XML dosyasıyla veri güncelleme

Zinciriniz 30'dan fazla şube içeriyorsa Rehber'deki verileri XML dosyasıyla güncelleyebilirsiniz.

Dosyanın hazırlanması

 1. XML formatında bir dosya hazırlayın.

 2. Dosyayı güncellenen bağlantı üzerinden sitenize yükleyin.

  Veriler HTTP veya HTTPS protokolüne göre erişime açık olmalıdır.

Dosyanın hazırlanması ve gerekli ayarlar bir kez yapılır. Tüm güncellemeler ise otomatik olarak gerçekleşir.

Uyarı. Zincir bilgisi aktarılırken:
 1. Faaliyette olan tüm şubeler hakkında veriler sağlanmalı,
 2. Veriler sürekli güncel tutulmalıdır.

Dosyanın arayüzde yüklenmesi

Zincir sayfasında Şubeler bölümüne girin. Şube yönetimi menüsünde Dosya'yı seçin.

Hazırlanmış dosyaya yönlendirecek bağlantıyı belirtin, tür olarak “xml” seçeneğini işaretleyin ve Kontrol et butonuna tıklayın. Dosyanın kontrolü birkaç saat sürebilir.

Kontrol işlemi başarılı olursa Kontrol sonuçları butona tıklayın. Açılan pencerede şubelerdeki değişiklikleri kontrol edin. Haritada değişikliklerle birlikte maksimum 50 şube gösterilebilir. Her şey doğru; veritabanına yüklemeyi başlat seçeneğine tıklayın. Dosyadaki veriler moderasyondan geçirilerek Rehber veritabanına yüklenir. Yüklenecek veri hacmi çok büyük olduğunda yükleme işlemi birkaç gün sürebilir.

Dosya kontrolünde hata bulunursa durumla ilgili bildirim gösterilir. Hataları düzeltip dosyayı tekrar denetlemeye gönderin.

Şubelerle ilgili olarak dosyadan Rehber veritabanına yüklenen değişiklikleri görmek için Yükleme geçmişi butonuna tıklayın. Bu buton, ilk yüklemeden 24 saat sonra kullanılabilir hale gelir.

Yandex.Haritalar'da yeni şube verileri ve yaptığınız diğer değişiklikler birkaç gün sonra erişime açılır.

Şube verilerinin dosyadan yüklenmesiyle ilgili sorularınız varsa lütfen bize yazın.

XML dosya formatı

Aktarılan veriler XML formatının özelliklerine uygun olmalıdır.

 1. Genel koşullar
 2. Adres
 3. Faaliyet alanı
 4. Ek parametreler
 5. XML dosyası örneği
 6. Öğe açıklamaları

Genel koşullar

 1. XML dosyası UTF-8 kodlamasında oluşturulmalıdır.
 2. XML formatında standart başlık 1. satırdan ve 0. karakterle başlamalıdır.

  Örneğin:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 3. Kök öğesi şu şekilde olmalıdır:
  <companies></companies>
 4. Şubeler, kök öğesinin içine yerleştirilen company öğeleriyle açıklanır. Kök öğesi istediğiniz sayıda company öğesi içerebilir.
 5. Şube özelliklerinin her biri için ayrı bir öğe belirlenmelidir. Daha fazla bilgi için Öğe açıklamaları bölümünü okuyun.

  Bu örnekte seçilen öğe bir sitedir:

  <url>http://www.anchor.com</url>
 6. Ana ve ek öğeler, örnekte ve öğe açıklamaları tablosunda gösterildiği gibi sıralanmalıdır.
 7. Şubelerin her biri için belirtilmesi zorunlu olan özellikler:
  • company-id: Sabit benzersiz kimlik belirleyici,
  • name: Şube ismi,
  • Şubenin konumunu belirleyen ve bina numarasına kadar belirtilmesi gereken posta adresi,
  • working-time: Şubenin çalışma saatleri,
  • url: Web sitesi adresi,
  • actualization-date: XML dosyasının güncellenme tarihi,
  • coordinates: Şubenin konumunu belirleyen öğe (belirli bir posta adresi olmayan şubeler için).

  Kullanıcıların kurum bilgilerinizi netleştirebilmesi için lütfen phone öğesine telefon numarasını belirtin.

