Mağazalar için XML biçimi

Açıklama

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">

Biçim, açıklama dosyasının bağlantısını içeren standart XML başlığıdır. Başlık ilk satırdan ve sıfır karakteriyle başlamalıdır.

XML belge başlığının ikinci satırı, veri biçimi açıklama dosyasının (XML DTD) bağlantısını belirler. Burada yalnızca shops.dtd dosya adını belirtmek yeterlidir; yolunu belirtmeye gerek yoktur.

<yml_catalog>

<yml_catalog date="2010-04-01 17:00">
  <shop>
  ...
  </shop>
</yml_catalog>

Herhangi bir XML belgesi yalnızca bir kök öğe içerebilir. YML biçimi kök öğe olarak <yml_catalog> öğesini kullanır. <yml_catalog> öğesinin date özniteliği, mağaza tarafında YML dosyasının oluşturulma tarihine ve saatine uygun olmalıdır. Tarih YYYY-MM-DD hh:mm biçiminde olmalıdır.

<shop>

<shop>
  <name>Mağaza</name>
  <url>http://www.magaza.com.tr/</url>
  <shop_address></shop_address>
  <shop_phone>+90 (212) 123-45-67</shop_phone>
  <email>mail@magaza.com.tr</email>
  <shop_logo>http://www.magaza.com.tr/img/logo.png</shop_logo>
  ... 
</shop>
<name> Mağazanın kısa adı. En fazla 20 karakter içerebilir. Ad bilgisinde mağazanın adıyla ilişkili olmayan sözcükler (örn.: en iyi, en ucuz) kullanılamaz, telefon numarası vs. belirtilemez. Mağazanın adı, sitede yayınlanan gerçek mağaza adıyla aynı olmalıdır. Bu gerekliliğe uyulmadığında, ad bilgisi mağazaya haber verilmeksizin Yandex tarafından değiştirilebilir.
<url> Mağaza ana sayfasının URL'si.
<shop_address> Ürünler çevrimdışı satın alınabiliyorsa mağazanın fiili adresi.
<shop_phone> Mağazanın müşteri telefonu.
<email> XML kataloğu desteği sağlayan geliştiricilerin iletişim adresi.
<shop_logo> Mağaza logosunun bağlantısı.

<currencies>

<currencies>
  <currency id="TL" rate="1"/>
  <currency id="USD" rate="1.77"/>
  <currency id="EUR" rate="2.36"/>
</currencies>

<currencies> öğesi mağazanın döviz kurları listesini verir. Her para birimi ayrı bir <currency> öğesiyle tanımlanır.

<categories>

<categories>
  <category id="1">Elektronik</category>
  <category id="10" parentId="1">Yazıcılar</category>
  <category id="100" parentId="10">mürekkepli yazıcılar</category>
  <category id="101" parentId="10">Laser yazıcılar</category>
  <category id="2">Kamera</category>
  <category id="11" parentId="2">Fotoğraf makinesi</category>
  <category id="12" parentId="2">Objektif</category>  
</categories>

<categories> öğesinde mağaza kategorilerinin listesi yer alır. Her kategori ayrı bir <category> öğesiyle tanımlanır. Kategori açıklaması, tüm kategoriler için kategori tanımlayıcısını (id parametresi) ve alt kategoriler için de üst düzey kategorinin tanımlayıcısını içermelidir. Kategori tanımlayıcısı pozitif bir tamsayı olmalıdır. Hiçbir katergorinin parametre değeri “0” olamaz. <parentId> öğesi belirtilmezse kök kategori olduğu kabul edilir.

Parametreler:

 • id — Ürün kategorinizin tanımlayıcısı.
 • parentId — Hiyerarşiye göre daha üstte bulunan ürün kategorisinin (üst kategori) tanımlayıcısı.

<delivery_cost> ve <delivery_details>

<delivery_cost>12</delivery_cost>
<delivery_details>Tüm Türkiye, 3 gün içinde</delivery_details>

YML dosyasında genel bir teslim bedeli belirtilirse; teslim bedelinin ilgili <offer> bölümünde doğrudan belirtildiği ürünler dışında tüm ürünler için bu teslim bedeli geçerli olur. <delivery_details> öğesinde teslim ayrıntıları açıklanabilir.

Ayrı ayrı her bir ürünün teslim bedeli uygun <offer> bölümünde <local_delivery_cost> etiketi içinde belirtilebilir.

<offers>

<offers>
  <offer>...</offer>
  ...
</offers>

<offers> öğesinde mağazanın ürün tekliflerinin listesi bulunur. Her ürün teklifi ayrı bir <offer> öğesiyle tanımlanır.

