İstatistik

İstatistik bölümünde kategorinizde kaç sorgunun yapıldığını, kurumunuzun kaç defa haritalarda gösterildiğini, kaç kullanıcının kurumunuzla ilgilendiğini öğrenebilirsiniz, rakiplerinizi ve hedef kitlenizi değerlendirebilirsiniz.

Veriler için zaman aralığını belirtin (son 7 gün veya son 30 gün).

Kategorilere göre sorgular nasıl hesaplanır?

Yandex.Haritalar'ın Arama servisi kullanıcı sorgularını kategorilerle ilişkilendirebilir. Örneğin, “nerede yesem” sorgusu “Kafe” kategorisiyle ilişkilendirilir. Aynı sorgu birden fazla kategoriyle ilişkilendirilebilir. Bunun yanı sıra, sistem sorgu anında haritayı kullanıcıya göre ortalar.

Kurumun konumunu bilindiği için, belirtilen kategoride kurumunuzun 1 km çapında olan sorgular hesaplanır. Bu şekilde, sorguların ısı haritası (haritayla ilişkilendirilerek kategorinize göre sorguların sıklığı) gösterilir.

Rakipler nasıl seçilir?

Rakip, kurumunuzla aynı kategoride olan diğer kurumlardır. Rakipler de 1 km çapta aranır. 10'dan fazla rakip varsa, en iyi rakibin tıklama ve gösterim istastiği gösterilir.