  Not. Posta kodunu belirtmeye gerek yoktur.
 8. Telefon numarası gibi, şubenin bir özelliği için birden fazla değer varsa aynı isim altında birden fazla öğe gönderebilirsiniz.
 9. Dosyada, sadece Öğe açıklamaları bölümünde açıklanan öğeler aktarılabilir.
 10. Bazı öğeler çok dilli olabilir. Bu tür öğeler: name, name-other, address, country, address-add, working-time. lang özelliği aşağıdaki değerleri alabilir:

  • tr: Türkçe,
  • en: İngilizce,
 11. Şubelerinizin her biri için ne kadar çok öğe aktarırsanız kurumunuzun (zincirinizin) bilgileri de o kadar tam ve eksiksiz olur.
 12. Her şubenin bilgileri ayrı bir bilgi kartında sunulmalı ve her şube için ayrı bir öğe setine sahip benzersiz kimlik belirleyici belirtilmelidir.
 13. Veriler hiçbir HTML öğesi içermemelidir. XML standardında, metin alanlarında değerleri 0 - 31 arası ASCII kodlara sahip karakterler kullanılamaz. Sekmeyi kodlayan 9, satır sonunu kodlayan 10 ve satır başına dönüşü kodlayan 13 bu kuralın dışındadır. Ayrıca bu standart, & yerine & kullanılmasını gerektirdiği gibi, metinde kullanılamayan bazı karakterleri diğer karakterlerle değiştirmeyi gerektirir.

Adres

Address öğesine tam ve tek satır olarak istediğiniz şubenin posta adresini, country öğesine ülke adını ve address-add öğesine ilgili alışveriş veya iş merkezi adını ve varsa ofis/kat numarasını yazın.

<address lang="tr">Çankaya Mah., İran Cad. No:101, Çankaya, Ankara</address>
<country lang="tr">Türkiye</country>
<address-add lang="tr">Papatya İş Merkezi, Kat 2, Ofis No.: 203</address-add>

Faaliyet alanı

Faaliyet alanını belirtmek için Rehber'in faaliyet alanı id'lerini kullanabilirsiniz

Ek parametreler

XML dosyasıyla zinciriniz veya şubeniz için ek parametreler aktararak örneğin bulunduğunuz iş merkezinin yanında özel park alanı olduğunu veya ATM'den çekilebilen döviz türlerini belirtebilirsiniz.

Bu bilgiler ek öğeler eklenerek sağlanır. Faaliyet alanınız için kullanılabilen öğelerin listesini XML dosyası olarak almak için lütfen partner@sprav.yandex.ru adresine yazın.

XML dosyası örneği

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<companies>
  <company>
    <company-id>770704034</company-id>
    <name lang="tr">Yakamoz</name>
    <shortname lang="tr">Yakamoz</shortname>
    <address lang="tr">Çankaya Mah., İran Cad. No:101, Çankaya, Ankara</address>
    <country lang="tr">Türkiye</country>
    <address-add lang="tr">Papatya İş Merkezi, Kat 2, Ofis No.: 203</address-add>
    <phone>
     <number>+90 (312) 123 45 67</number>
     <ext>555</ext>
     <info>Sekreter</info>
     <type>phone</type>
     </phone>
     <phone>
    <ext /><type>phone</type>
      <number>+90 (312) 234 45 67</number>
      <info />
    </phone>
    <email>info@yakamoz.com</email>
    <url>http://www.yakamoz.com</url>
    <add-url>http://www.fb.com/yakamoz-otel</add-url>
    <info-page>http://www.yakamoz.com/branch1/photos</info-page>
    <working-time lang="tr">7/24 10:00-21:00</working-time>
    <rubric-id>184106414</rubric-id>
    <rubric-id>184106394</rubric-id>
    <inn>123456789123</inn> 
    <ogrn>9876543219876</ogrn>
    <actualization-date>1511724300</actualization-date>
    <photos gallery-url="http://test.com/yakamoz/gallery">
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/11_b.jpg" alt="Otel restoranı" type="interior"/>
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/19_b.jpg" type="exterior"/>
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/25_b.jpg"/>
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/26_b.jpg"/>
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/17_b.jpg"/>
    <photo url="http://test.com/ yakamoz/drink1.jpg" alt="Yemek örneği" type="food"/>
    </photos>
    <feature-boolean name="internet" value="1"/>
    <feature-enum-single name="star" value="five"/>
    <feature-numeric-single name="room_number" value="15"/>
    <feature-enum-multiple name="hotel_type" value="art_hotel"/>
    <feature-text-single value="yakamoz_free_wi-fi" name="ssid"/>
  </company>
</companies>