<offer id="12341" available="true">
  <url>http://www.magaza.com.tr/urun_sayfasi.html?id=14344</url>
  <price_KDV>200</price_KDV>
  <price_sale_KDV>190</price_sale_KDV>
  <currencyId>TL</currencyId>
  <categoryId>101</categoryId>
  <picture>http://www.magaza.com.tr/img/cihaz14344.jpg</picture>
  <delivery>true</delivery>
  <delivery_cost>12</delivery_cost>
  <delivery_details>Tüm Türkiye, 3 gün içinde</delivery_details>
  <vendor>НP</vendor>
  <name>Yazıcı Color LaserJet 3000</name>
  <vendorCode>Q7533A</vendorCode>
  <description>A4, 64Mb, 600x600 dpi, USB 2.0, dakikada 29 sayfa baskı, ayda 60000 sayfa baskı</description>
  <barcode>0829160971636</barcode>
</offer>
<url> Ürün sayfasının URL'si. URL uzunluğu en fazla 512 karakter olabilir.
<price_KDV> İlgili ürünün satın alınabileceği fiyat. Fiyat, kuruş ayracı dışında hiçbir sembol kullanmadan rakamlarla yazılmalıdır. Zorunlu öğedir.
<price_sale_KDV> İndirimli fiyat. Fiyat, kuruş ayracı dışında hiçbir sembol kullanmadan rakamlarla yazılmalıdır.
<currencyId> Ürünün para birimi tanımlayıcısı. Zorunlu öğedir.
<categoryId> Ürün kategorisi tanımlayıcısı (En fazla 18 haneli bir tamsayı). Zorunlu öğedir. <offer> öğesi yalnızca bir <categoryId> öğesi içerebilir.
<picture> İlgili ürün teklifine ilişkin resmin bağlantısı.
<delivery> Bu öğe, ilgili ürün için teslimat olanağı bulunduğunu belirtmeye yarar. "false": Ürün teslim edilemez. "true": Ürün, <delivery_cost> ve <delivery_details> öğelerinde açıklanan koşullara göre teslim edilebilir.
<delivery_cost> Bu ürünün teslim bedeli.
<delivery_details> Teslimatla ilgili ayrıntılar.
<vendor> Üretici.
<name> Ürün teklifinin adı. Zorunlu öğedir.
<vendorCode> Ürün kodu (üretici kodu belirtilir).
<description> Ürün teklifi açıklaması.
<barcode> Üreticinin belirttiği barkodu.

Örneği

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE yml_catalog SYSTEM "shops.dtd">
<yml_catalog date="2010-04-01 17:00">
  <shop>
    <name> Mağaza</name>
    <url>http://www.magaza.com.tr/</url>
    <shop_address></shop_address>
    <shop_phone>+90 (212) 123-45-67</shop_phone>
    <email>mail@magaza.com.tr</email>
    <shop_logo>http://www.magaza.com.tr/img/logo.png</shop_logo>
    
    <currencies>
      <currency id="TL" rate="1"/>
      <currency id="USD" rate="1.77"/>
      <currency id="EUR" rate="2.36"/>
    </currencies>
    
    <categories>
      <category id="1">Elektronik</category>
      <category id="10" parentId="1">Yazıcılar</category>
      <category id="100" parentId="10">Mürekkepli yazıcılar</category>
      <category id="101" parentId="10">Laser yazıcılar</category>     
      <category id="20" parentId="1">Bilgisayarlar</category>
      <category id="201" parentId="20">Masaüstü bilgisayarlar</category>    
      <category id="202" parentId="20">Dizüstü bilgisayarlar</category>  
      <category id="2">Kamera</category>
      <category id="11" parentId="2">Fotoğraf makinesi</category>
      <category id="12" parentId="2">Objektif</category>      
    </categories>
    
    <delivery_cost>12</delivery_cost>
    <delivery_details>Tüm Türkiye, 3 gün içinde</delivery_details>
    
    <offers>
      <offer id="12341" available="true">
        <url>http://www.magaza.com.tr/urun_sayfasi.html?id=14344</url>
        <price_KDV>200</price_KDV>
        <price_sale_KDV>190</price_sale_KDV>
        <currencyId>TL</currencyId>
        <categoryId>101</categoryId>
        <picture>http://www.magaza.com.tr/img/cihaz14344.jpg</picture>
        <delivery>true</delivery>
        <delivery_cost>12</delivery_cost>
        <delivery_details>Tüm Türkiye, 3 gün içinde</delivery_details>
        <vendor>НP</vendor>
        <name>Yazıcı Color LaserJet 3000</name>
        <vendorCode>Q7533A</vendorCode>
        <description>A4, 64Mb, 600x600 dpi, USB 2.0, dakikada 29 sayfa baskı, ayda 60000 sayfa baskı</description>
        <barcode>0829160971636</barcode>
        <barcode>882780095045</barcode>
      </offer>
      <offer id="12342" available="true">
        <url>http://www.magaza.com.tr/urun_sayfasi.html?id=14345</url>
        <price_KDV>4500</price_KDV>
        <price_sale_KDV>4399</price_sale_KDV>
        <currencyId>TL</currencyId>
        <categoryId>201</categoryId>
        <picture>http://www.magaza.com.tr/img/cihaz14344.jpg</picture>
        <delivery>true</delivery>
        <delivery_cost>20</delivery_cost>
        <delivery_details>Tüm Türkiye, 3 gün içinde</delivery_details>
        <vendor>Apple</vendor>
        <name>iMac</name>
        <vendorCode>MD096TR/A</vendorCode>
        <description>Yeni iMac kablosuz klavye ve Magic Mouse ile</description>
        <barcode>0829160971636</barcode>
        <param name="Type">Monitör pc</param>
        <param name="Wi-Fi">evet</param>
        <param name="Screen size" unit="inch">27</param>
        <param name="RAM" unit="Mb">4096</param>
        <param name="ROM" unit="Tb">1</param>
        <param name="Weight" unit="kg">13.8</param>
      </offer>
    </offers>   
  </shop>
</yml_catalog>
Makaleyi değerlendirin
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!