“Demografik bilgiler” grubu raporları

Kullanıcıların temel sosyodemografik özellikleriyle ilgili raporlar, Crypta teknolojisiyle elde edilen veriler esas alınarak sunulur. Bu teknolojinin kullanım özelliklerinden dolayı, raporda sunulan ziyaret sayısı diğer servis raporlarından daha az olabilir.

Cinsiyet ve yaş raporları

Raporda kullanıcıların yaş ve cinsiyet bilgileri kullanıldı. Tüm veriler gruplara ayrılmıştır:

Yaş Cinsiyet
18 altı erkek
18–24 kadın
25–34
35–44
45–54
55 ve üstü