Öğe açıklamaları

İsim Açıklama Örnek
company-id Şubeyi belirleyen benzersiz ve sabit kimlik belirleyici (zincir sahibi tarafından verilir). İstediğiniz rakamları ve Latin harflerini içerebilir.
<company-id>770704034</company-id> 
name Şube adı. Tırnak işareti gibi ek işaretler kullanılmadan, büyük ve küçük harflerle yazılır. Çok dilli öğedir.
<name lang="tr">Yakamoz</name>
shortname Harita etiketlerinin yanında gösterilecek, 25 karakterden kısa şube adı. Tırnak işareti gibi ek işaretler kullanılmadan, büyük ve küçük harflerle yazılır. Çok dilli öğedir.
<name lang="tr">Yakamoz</name>
name-other Şubenin alternatif adı (birden fazla isim kullanılıyorsa her biri ayrı belirtilir). Çok dilli öğedir.
<name-other lang="tr">Örnek Şirketi</name-other>
address Şube adresi (tek satır). Çok dilli öğedir.
Not. Öğe sadece cadde veya sokak adı ile bina numarası içeriyorsa şehir adının belirtildiği locality-name öğesi de kullanılmalıdır.
<address lang="en">101a Lenin Ave.</address><locality-name lang="en">Yekaterinburg</locality-name>
<address lang="tr">Çankaya Mah., İran Cad. No:101, Çankaya, Ankara</address>
country Ülke adı. Kısaltmalar kullanılmadan tam olarak belirtilir. Çok dilli öğedir.
<country lang="tr">Türkiye</country>
address-add Diğer öğeler için geçerli olmayan, adresle ilgili ek bilgiler içerir. Çok dilli öğedir.
<address-add lang="tr">Papatya İş Merkezi, Kat 5, Ofis No.: 547</address-add>
coordinates Birleşik öğedir. Enlem ve boylam olarak belirtilen coğrafi koordinatlar.
<coordinates><lon>34.427524546763365</lon> <lat>53.219950313883814</lat></coordinates> 
lon Koordinatın boylam değeri. Ondalık işareti olarak nokta kullanılır.
<lon>34.427524546763365</lon> 
lat Koordinatın enlem değeri. Ondalık işareti olarak nokta kullanılır.
<lat>53.219950313883814</lat>
phone Birleşik öğedir. Telefon numarası (birden fazla telefon numarası kullanılıyorsa her biri ayrı belirtilir).
<phone><number>+90 (312) 123-45-67</number><ext>555</ext> <type>phone</type><info>Sekreter</info></phone>
number Sabit hat veya cep telefon numarası. [ülke kodu] ([şehir kodu]) [telefon numarası] olarak belirtilir.
<number>8 (800) 200-23-45</number>
<number>+7 (3456) 23-45-67</number>
ext Hiçbir açıklama, ek karakter veya ayraç olmadan belirtilir.
<ext>555</ext>
info Telefon numarası hakkında ek açıklama. Örneğin: Gen. Müdürlük, Sekreter.
Not. Bu öğeye telefon hattı türü hakkında bilgi eklenmez.
<info>Sekreter</info>
type Telefon hattının türünü belirler. Şu 3 değerden birini alır:
 • phone: Telefon,
 • fax: Faks,
 • phone-fax: Telefon/Faks.
<type>phone</type>
email E-posta adresi (birden fazla e-posta adresi kullanılıyorsa her biri ayrı belirtilir).
<email>info@anchor.com</email>
url Zincirin ana web sitesi. http:// veya https:// kısmı dahil, tamamı küçük harflerle belirtilir.
<url>http://www.anchor.com</url>
add-url Zincirin ek web sitesi (örneğin, sosyal ağlardaki sayfaları).
Not. Şube hakkında bilgi içeren sayfanın URL adresi zincirin ana sitesinde info-page öğesinde belirtilir.
<url>http://www.fb.com/anchor-hotel</url>
info-page Zincirin ana sitesinin bir bölümü olup, şube hakkında bilgi içeren sayfanın adresidir. http:// veya https:// kısmı dahil, tamamı küçük harflerle belirtilir.
Not. Adres, zincirin ana sitesinin alan adını içermelidir.
<info-page>http://www.anchor.com/branch1/photos</info-page>
working-time Çalışma saatleri. Hafta sonu ve tatil günleri belirtilmez. Çok dilli öğedir.
<working-time>her gün 10:00-21:00</working-time>
<working-time>Pt-Cu 9:00-19:00, Ct-Pz 10:00-18:00</working-time>

Öğle arası varsa:

<working-time>Pt-Cu: 10:00-19:00, öğle arası: 13:00-14:00; Ct: 10:30-16:00, öğle arası 13:00-13:30</working-time>

Öğle tatili varsa:

<working-time>Pt-Cu: 08:00-17:00, Öğle tatili: 12:00-13:00</working-time>

Her gün, 24 saat açık:

<working-time>7/24</working-time>
rubric-id Şubenin faaliyet alanı (faaliyet alanı birden fazlaysa her biri ayrı belirtilir).
Not. Şube için, en az biri zincirin kendisiyle aynı olmak kaydıyla maksimum 3 faaliyet alanı belirtilebilir.
Faaliyet alanı listesini almak için partner@sprav.yandex.ru adresine e-posta gönderin.
<rubric-id>184106414</rubric-id>
<rubric-id>184106394</rubric-id>
inn Kurumun vergi kimlik numarası
<inn>123456789123</inn>
ogrn Kurumun sicil numarası
<ogrn>9876543219876</ogrn>
actualization-date

Veri güncelleme tarihi. Verilerin en son güncellendiği günü gösterir. Bir önceki denetlemede alınan bilgilerin indirilmesini önlemek için kullanılır.

