Morfoloji ve arama içeriği

Morfolojik aramada aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur:

  • Bir sözcüğün dilbilgisindeki biçimi (kelimenin hali, tekil olup olmadığı, çekimi vb.);
  • sözcüğün türü (isim, sıfat, fiil vb.).

Varsayılan olarak Yandex sorguda yer alan sözcüğün tüm formlarını arar.

Şu operatörlerin kullanımı istisna sayılmaktadır: ! ve " .

Belgede aranan sözcüklerin varlığını belirten özel operatörler aracılığıyla sorgunuzu daha da netleştirebilirsiniz.

Operatör

Açıklama

Söz dizimi

Sorgu örneği

!

Belirtilen formda sözcük arama.

Birden çok operatör kullanılabilir ! ve bu operatörlerin tek bir sorgu içinde kullanılması mümkündür.

!sözcük

[!söylemek]

Belirtilen formda “söylemek” sözcüğü barındıran belgeler bulunacaktır.

+

İşaretli kelime olması zorunlu olan belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla + operatörü kullanılabilir.

sözcük1 +sözcük2

[müze +sanat +istanbul]

Yandex, “sanat” ve “istanbul” sözcükleri olmasının zorunlu olup da “müze” sözcüğü olmasının zorunlu olmadığı belgeleri arayacak.

"

Alıntıya göre arama.

Belirtilen sözcüklerin metinde belirtilen sırada ve belirtilen formlarda bulunduğu belgelerin aranması

"1 sözcüğü 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

["ben sana mecburum"]

Belirtilen ifadeyi (alıntıyı) tam olarak belirtilen şekilde içeren belgeler aranacaktır.

*

İçinden bir veya birden fazla sözcüğü çıkarılmış bir alıntıya göre arama.

Kullanılan her bir * operatörü alıntıdan çıkarılmış birer kelimenin karşılığıdır.

Uyarı. Yalnızca " operatörünün içinde kullanılır.
"1 sözcüğü  * 2 sözcüğü ... N sözcüğü"

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

["ben * mecburum"]

Çıkarılmış kelimeler dahil olmak bahsedilen alıntıyı içeren belgeler aranacaktır.

|

Sorguda belirtilen sözcüklerden herhangi birini içeren belgelerin aranması.

Bir sorguda birden fazla | operatörü kullanılabilir.

sözcük1 | sözcük2 | ... | sözcükN

İşleç diğer simgelerden boşluklarla ayrılır.

[kalem | silgi | boya]

Sorgudaki “kalem”, “silgi” ve “boya” sözcüklerinden herhangi birini içeren belgeler aranacaktır.

-

Sorguda belirtilen sözcüğü içermeyen belgelerin aranması.

İşleç, aranacak belgelerin içermeyeceği sözcüğün önüne konur. Arama içeriğinde olmaması istenen sözcük, arama sorgusunun sonunda yer almalıdır.

Bir sorguda birden fazla - operatörü kullanılabilir.

sözcük1 sözcük2... -sözcükN -sözcükN+1

[fuar -istanbul]

“Fuar” sözcüğünü içeren fakat “İstanbul” sözcüğünü içermeyen belgeler aranacaktır.