Serviste oluşan sorunlar

Karşılaştığınız sorunu, bunun ne zaman ve nasıl belirlendiğini, ne tür eylemleri hangi sırada yaptığınızı mümkün olduğu kadar ayrıntılı açıklayın. Açıklamanıza mümkünse sorunu açıklayan ekran görüntüsünü de ekleyin.