Metrica

Faydalı bağlantılar

Hedefler

Hedefler aracılığıyla site ziyaretçilerinin sitedeki belirli eylemlerini takip edebiliriz. Bu eylemlerin örnekleri:

Sipariş doğrulama sayfası gibi, sitenin bielirli sayfalarına geçişler

Sayfa ziyaretleri hedef türünün kullanımı önerilir.

Butonun tıklanması

JavaScript eylemi hedef türünün kullanımı önerilir. Bir hedef oluşturulduğunda bunun tanımlayıcısı da belirtilir. Hedefe ulaşıldığında reachGoal yöntemi çağrılarak tanımlayıcı bunun içine aktarılır. Örneğin:

<html>
  ...
  <form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER'); return true;" value="Sipariş et" />
  </form>
  ...
</html>

Burada:

 • XXXXXX; sayacınızın numarası,
 • ORDER: Hedef tanımlayıcıdır.
Formun doldurulması

JavaScript eylemi hedef türünün kullanımı önerilir. Bir hedef oluşturulduğunda bunun tanımlayıcısı da belirtilir. Hedefe ulaşıldığında reachGoal yöntemi çağrılarak tanımlayıcı bunun içine aktarılır. Örneğin:

<html>
  ...
  <form action="" method="get" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal('ORDER', function () {
  alert('Данные успешно отправлены');
}, <Контекст, доступный по ключевому слову this внутри callback-функции>); return true;">
    ...
  </form>
  ...
</html>

Burada:

 • XXXXXX; sayacınızın numarası,
 • ORDER: Hedef tanımlayıcıdır.
Hedef eylem dizisi (sipariş hunisi)

Toplam hedef hedef türünün kullanımı önerilir.

Sitenin belirli sayıda sayfalarının görüntülenmesi

Görüntüleme sayısı hedef türünün kullanımı önerilir.

Bir dış bağlantıdan geçiş, bir dosyanın yüklenmesi veya e-posta (email) bağlantısının tıklanması

Sayfa ziyaretleri hedef türünün kullanımı önerilir.

Hedef oluşturma

Bir hedef oluşturmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Hedef ekle butonuna tıklayın.
 2. İsim alanına oluşturulan hedefin adını yazın.
 3. Yönlendirme hedefi oluşturmak gerekiyorsa Yönlendirme seçeneğini etkinleştirin. Aksi takdirde oluşturulacak hedef, dönüşüm hedefi olur.
 4. Gerekli sekmeye geçin:

  Görüntüleme sayısı

  Bu koşul çerçevesinde ziyaretçinin görüntülediği sayfaların sayısını belirtebilirsiniz. Bir hedef belirlemek için Sayfa görüntüleme alanında 1'in üzerinde tam bir sayı belirtmek yeterlidir.

  Sayfa ziyaretleri

  Bu koşul çerçevesinde ziyaretçinin sitedeki istediğiniz sayfayı veya sayfa grubunu ziyaretini hedefe ulaşım olarak belirtebilirsiniz.

  Burada tam URL adresini veya bunun bir kısmını ya da düzenli ifade kullanabilirsiniz.

  Koşul belirtme seçenekleri:

  • “bununla örtüşen url:”. Hedef sayfanın tam URL adresi belirtilir.
  • “bunu içeren url:” URL adresinin bir kısmı belirtilir. Genellikle bu seçenek ortak bir koşulla birleştirilebilen birden fazla hedef sayfa olduğu durumlarda kullanılır. Hedefe sadece istediğiniz sayfalarda ulaşılmasını sağlamak için URL'nin mümkün olduğunca büyük kısmını belirtin.
  • “bununla başlayan url:”. URL adresinin sadece baş kısmı belirtilir. Bu koşul, alt kataloglara yapılan ziyaretlerin izlenmesi gereken durumlarda kullanılır.

   Örneğin “example.com/abc/” şeklindeki koşul belirtildiğinde hedefe ulaşımlar example.com/abc/1, example.com/abc/2 ve example.com/abc/1/2/3 sayfalarında gerçekleşecek.
  • “url: düzenli ifade (regexp)”. Serbest şablonlara uygun URL'leri izlemeye gerek olduğu durumlarda kullanılır.

