Beceriler

Müşteri yanıtlarınızı ve becerinizi (bu tip görevleri yapabilme becerisini) kontrol eder. Beceriler, 0 ile 100 puan arasında değerlendirilir.

Beceri puanlarını görmek için Profil'e gidin.

Beceri puanı sayesinde müşteriler, görevleri iyi yapan kullanıcılara görevlerini teklif eder. Beceri puanınız ne kadar yüksekse mevcut görev çeşitliği de o kadar geniş olur.

Müşteriler, beceri puanınıza göre ödeme yapabilir. Beceri puanınız ne kadar yüksekse görev başına aldığınız ödeme o kadar yüksek olur.

Bu tip görevleri çok iyi yapamıyorsanız beceri puanınız düşer. Bu tip görevlere erişiminiz de engellenebilir.

Beceri bilgileri kontrolü

Verilen beceriyle ilgili sorularınızı onu veren müşteriye yazın:

  1. Profil sayfasına gidin.

    Becerinin verildiği görevin adını belirtin.

  2. Görevlerim → Tamamlanan sayfasına gidin.

  3. İstediğiniz görevi açın.

  4. Sipariş verene yaz butonuna tıklayın.

  5. Sorunuzu kısaca anlatın.

  6. Gönder butonuna tıklayın.

Müşteri ile irtibata geçilemiyor veya bir şey çalışmıyorsa

Destek Ekibi’ne yaz