Veriler şu formatta belirtilir:

 • GG.AA.YYYY,
 • UNIX-time. 00:00:00.000 01.01.1970'ten bu yana milisaniye olarak belirtilir.
<actualization-date>13.11.2017</actualization-date>
<actualization-date>1511724300</actualization-date>
photos

Fotoğraf içeren galeriye veya site sayfasına yönlendiren bağlantı. Birden fazla fotoğraf varsa her biri için ayrı photo öğesi kullanılır.

photo öğesi aşağıdakileri içerebilir:

 • alt: Fotoğrafın açıklamasını içeren serbest metin,
 • type: Fotoğrafın türü:
  • exterior: Açık hava,
  • interior: Bina içi,
  • food: Yiyecek - içecek.
<photos gallery-url="http://test.com/yakamoz/gallery">
<photo url="http://test.com/yakamoz/11_b.jpg" alt="Otel restoranı" type="interior"/>
</photos>
<photos gallery-url="http://test.com/yakamoz/gallery">
<photo url="http://test.com/yakamoz /drink1.jpg" alt="Otel restoranında bir kokteyl" type="food"/>
</photos>
Ek öğeler
feature-boolean Şube özelliğidir. 1 ("Evet") veya 0 ("hayır") olmak üzere, iki değerden birini alabilir. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Şubede kablosuz internet bağlantısı (WiFi) var:

<feature-boolean name="wi_fi"  value="1"/> 
feature-enum-single Şube özelliğidir.

Tiyatro türü: Absürd tiyatro:

<feature-enum-single name="theater_type" value="absurdist_theatre"/>
feature-enum-multiple Şube özelliğidir. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Tur türü: Otobüs:

<feature-enum-multiple name="tour_type" value="bus_tour"/>
feature-numeric-single Şubenin, sayısal değere sahip olan özelliği.

Şubede 3 televizyon var:

<feature-numeric-single name="number_of_screen" value="3"/> 
feature-numeric-multiple Şubenin, sayısal değere sahip olan özelliği. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Lisans numarası:

<feature-numeric-multiple name="license_number" value= "004555"/>
feature-in-units-single Değeri ölçü birimleriyle belirlenen şube özelliği.

Minimum sipariş tutarı 15 TL'dir:

<feature-in-units-single name="minimum_order" unit="money" unit-value="ytl" value="15"/> 
feature-in-units-multiple Değeri ölçü birimleriyle belirlenen şube özelliği. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Otelde 200 adet tek kişilik oda var:

<feature-in-units-multiple name="ats_by_type" unit="apartment_type" unit-value="single" value="200"/>
feature-range-single Değer aralığıyla ifade edilen şube özelliği.

Şube 15-20 kişilik bir salona sahip:

<feature-range-single name="number_seats_banquet_hall" from="15" to="20"/> 
feature-range-multiple Değer aralığıyla ifade edilen şube özelliği. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Bilet fiyatı 40 ile 60 TL arasında değişir:

<feature-range-multiple name="tickets" unit="money" unit-value="ytl" from="40" to="60"/>
feature-in-units-single Ölçü biriminde bir değer aralığıyla ifade edilen şube özelliği.

1 dakika ücreti 3 ile 6 TL arasında değişir:

<feature-range-in-units-single name="price_1_min" unit="money" unit-value="ytl" from="3" to="6"/> 
feature-in-units-multiple Ölçü biriminde bir değer aralığıyla ifade edilen şube özelliği. Birden fazla özellik varsa her biri için ayrı öğe kullanılır.

Saç kesimi 100 ile 200 TL arasında değişir.

<feature-range-in-units-multiple name="women_haircut" unit="money" unit-value="ytl" from="100" to="200"/> 
feature-text-single Metin formatındaki şube özelliği.

Yakamoz Otel ücretsiz WiFi bağlantısı için kullanıcı adı: “ssid”

<feature-text-single value="Yakor_free_wi-fi" name="ssid"/>

Başka sorularınız varsa lütfen bilgi formunu doldurarak bize gönderin.