kalite;

   • HD: çözünürlüğün ve bit geçiş hızının 720×1280 ve 1 Mbps’in üzerinde fakat 1080p’nin (full HD) altında olduğu HD kalitesi;

   • full HD: çözünürlüğün ve bit geçiş hızının 1080×1920 ve 2 Mbps’in üzerinde olduğu en yüksek 1080p kalitesi.

  • bitrate (Text): kbit/sn olarak maksimum bit geçiş hızı (bit rate).

  • contentSize (Text): kilobayt olarak videonun büyüklüğü.

  • embedUrl (URL): videonun yerleştirilmesi için bağlantı.

  • embedHTML (Text): video oynatıcının yerleştirilmesi için HTML kodu.

  • allowEmbed (Boolean): videonun Yandex arama sonuçları sayfasında gösterilmesinin mümkün olduğunun belirtisi. Varsayılan olarak video doğrudan arama sonuçları sayfasından oynatılabilir.

  • playerType (Text): mevcut video formatı için kullanılabilir kodlar. Birkaç kullanılabilir kod mevcut olduğunda kodlar virgüllerle ayrılarak sıralanır.

  • availablePlatform (Text): videonun oynatılabildiği platform.

   Geçerli platformun tam listesi:

   • Desktop (Windows, OSX, Linux olmak üzere belli başlı işletim sistemlerinin desteklendiği anlamına gelir);

   • Windows;

   • Linux;

   • OSX;

   • Mobile (aşağıda sıralananlar olmak üzere belli başlı mobil platformların desteklendiği anlamına gelir);

   • iOS;

   • Android;

   • WindowsPhone;

   • WindowsMobile;

   • Symbian;

   • Bada;

   • BlackBerry;

   • MeeGo.

  Bölgesellik

  • allowCountries (Text): izleyicilerin alt yaş sınırı belirtilmiş olan videonun erişilebilir olduğu ülkeler listesi (örneğin, (RU (18+), US (16+), UK (12+), TR, AF (18+), AG (11+)). Videonun gösterime açık olduğu ülkelerin listesi sabit olduğunda ve video diğer ülkelerde erişilemez olduğunda bu alanın kullanımı önerilir.

  • disallowCountries (Text): bu videonun gösterilmesine izin verilmeyen veya gösterimin sınırlı olduğu ülke listesi. Videonun gösterilmesi sınırlı olması durumunda, izleyicilerin alt yaş sınırı belirtilir (örneğin, (RU (18+), US (16+), UK (12+), TR, AF (18+), AG (11+)). disallowCountries alanı, videonun çoğu ülkede sınırsız gösterime açık olması durumunda kullanılır.

  • productionCountry (Text): üretici ülke. ISO 3166-1 formatında belirtilir.

  • inLanguage (Text): videonun dili. Dil kodunu ISO 639 formatında belirtin (örneğin EN).

  • dubbing (Text): videoyu seslendiren stüdyo.

  • subtitle (Subtitle): video için hazırlanmış altyazı. Bir video için birkaç dilde hazırlanmış birkaç altyazı bulunabilir.

   • inLanguage (Text): altyazının dili. Dil kodunu ISO 639 formatında belirtin (örneğin EN).

   • url (URL): altyazı içeren dosyanın adresi.

  Ödeme

  • offers (Offer): videoya erişimi kazanma koşulları.

  • price: fiyat.

  • priceCurrency (Text): belirtilen fiyatın döviz türü. Fiyat belirtmek için üç harfli ISO 4217 formatını kullanın (örneğin, TRY).

  • offerType (Text): videoya erişim türü. Varsayılan olarak video ücretsiz ve kayıt gerektirmeyen olarak değerlendirilir. Video içeriğine erişim türünü doğru belirlemek için sayfanın koduna ilgili XML belgesine yönlendiren bağlantı eklenmelidir. Bunu yapmak için link tagini kullanmanızı öneririz:
   <link itemprop="offerType" href="https://webmaster.yandex.ru/vocabularies/Video/Subscription.xml"/>

   Desteklenen türler:

   • Free: kullanıcı, ücretsiz olarak ve siteye kullanıcı girişi yapmadan videoya erişebiliyor.

   • Buy: kullanıcı, belirli bir video izlemeye sürekli hak kazanıyor (satın alma).

   • Rent, kullanıcı, belirli video izlemeye belirli bir süre için hak kazanıyor (kiralama).

   • Subscription: kullanıcıya belirli bir süre için bu seriye ait videoları izleme hakkı veriliyor (abonelik).

  • duration: video için abonelik veya kiralama süresi ISO 8601 formatında belirtilir (örneğin P1DT12H).

