Web arama

Morfoloji

Morfolojik aramada aşağıdaki parametreler göz önünde bulundurulur:

  • Sözcüğün gramatik şekli (hali, sayısı vb.),
  • sözcüğün türü (isim, sıfat, fiil vb.).

Varsayılan olarak Yandex sorguda yer alan sözcüğün tüm formlarını arar.

Aramanın yapıldığı alanın daraltılması amacıyla sorgudaki sözcüğün ancak belirli formunu içerecek dosyalar arasında aramanın yapılmasını sağlayan özel işleçler kullanabilirsiniz.

İşleç

Açıklama

Söz dizimi

Sorgu örneği

!

Belirtilen formda sözcük arama.

Bir sorgu çerçevesinde birden fazla ! işleci kullanılabilir.

!sözcük

[!söylemek]

Belirtilen formda “söylemek” sözcüğü barındıran belgeler bulunacaktır.

!!

Yalın formda sorguda belirtilen sözcüğü arama.

!!sözcük

[!!gün]

“Gün” sözcüğünün herhangi bir formu içeren dosyalar aranır.

Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!