Başlık ve açıklama

Başlık, bulunan belgeye yönlendiren bir bağlantıdır.

Belge özeti söz konusu belgedeki metinden sorguya uygun alıntılar yapılarak oluşur.

Açıklama “Sayfaya yönlendiren bağlantılar şunu içeriyor:” ibaresini içeriyorsa bu durum, söz konusu web belgesinin sorgu sözcüklerini içermediği fakat başka sitelerden bu siteye yönlendiren bağlantıların bu sözcükleri içerdiği anlamına gelir.

Site açıklamasının sabit olmayıp kullanıcının arama sorgusuna bağlı olarak değişebildiğini unutmayın.