  İstatistikler

  • interactionCount (Text): kullanıcının video ile etkileşiminin özel türleri için sayaçlar. <SayaçAdı:tarih> formatında aşağida belirtilen sayaç türleri belirtebilirsiniz:

   • UserComments: yorum sayısı (örneğin, UserComments:18);

   • UserLikes: videoyu beğenen kullanıcıların sayısı;

   • UserDislikes: videoyu beğenmeyen kullanıcıların sayısı;

   • UserViewsLastMonth: videonun son bir ayda kaç kere izlenmesi;

   • UserViewsLastWeek: videonun son bir haftada kaç kere izlenmesi;

   • UserViewsLastDay: videonun son bir günde kaç kere izlenmesi;

   • UserViews: videonun toplam izlenme sayısı.

  • aggregateRating (AggregateRating): kullanıcıların değerlendirmelerine dayanan videonun genel derecesi. Genelleştirilmiş derece için aşağıdaki parametreler belirtilebilir:

   • worstRating: derecenin alt değeri. Varsayılan olarak 1;

   • bestRating: derecenin üst değeri. Varsayılan olarak 5;

   • ratingValue: derecenin değeri;

   • ratingCount: derecenin dayandığı değerlendirme sayısı.

  <meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserLikes:152" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserDislikes:3" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastMonth:25550" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastWeek:2544" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastDay:2154" />
  <meta itemprop="interactionCount" content="UserViews:2154587" />
  <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
   <meta itemprop="worstRating" content = "1">
   <meta itemprop="bestRating" content="5">
   <meta itemprop="ratingValue" content="5">
   <meta itemprop="ratingCount" content="2545">
  </div>

  Tarihler

  • dateCreated (Date): videoyu oluşturma tarihi. Tarih ISO 8601 formatında

  • datePublished (Date): videonun ilk yayınlanma tarihi. Tarih ISO 8601 formatında

  • dateModified (Date): sitede video ile ilgili bilgilerde değişiklik yapma tarihi. Tarih ISO 8601 formatında

  • expires (Date): videonun erişime kapanacağı tarih. Örneğin, videonun kullanım haklarının süresi kısıtlı olduğunda kullanılır. Tarih ISO 8601 formatında

  <meta itemprop="dateCreated" content="2012-11-08">
   <meta itemprop="datePublished" content="2013-06-05">
   <meta itemprop="dateModified" content="2013-07-22"> 

  Filmler

  Filmlerin açıklaması için schema.org/Movie şemasını kullanın.

  Zorunlu alan:

  • video (VideoObject): videonun esas içeriğinin açıklaması. Ekli alanlar, normal video için olduğu gibi doldurulur.

  Ayrıca filmleri, ekli video alanlarında formatla ilgili öğeleri ekleyerek burada açıklanan talimatlara göre tasarlayabilirsiniz.

  Zorunlu olmayan alanlar:

  • alternativeHeadline (Text): orijinal dilinde filmin adı.

  • dateReleased (Date): vizyona giriş tarihi.

  • part (Number): bölüm (birkaç bölümden oluşan filmler için. Örneğin, "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1).

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/Movie">
   <meta itemprop="contentRating" content="MPAA R">
   <meta itemprop="duration" content="PT2H52M04S">
   <meta itemprop="dateReleased" content="2013-11-08">
   <meta itemprop="dateCreated" content="2013-09-09">
   <meta itemprop="inLanguage" content="tr">
   <meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true">
   <meta itemprop="productionCompany" content="Warner Bros">
   <meta >
  
   <span>
    <a itemprop="director" href="/name/23330/"> Lana Wachowski</a>,
    <a itemprop="director" href="/name/26439/" >Tom Tykwer</a>,
    <a itemprop="director" href="/name/23329/" >Andy Wachowski</a>
   </span>
  
   <span>
    <a itemprop="producer" href="/name/26437/" >Stefan Arndt</a>,
    <a itemprop="producer" href="/name/31351/" >Grant Hill</a>,
    <a itemprop="producer" href="/name/26439/" >Tom Tykwer</a>,
    <a href="/film/464484/cast/#producer" >ve diğerler</a>.
   </span>
  
   <span>
    <a itemprop="musicBy" href="/name/312865/" >Reinhold Heil</a>,
    <a itemprop="musicBy" href="/name/608605/" >Johny Klimek</a>,
    <a itemprop="musicBy" href="/name/26439/" >Tom Tykwer</a>.
   </span>
  
   <span>
    <a itemprop="genre" href="/level/10/m_act%5Bgenre%5D/2/" >fantezi</a>,
    <a itemprop="genre" href="/level/10/m_act%5Bgenre%5D/8/" >dram</a>,
    <a itemprop="genre" href="/level/10/m_act%5Bgenre%5D/17/" >polisiye</a>,
    <a href="/film/464484/keywords/" >ve diğerler</a>.
   </span>
  
