“Demografik bilgiler” grubu raporları

Kullanıcıların temel sosyodemografik özellikleriyle ilgili raporlar, Crypta teknolojisinin kullanımı sayesinde elde edilen veriler esas alınarak sunulur.

Cinsiyet ve yaş raporları

Raporda kullanıcıların yaş ve cinsiyet bilgileri kullanılır. Tüm veriler gruplara ayrılmıştır:

Yaş Cinsiyet
18 altı erkek
18–24 kadın
25–34
35–44
45–54
55 ve üstü