“Yandex.Direct deneme raporları”

Denemeler yalnızca farklı türdeki reklamların veya açılış sayfalarının test edilmesine değil, Yandex.Direct’teki reklam kampanyalarıyla ilgili çeşitli tahminlerin yürütülmesine de yardımcı olur. Tüm kampanya ayar ve türleri ile medya planlarını test edebilirsiniz.

Raporlar, denemenin ne kadar başarılı çalışacağını belirlemeye yarar: Test gruplarını hem kendi aralarında hem de denemenizde kullanmayı tercih etmişseniz kontrol gruplarıyla, farklı metrikler (reklamı reddetme veya sitede geçirilen süre gibi) ve dönüşüm oranları açısından karşılaştırabilirsiniz. Böylece raporlar sayesinde denemenin sonuçlarını pek çok gösterge açısından analiz edebilirsiniz.

CPA bazlı tek değerli bir yanıta ihtiyacınız varsa A/B Testi Güvenilirliği Hesaplama Aracı’nı kullanın. Bu araç ayrıca anlamlılık (p-değeri) seviyesini değiştirmeye de imkan verir. “Yandex.Direct Denemeler” raporunda p-değeri %68’dir.

Raporu görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edin: Raporlar → Standart Raporlar → Kaynaklar → Yandex.Direct Denemeler.

 1. Rapor alma koşulları
 2. Denemeler nasıl doğru şekilde yürütülür?
 3. Deneme sonuçlarının değerlendirilmesi
 4. Verilerin yorumlanması
 5. Rapor yapısı ve ayarları
 6. Soru-Cevap

Rapor alma koşulları

Test yapmak için, Yandex.Audience'ta bir deney oluşturarak hedef kitlenizi hangi oranlarda ve kaç segmente bölmeniz gerektiğini belirtin. Ardından Yandex.Direct'te deneye göre reklam kampanyalarını ayarlayın.

Denemenizi Audience’ta sildiyseniz bu denemeye ve segmentlerine göre Metrica’da oluşturulan istatistikler silme işleminden önceki verileri kapsar.

Denemeler nasıl doğru şekilde yürütülür?

Deneme işlemine geçmeden önce Yandex.Direct’teki deneme kampanyaları hakkında bilgi edinin. Böylelikle Metrica’daki istatistikleri daha rahat analiz edebileceksiniz.

Başlık kısmına denemenin ve kampanyanın hedeflediği grubun adını yazın. Örneğin denemenizdeki gruplardan biri kontrol grubu (geri kalan grupların sonuçlarıyla karşılaştıracağınız grup) olacaksa, bu gruba yönelik düzenlenecek kampanyanın adına kontrol grubunun adını da yazmak işinizi kolaylaştırır.

Yandex.Direct’te deneme kampanyası başlattıktan sonra denemenin gerçekten başlatılıp başlatılmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu işlemi yapmak için Metrica’daki “Yandex.Direct denemeler” raporunda deneye katılacak tüm kampanyaların dahil edileceği bir segment oluşturun. Bu kampanyalara göre hazırlanan raporda ziyaretlerle başka istatistikler görüntüleniyorsa deneme başlamış demektir.

Neden segment oluşturmak gerekir?

Audience’ta deneme oluşturduktan sonra sistem Yandex kullanıcılarını rastgele deney gruplarına ayırır. Denemeye, reklam verenin web sitesini daha önce ziyaret etmiş olan kullanıcılarla, daha önce hiç ziyaret etmemiş kullanıcılara da dahil edilebilir. Bu bağlamda, kullanıcının web sitesini ziyaret edenler bu web sayfasına sadece Yandex.Direct reklamı üzerinden ulaşmamış olanlar da olabilir. Bu yüzden tüm ziyaretler arasından sadece reklam üzerinden ziyaretleri seçmek için istatistiklerine ihtiyaç duyduğunuz Yandex.Direct kampanyalarını segmentlere dahil etmeniz gerekir.

