Netleştirmelerle çalışma

Netleştirmeler siteniz ziyaretçilerinin arama operatörlerini manuel olarak girmeden arama alanını sınırlamasına yardımcı olur (örneğin, sadece PDF formatındaki belgelerin aranması).

Ziyaretçilere açık olan her netleştirme türü, arama satırının altında bir sahte bağlantı şeklinde görüntülenir. Sahte bağlantıya tıklandığında ilgili türde netleştirmelerin seçim penceresi açılır.

Site içi arama aşağıdaki netleştirme türlerini kullanmayı sağlar:

  • belge tarihine göre yapılan netleştirmeler, arama sonuçlarını, ziyaretçinin belirttiği periyotta değiştirilen sayfalarla kısıtlar (bu parametrenin etkililiğinin, sitenin bulunduğu web sunucusu tarafından döndürülen bilgilerin doğruluğuna bağlı olduğunu unutmayın);

  • site bölümüne göre netleştirmeler, arama sonuçlarını sitenin belirli bir bölümü (kataloğu) ile kısıtlar, örneğin, http://mysite.com/about/;

  • anahtar sözcüklere göre netleştirmeler, site ziyaretçisinin sorguya ekleyebileceği anahtar sözcük gruplarını belirler;

  • belge formatına göre netleştirmeler, ziyaretçinin seçtiği formatlardaki belgelere göre arama sonuçlarını kısıtlar;

  • belge diline göre netleştirmeler, ziyaretçinin seçtiği dillerdeki sayfalara göre arama sonuçlarını kısıtlar;

  • kullanıcı netleştirmeleri, sorguya belirttiğiniz arama operatörlerini ekler.

Hatıralamak gerekir ki bir arama formu için kullanıcı dahil aynı anda en fazla 5 netleştirme türü kullanabilirsiniz. Her bir form, her bir türden en fazla 100 kısıtlamaya sahip olabilir.