Web arama

İçeriğe göre arama

Aradığınız belgede anahtar sözcüklerin varlığını ve tam konumunu belirten özel işleçler aracılığıyla sorgunuzu daha da netleştirebilirsiniz.

Yandex, sorguda kullanılan bir sözcüğün tüm formlarını arar. Şu operatörler istisnadır: ! ve ".

İşleç

Açıklama

Söz dizimi

Sorgu örneği

+

İşaretli kelime olması zorunlu olan belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla + işleci kullanılabilir.

sözcük1 +sözcük2

[müze +sanat +istanbul]

Yandex, “sanat” ve “istanbul” sözcükleri olmasının zorunlu olup da “müze” sözcüğü olmasının zorunlu olmadığı belgeleri arayacak.

"

Alıntıya göre arama.

Belirtilen sözcüklerin metinde belirtilen sırada ve belirtilen formlarda bulunduğu belgelerin aranması

"1 sözcüğü 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

["ben sana mecburum"]

Belirtilen ifadeyi (alıntıyı) tam olarak belirtilen şekilde içeren belgeler aranacaktır.

*

İçinden bir veya birden fazla sözcüğü çıkarılmış bir alıntıya göre arama.

Kullanılan her bir * işleci alıntıdan çıkarılmış birer kelimenin karşılığıdır.

Dikkat! Sadece şu operatörün içinde kullanılır: ".
"1 sözcüğü  * 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

["ben * mecburum"]

Çıkarılmış kelimeler dahil olmak bahsedilen alıntıyı içeren belgeler aranacaktır.

&

Bu işleçle işaretlenmiş sorgu sözcüklerinin, metinde aynı cümlede bulunduğu belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla & işleci kullanılabilir.

sözcük1 & sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kültür & mısır]

Hem “kültür” sözcüğünün hem de “Mısır” sözcüğünün aynı bir cümlede bulunduğu belgeler aranacaktır.

&&

Sorguda belirtilen sözcüklerin hepsini içeren belgelerin aranması. Bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları arasında pozisyonları sorgudaki tüm kelimelere göre belirlenir.

Bir sorguda birden fazla && işleci kullanılabilir.

sözcük1 && sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[Türkiye && Rusya]

Arasındaki mesafe ne olursa olsun, sorguda belirtilen “Türkiye” ve “Rusya” sözcüklerinin ikisini de içeren belgeler aranacaktır.

<<

Sorguda belirtilen sözcüklerin hepsini içeren belgelerin aranması. Bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları listesindeki pozisyonları, sorguda sadece işlecin öncesinde bulunan kelimelere göre belirlenir.

sözcük1 << sözcük2

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[Türkiye << Rusya]

Sorguda belirtilen “Türkiye” ve “Rusya” sözcüklerinin ikisini de içeren belgeler aranmakla birlikte, bulunan belgelerin sorguya uygunluğu ve arama sonuçları arasında pozisyonları ancak “Türkiye” kelimesine göre belirlenecektir.

|

Sorguda belirtilen sözcüklerden herhangi birini içeren belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla | işleci kullanılabilir.

sözcük1 | sözcük2 | ... | sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kalem | silgi | boya]

Sorgudaki “kalem”, “silgi” ve “boya” sözcüklerinden herhangi birini içeren belgeler aranacaktır.

-

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur.

Şu operatöre benzer: ~~.

Bir sorguda birden fazla - işleci kullanılabilir.

1 sözcüğü 2 sözcüğü ... -N sözcüğü

[fuar -istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.

~~

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur.

Şu operatöre benzer: -.

Bir sorguda birden fazla ~~ işleci kullanılabilir.

sözcük1 sözcük2 ... ~~ sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[fuar ~~ istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.

~

Arama konusu sözcüğün, bir belge sayfasında bulunup da işlecin önündeki sözcükle aynı cümlede bulunmadığı belgelerin aranması.

1 sözcüğü ~ 2 sözcüğü

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[altın ~ anahtar]

“Anahtar” sözcüğünün bir belge sayfasında bulunup da “altın” sözcüğüyle aynı cümlede bulunmadığı belgeler aranacaktır.

()

Karmaşık sorgularda sözcüklerin gruplanması.

Parantez içindeki sözcük gruplarında da istediğiniz işleçler kullanabilirsiniz.

1 sözcüğü işleç (2 sözcüğü 3 sözcüğü ... N sözcüğü)

Parantez (() simgesinin önüne boşluk konması veya konmaması, bu simgenin önündeki işlecin söz dizimiyle belirlenir.

[araba -(galeri sat)]

“Araba” sözcüğünü içeren fakat “galeri” ve “sat” sözcüklerini içermeyen belgeler aranacaktır.

Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!