Soru ve cevap

Kullanıcılardan gelen ve sitenizde yayınlanan sorular ve cevaplar yapılandırılmış şekilde Yandex arama sonuçları sayfasında görüntülenebilir. En iyi cevapla ilgili verilerin Yandex tarafından tanınabilmesi için ilgili sayfaların işaretlenmesinde Question ve Answer olmak üzere iki tür Schema.org işaretlemesi kullanınız.

Semantik işaretlemeyi içermeyen bir snippet örneği:

Semantik işaretlemeyi içeren bir snippet örneği (en iyi cevap görüntülenir):

Bir sayfa ancak bir soruyu ve cevaplarını içermelidir.

Desteklenen işaretleme türleri ve şema alanları

Özel snippetler, sitenin Question ve Answer türlü işaretleme içeren sayfaları için görüntülenir. Bunların Yandex tarafından desteklenen özellikleri aşağıda sıralanmıştır. Schema.org kurallarına göre belirtilecek özellik değeri, 2. sütunda belirtilen veri türlerine uymalıdır.

Özellik Tür Açıklama Zorunlu olan:
name Text Sorunun başlığı Question özelliği olarak belirtilir. Evet
acceptedAnswer veya suggestedAnswer Answer En iyi veya sıradan bir soru Bu özellikte belirtilen cevap büyük ihtimalle snippette gösterilir. Question özelliği olarak belirtilir. Evet
text Text Sorunun metni. Answer özelliği olarak belirtilir. Hayır
upvoteCount Integer

Belirli bir cevap için verilen oy sayısı.

Bu alandaki değeri en yüksek olan cevap, acceptedAnswer özelliği belirtilmediği sürece büyük ihtimalle snippette gösterilir. Answer özelliği olarak belirtilir.

Hayır

İşaretleme örneği

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Question">
  <h1 itemprop="name">Takvimler nasil ortaya cikmistir?</h1>
  <div itemprop="suggestedAnswer" itemscope itemtype="http://schema.org/Answer">
   <meta itemprop="upvoteCount" content="1"/>
   <div itemprop="text">Geçmişte insanların ihtiyaçları zaman kavramının ve ölçülmesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.Hasat zamanlarının, ekim zamanlarının belirlenmesi bu olayın temelini oluşturmaktadır. 
   </div>
  </div> 
</div>
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Question">
  <h1 itemprop="name">Yılanlar yüzebilir mi?</h1>
  <div itemprop="acceptedAnswer" itemscope itemtype="http://schema.org/Answer">
   <meta itemprop="upvoteCount" content="3" />
   <div itemprop="text">Yılanlar çok iyi yüzerler! Tavşanların doğal yaşam ortamındaki davranışlarını araştıran bilim adamlarının yaptığı gözetimler sonucunda tavşanların gerektiğinde 300 metre genişliğinde nehirleri yüzerek geçebildiği saptanmıştır.
   </div>
  </div>
  <div itemprop=" suggestedAnswer" itemscope itemtype="http://schema.org/Answer">
   <meta itemprop="upvoteCount" content="1" />
   <div itemprop="text">Sen tavşanı tut da suya at bakalım yüzer mi?</div>
  </div>
</div>

Yapılan işaretlemenin doğruluğunu kontrol etmek için doğrulayıcıyı kullanabilirsiniz.