“Demografik bilgiler” grubu raporları

Kullanıcıların temel sosyodemografik özellikleriyle ilgili raporlar, Crypta teknolojisinin kullanımı sayesinde elde edilen veriler esas alınarak sunulur.

Cinsiyet ve yaş raporları

Raporda kullanıcıların yaş ve cinsiyet bilgileri kullanılır. Tüm veriler gruplara ayrılmıştır:

YaşCinsiyet
18 altıerkek
18–24kadın
25–34
35–44
45–54
55 ve üstü