Deneme sonuçlarının değerlendirilmesi

Not. Değerlendirme işlemine denemenin başlatılmasından iki hafta sonra “Yandex.Direct denemeler” raporunun yardımıyla başlamanızı tavsiye ediyoruz.

“Yandex.Direct denemeler” raporunda aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Analiz etmek istediğiniz denemeyi seçin.
 2. Yandex.Direct kampanyasının olduğu, deneme için oluşturulmuş segmenti seçin. Daha önce segment oluşturmamışsanız tavsiyelerin 1. maddesinde tarif edildiği şekilde bir segment oluşturun.
 3. Denemenin segmentlerini karşılaştırın. Karşılaştırma ekranı butonuna tıklayın ve kontrol grubunu seçin. Kontrol grubu, sonuçlarını başka grupların sonuçlarıyla kıyaslayacağınız gruptur.
Not. Deneme ve kontrol gruplarının etkililiğini karşılaştırmak için rapora daha önce oluşturduğunuz hedefler eklenebilir.
Karşılaştırma ekranındaki bazı metrikler renklerle işaretlenmektedir:
 • Yeşil veya kırmızı, deneyin sonuçlarının değerlendirmek için yeterli veri olduğu anlamına gelir. Yeşil, ilgili metriğin kontrol grubundaki metrikten kayda değer şekilde daha iyi olduğunu gösterir. Kırmızıyla işaretlenen metrikler kontrol grubuna kıyasla daha kötüdür.
 • Gri renk, verilerin yeterli ve kontrol grubundaki metrik değerlerinin test grubundakilerle aynı olduğunu gösterir.

Renk işaretlemesinin olmaması seçilen metrik için karşılaştırma modunun kullanılamaz veya verilerin yetersiz olduğunu gösterir. Bir süre daha bekleyin veya daha fazla trafik toplamayı sağlayacak başka ayarlarla denemeyi başlatın.

Metrikler farklı renklerle gösterilir
 • Görüntülemeler,
 • Ziyaretler,
 • Hedef uygun ziyaretler,
 • Ziyaretçiler,
 • Hedefe uygun ziyaretçiler,
 • Hedeflerin başarı seviyesi,
 • Ziyaretçi başına hedeflerin başarı seviyesi,
 • Dönüşüm,
 • Ziyaretçi dönüşüm oranı,
 • Hemen çıkma,
 • Ürün görüntülemeler,
 • Ürünü görüntüleyen ziyaretçiler,
 • Sepete eklenen ürünlerin sayısı,
 • Sepetten çıkarılan ürünlerin sayısı,
 • Ürünü sepete ekleyen ziyaretçilerin sayısı,
 • Satın alınan ürünlerin sayısı,
 • Ürünü satın alan ziyaretçilerin sayısı,
 • Cevapsız aramaların oranı,
 • İlk aramaların payı,
 • Benzersiz numaralardan gelen aramaların sayısı.

Rapora başka metrikler de ekleyebilirsiniz. Karşılaştırma esnasında diğerlerinden yüksek olduğu takdirde renkle vurgulanır.

Verilerin yorumlanması

Raporlar yardımıyla, reklam kampanyalarını farklı metriklere göre karşılaştırabilirsiniz. Böylece, bir kampanyanın diğerinden hangi metriğe göre daha etkili olabileceğini anlayabilirsiniz.

Denemenin sonucundan emin olmak için hata payını da dikkate alabilirsiniz. Bu da metriklerin gerçek anlamının doğru değerden sapmasına neden olabilir: Bu değer, deneme kampanyası sonsuza kadar sürerse ortaya çıkacak değerdir.

Raporlardaki hata payı görecelidir. Hata payı oranı, değer aralığının ne kadar büyük olabileceğini yüzde cinsinden yansıtır. Hata payı oranı ne kadar düşükse metriklerin anlamının doğru olma olasılığı da o kadar artar. Hata payı ne kadar yüksekse reklamdan ayrılma oranı da o kadar çok olur. Bu durumda, diğer göstergelerin birbirine denk olması durumda, hata payı düşük olan reklam kampanyasının seçilmesi daha iyidir.