   <span class="title">Baş rollerde:</span>
   <div> 
    <a itemprop="actor" href="/name/9144/">Tom Hanks</a>
    <a itemprop="actor" href="/name/1179/">Halle Berry</a>
    <a itemprop="actor" href="/name/38704/">Jim Broadbent</a>
   </div>
  
   <span itemprop="description">Altı hikaye; farklı zamanlarda gerçekleşen beş reenkarnasyon birbirleriyle yakından ilgilidir …</span>
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
  //tüm videolar için ortak video açıklaması
  
   <div>
    <h1 itemprop="name">Bulut Atlası </h1>
    <span itemprop="alternativeHeadline">Cloud Atlas</span>
    <img src="http://st.kinopoisk.ru/images/film/464484.jpg" alt="Bulut atlası (Cloud Atlas)" itemprop="image"/>
   </div>
   
   //istatistikler
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserLikes:152" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserDislikes:3" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastMonth:25550" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastWeek:2544" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastDay:2154" />
   <meta itemprop="interactionCount" content="UserViews:2154587" />
   <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
      <meta itemprop="worstRating" content = "1">
      <meta itemprop="bestRating" content="5">
      <meta itemprop="ratingValue" content="5">
      <meta itemprop="ratingCount" content="2545">
    </div>
  
  //oynatıcı
   <link itemprop="embedUrl" href="http://video.yandex.com.tr/iframe/yacinema/r5cia8fb8q.4708/">
   <meta itemprop="embedHTML" content="<iframe width="640" height="360" 
      src="http://www.youtube.com/embed/f5583E-ERFQ?feature=player_detailpage" 
      frameborder= "0" allowfullscreen></iframe>">
   <meta itemprop="allowEmbed" content="true">
   <meta itemprop="playerType" content="Flash">
   <meta itemprop="width" content="1920">
   <meta itemprop="height" content="1080">
   <meta itemprop="videoQuality" content="hight">
   <meta itemprop="bitrate" content="526">
   <meta itemprop="contentSize" content="526000">
   <meta itemprop="availablePlatform " content="Mobile">
   </div>
  </div>
  </div>

  Yayınlar

  Desteklenen alanlar:

  • video (VideoObject): videonun esas içeriğinin açıklaması. Ekli alanlar, normal video için olduğu gibi doldurulur.
  • dateEnded (Date): yayının bitiş tarihi. Yayın bittikten sonra videoya aynı adresten ulaşılabiliyorsa, yayının bitiş tarihinin doldurulması gerekmiyor.

  • dateStarted (Date): yayının başlangıç tarihi. Zorunlu alan.

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/Broadcast">
   Yayının başlangıç tarihi<span itemprop="dateStarted">2013-02-01</span>
   Yayının bitiş tarihi<span itemprop="dateEnded">2013-02-12</span>
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- videonun açıklaması -->
   </div>
  </div>

  TV programı

  Zorunlu alanlar:

  • video (VideoObject): videonun esas içeriğinin açıklaması. Ekli alanlar, türü belirtilmemiş video için olduğu gibi doldurulur.

  • dateReleased (Date): yayına girme tarihi.

  Ek alanlar:

  • alternativeHeadline (Text): üretici dilindeki isim.

  • partOfSeason (Number): sezon numarası.

  • episodeNumber (Number): bölüm numarası.

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/TVShow">
   <meta itemprop="alternativeHeadline" content="SuperShow">
   <meta itemprop="dateReleased" content="2012-02-03">
   <meta itemprop="partOfSeason" content="2">
   <meta itemprop="episodeNumber" content="3">
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- videonun açıklaması -->
   </div>
  </div>

  Diziler

  Dizilerin açıklaması için http://schema.org/TVEpisode şemasını kullanın.

  Zorunlu alanlar:

  • video (VideoObject): videonun esas içeriğinin açıklaması. Ekli alanlar, türü belirtilmemiş video için olduğu gibi doldurulur.

  • episodeNumber (Number): bölüm numarası.

  Ek alanlar:

  • alternativeHeadline (Text): üretici dilindeki isim.

  • dateReleased (Date): yayına girme tarihi.

  • partOfSeason (Number): sezon numarası.

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/TVEpisode">
   <meta itemprop="alternativeHeadline" content="The best series">
   <meta itemprop="dateReleased" content="2008-12-05">
   <meta itemprop="episodeNumber" content="133">
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- videonun açıklaması -->
   </div>
  </div>

  Müzikli video

  Müzikli videoların açıklaması için  http://schema.org/MusicVideoObject şemasını kullanın.

  Zorunlu alanlar:

  • video (VideoObject): videonun esas içeriğinin açıklaması. Ekli alanlar, türü belirtilmemiş video için olduğu gibi doldurulur.

  • trackName (Text): parça adı.