Rapor yapısı ve ayarları

Rapordaki veriler Yandex.Audience’ta oluşturulmuş denemenin adına göre gruplandırılır. Rapora, denemenin yürütülmesi için oluşturulmuş gruplandırmalar ve segmentler eklenemez.

Bazı metrikler yalnızca belirli koşullar yerine getirildiğinde hesaplanarak görüntülenir:

Metrica Koşul
Hedef ziyaretler Hedefleri ayarlayın.
Hedefe uygun ziyaretçiler
Hedeflerin başarı seviyesi
Ziyaretçi başına hedeflerin başarı seviyesi
Dönüşüm
Ziyaretçi dönüşüm oranı
Ürünlerin görüntülenmeleri E-ticaret verilerini Metrica'ya aktarın.
Ürünü görüntüleyen ziyaretçiler
Sepete eklenen ürünlerin sayısı
Sepetten çıkarılan ürünlerin sayısı
Ürünü sepete ekleyen ziyaretçilerin sayısı
Satın alınan ürünlerin sayısı
Ürünü satın alan ziyaretçilerin sayısı
Cevapsız aramaların oranı Arama verilerini Metrica'ya aktarın.
İlk aramaların payı
Benzersiz numaralardan gelen aramaların sayı

Denemeyle ilgili genel istatistiklere, Yandex.Direct Özetler gibi Yandex.Direct’e göre düzenlenmiş diğer raporlardan da ulaşabilirsiniz:

Yandex.Metrica'da deney adı boyut koşulu olarak yansıtılır. Örneğin, deneme kapsamında reklam kampanyası istatistiklerini görebilirsiniz.

Soru-Cevap

Geri çevirme göstergesini dönüşüm oranıyla karşılaştırma

Deneme ve kontrol kampanyalarında geri çevirme göstergesini karşılaştırma ekranında dönüşüm oranıyla karşılaştırmak için karşılaştırma yapmak istediğiniz sütunu nispi değere geçirin (). Ancak Metrica’nın diğer raporlarının aksine söz konusu metriğin “toplam ve ortalama” değerdeki payını göremezsiniz. Burada deneme kampanyasında ortaya çıkan metriğin kontrol grubundan yüzde cinsiyle ne kadar farklı olduğu gösterilir.

Örneğin, sütunda geri çevirme oranının deneme kampanyası için %100 olduğunu görmeniz, kontrol ve deneme gruplarındaki geri çevirme oranlarının eşdeğer olduğu anlamına gelir.

Metrikler nasıl karşılaştırılır?

Metrica, metriklerin istatistiksel anlamlarının kontrol edilmesi için farklı metotlar kullanır. Metotlar, her bir metriğin davranışından yola çıkarak düzenlenmiştir. Karşılaştırma işlemi sırasında mutlak değerler değil, deneme ve kontrol gruplarının dağılımı hesaba katılır.

Çözüm bulmak için soru seçin.

Şunları kontrol edin:

 • Sayaç numarası Yandex.Direct kampanyası ayarlarında belirtilmiş veya Yandex.Metrica için bağlantıları işaretle seçeneği etkinleştirilmiş.
 • Yandex.Metrica arayüzünde, sayaç ayarlarında, Filtreler sekmesinde çok katı filtreler bulunuyor.
 • Sayaç tüm açılış sayfalarında kurulu. Site ziyaretçileri zaten ilgili sayfalara girdiyse, Yandex.Metrica sayacının kurulu olduğu sitelerde, verileri sayfaya göre incelemek için Raporlar → Standart raporlar → İçerik → Popüler raporuna bakabilirsiniz. Herhangi bir site sayfasında sayaç ayarının doğruluğunu kontrol etmek için bkz. Sayaç kontrolü.
 • Seçilen rapor tarihlerinde site doğru çalıştı.