  Zorunlu olmayan alan:

  • album (Text): albüm adı:

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/MusicVideoObject">
   <meta itemprop="trackName" content="Welcome to My World">
   <meta itemprop="album" content="Delta Machine">
   <div itemprop="video" itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
    <!-- videonun açıklaması -->
   </div>
  </div>

  Video açıklamasının detaylı örneği

  <div itemscope itemtype="http://schema.org/VideoObject">
  <!-- genel özellikler -->
    <link itemprop="url" href="http://mysite.com/view/308/">
    <meta itemprop="name" content="schema.org nedir">
    <meta itemprop="description" content="Schema.org, web'de verilerin semantik işaretlenmesi için kullanılan ve     
    2011 yılında yaz döneminde Google, Bing ve Yahoo! arama motorları tarafından anons edilen bir standarttır.
    Semantik işaretlemenin amacı, interneti daha anlaşılır ve yapısal hale getirerek arama motorlarının ve özel programların, 
    arama sonuçlarında bilgileri daha kullanışlı bir şekilde görüntülemeleri için bilgi toplama ve işleme işlemlerini kolaylaştırmaktır.">
    <meta itemprop="duration" content="PT6M58S">
    <span itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    </span>
      <meta itemprop="genre" content="education">
    <meta itemprop="feedUrl" content="http://example.com/user111/view24/view24.xml"> 
    <meta itemprop="content_id" content="3543">  
    <meta itemprop="isFamilyFriendly" content="true">
    <meta itemprop="license" content="СС">
    <meta itemprop="image" content="http://mysite.com/vi/xcL-oGPxgCg/maxresdefault.jpg">
    <meta itemprop="productionCompany" content="yandex">
    <meta itemprop="status" content="published">
  
  <!-- tarihler -->
    <meta itemprop="uploadDate" content="2013-06-05">
    <meta itemprop="dateCreated" content="2012-11-08">
    <meta itemprop="dateModified" content="2013-06-05">
    <meta itemprop="datePublished" content="2013-06-05">  
  
  <!-- görseller -->
    <span itemprop="thumbnail" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject">
     <link itemprop="contentUrl" href="http://i1.ytimg.com/vi/xcL-oGPxgCg/maxresdefault.jpg">
     <meta itemprop="width" content="250">
     <meta itemprop="height" content="120">
    </span>
  
  <!-- oynatıcı -->
     <link itemprop="embedUrl" href="http://mysite.com/r5cia8fb8q.4708/">
      <meta itemprop="embedHTML" content="<iframe width="640" height="360" 
      src="http://www.mysite.com/embed/f5583E-ERFQ?feature=player_detailpage" 
      frameborder= "0" allowfullscreen></iframe>">
     <meta itemprop="allowEmbed" content="true">
     <meta itemprop="playerType" content="Flash">
     <meta itemprop="width" content="1920">
     <meta itemprop="height" content="1080">
     <meta itemprop="videoQuality" content="hight">
     <meta itemprop="bitrate" content="526">
     <meta itemprop="contentSize" content="526000">
     <meta itemprop="availablePlatform " content="Mobile">
  
  <!-- bölgesellik -->
     <meta itemprop="allowCountries " content="RU (18+), US (16+), UK (12+), TR, AF (18+), AG (11+)">
     <meta itemprop="productionCountry" content="TR"> 
     <meta itemprop="inLanguage" content="TR"> 
     <span itemprop="subtitle" itemscope itemtype="http://schema.org/Subtitle"
      <meta itemprop="inLanguage" content="EN">
      <meta itemprop="url" content="http://mysite.com/en.str">
     </span>
      <span itemprop="subtitle" itemscope itemtype="http://schema.org/Subtitle"
      <meta itemprop="inLanguage" content="PL">
      <meta itemprop="url" content="http://mysite.com/pl.str">
     </span>
  
  <!-- fiyat -->
     <span itemprop="offers" itemscope itemtype="http://schema.org/Offer">
      <meta itemprop="price" content="15">
      <meta itemprop="priceCurrency" content="USD">
      <link itemprop="offerType" href="https://webmaster.yandex.ru/vocabularies/Video/Subscription.xml">
      <meta itemprop="duration" content="P1DT12H">
     </span>
  
  <!-- istatistikler -->
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserComments:18" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserLikes:152" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserDislikes:3" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastMonth:25550" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastWeek:2544" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserViewsLastDay:2154" />
     <meta itemprop="interactionCount" content="UserViews:2154587" />
     <div itemprop="aggregateRating" itemscope itemtype="http://schema.org/AggregateRating">
      <meta itemprop="worstRating" content = "1">
      <meta itemprop="bestRating" content="5">
      <meta itemprop="ratingValue" content="5">
      <meta itemprop="ratingCount" content="2545">
     </div>
  </div>