Yandex: Belirsiz satırı, Yandex.Metrica tarafından kaydedilen ziyaretin Yandex.Direct reklamından gelen herhangi bir geçişle eşleştirilemediğini ifade eder. Ziyaretin belirli bir geçişle ilgisinin belirlenememesi ise bunun şirket, ilgili anahtar sözcük grubu veya kullanılan sorgu gibi diğer verilerinin belirlenmesini de imkansız kılar.

Yandex.Direct kaynağında Yandex: Belirsiz satırının ortaya çıkmasının nedeni Yandex.Direct'teki yclid etiketinin oluşturulması ve Yandex.Metrica'daki ziyaretin kaydedilmesi arasındaki zaman farkına işaret edebilir. Bu sorun şu durumlarda ortaya çıkar:
 • Reklam üzerinden web sayfasına geçen ziyaretçinin sayfayı içeren tarayıcı sekmesini bir süredir açık tuttuğu ve daha sonra sayfayı yenilediği bir durum
 • Bir ziyaretçi, reklam üzerinden geçtiği sayfanın bağlantısını başka bir kullanıcıya e-postayla gönderince, bunu alan kullanıcının bu sayfayı daha sonra görüntülediği bir durum: Bu tür bir ziyaretin Yandex.Direct'ten daha önce yapılan tıklamayla olan bağlantısını tespit etmek imkansız olur.

Etiketin doğru şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. UTM etiketi, herhangi bir sırayla dizilen beş parametreden oluşur ve & işaretiyle ayrılır:

http://example.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kampanya123&utm_content=reklam456&utm_term=cümle
Sayfa URL'sini zaten parametreler içeriyorsa, etiketler & işaretinden sonra eklenmelidir:
http://example.com/?uid=1234&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kampanya123&utm_content=ilan456&utm_term=cümle

Bunun dışında, UTM etiketleri dikkate alınmayabilir, çünkü:

 • Açılış sayfalarında Yandex.Metrica sayacı yüklü olmayabilir veya doğru ayarlanmamış olabilir. Kontrol etmek sayaç ayarı doğruluğu.
 • Reklam, Yandex.Metrica sayacının yüklü olmadığı bir sayfaya yönlendirilen bir URL içeriyor olabilir.
 • Reklam, başka bir sayfaya yönlendiren URL içeriyor ve bununla birlikte UTM etiketleri kayboluyor olabilir.
 • Reklamda, açılmayan, yanlış bir URL belirtilmiş olabilir.

Standart UTM etiketleri raporu dallanarak ayrılan bir görünümünde sunulur: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content ve utm_term.

utm_content hariç tüm UTM etiketlerini kullanıyorsanız utm_term ile ilgili verilere standart "Etiketler" rapor grubu hakkında raporunda erişilmeyecektir. Etiketlerin görüntülenmesine izin vermek için, raporda utm_content boyutunu kaldırın.

Etiket parametre adları standartlaştırılmış: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content ve utm_term. Bu etiketleri değiştirmez ya da kendiniz oluşturamazsınız (utm_keyword, utm_slovo) çünkü bunlar UTM etiketlerinin bir parçası olmayacak ve bunlarla ilgili veriler “UTM etiketleri”raporuna girmeyecektir.

Örneğin:
http://example.com?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_keyword={keyword}

burada utm_keyword rasgele bir parametre.

“UTM etiketleri” raporunda, utm_source, utm_medium ve utm_campaign parametreleri hakkında bilgi görüntülenir. utm_keyword parametre bilgisi yalnızca Standart raporlar → İçerik → URL parametrelerine göre raporunda kullanılabilir.


Veri farklılığının olası nedenlerini inceleyin. Bulunan nedenler giderildikten sonra hâlâ sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki form üzerinden bize ulaşın.