  Sayfa URL'lerini belirlemek için 1'den 10'a kadar farklı koşul uygulanabilir. Bu koşullar VEYA operatörüyle birleştirilir. Dolayısıyla belirtilen koşullardan en azından birine uyulması halinde hedefe ulaşılmış sayılır.

  JavaScript eylemi

  Bu tür koşul aracılığıyla sitedeki butonun tıklanması veya formun doldurulması gibi istenilen eylemler takip edilir.

  Bu tür bir hedefe ulaşıldığına dair bilgi Yandex.Metrica'ya JavaScript aracılığıyla iletilir. Bir hedef oluşturulduğunda bunun tanımlayıcısı da belirtilir. Hedefe ulaşıldığında reachGoal yöntemi çağrılarak tanımlayıcı bunun içine aktarılır. E-Ticaret'te hedefin ulaşılması hakkında bilgiler eylem hakkında bilgilerle birlikte ve goal_id alanı aracılığıyla aktarılır.

  Bu şekilde istediğiniz her türlü eylemi serbestçe izleyebilirsiniz.

  Kısıtlama. 

  NOT: URL'sinde site sayfaları içermeyecek tanımlayıcı değerlerini kullanın.

  Tanımlayıcı değerleri /, &, #, ?, = simgelerini içermemelidir.

  Toplam hedef (çok adımlı hedef)

  Bu tür koşul çerçevesinde ziyaretçinin hedef işlemi gerçekleştirme yolunda ilerlerken attığı adımların dizisini belirtebilirsiniz. Her bir adım, Sayfa ziyaretleri veya JavaScript eylemi türlerindeki hedeflerle belirlenir.

  Hedef oluştururken dikkate alınacak hususlar şunlardır:

  • Toplam hedef en fazla beş adımdan oluşabilir.
  • Adım dizisi, önceki adım tamamlanmadan sonraki her bir adımı gerçekleştirmenin mümkün olmayacağı şekilde seçilmelidir. Örneğin bir ziyaretçi ilk adımı tamamlamadan ikinci adımı gerçekleştirirse hedefe ulaşılmış sayılmaz.
  • Adımların ardı ardına yapılması zorunlu değildir. Hedefe doğru ilerleyişi sırasında kullanıcı sitenin farklı sayfalarını ziyaret edebilir ve adım hedeflerine yönelik olmayan başka eylemler de yapabilir.
 5. Hedef ekle butonuna tıklayın. Oluşan hedef, hedef listesinde görüntülenir.
 6. Kaydet butonuna tıklayın.

Hedefler bu şekilde ayarlanmışsa ayarlar kaydedildikten birkaç dakika sonra Yandex.Metrica belirtilen hedeflere göre istatistikler toplamaya başlar. İstatistikler, Dönüşümler raporu aracılığıyla görüntülenebilir.

Not. 
 • Her sayaç için en fazla 200 hedef belirtilebilir.
 • Servis, ziyaretçinin aynı hedefe ulaşmasını tek bir sayaçta en sık saniye başı bir defa kaydeder.
 • Bir ziyaret sırasında servis sayaç için oluşturulan tüm hedefler için en fazla 400 ulaşım saptayabilir.
 • Sayaç düzenlendiğinde ve hedefle ilgili veriler değiştirildiğinde, önceden birikmiş verilerin tümü tekrar hesaplanmaz.
 • Bir hedef silmeniz durumunda bununla ilgili olarak toplanmış bilgiler raporlarda görüntülenmez.
 • Ancak bazı durumlarda ziyaretçilerin hedefe ulaşıması site üzerinden değil telefon aramasıyla veya başka yollardan gerçekleşebilir.

 • Hedefe ulaşımın URL'lerinin + simgesini içeren sayfalar için de çalışmasını istiyorsanız şablona + yerine “%2B” simge grubunu yazın.

  Örnek

Hedef kontrolü

Hedefe ulaşım bildirimlerinin gönderiminin kontrolü için sayfa URL'sinde 1 değerindeki _ym_debug parametresi kullanılabilir. Böylece hedefe ulaşım bildirimleri tarayıcı konsolunda görüntülenmeye başlar.

Konsolun açılması için genellikle Ctrl + Shift + J (veya Apple işletim sistemleri için + + J) tuşlar kombinasyonu kullanılır.

http://example.com/?_ym_debug=1

Konsolda veri yokluğunun olası sebepleri aşağıda sıralanmıştır.

Sayfa ziyaretleri türündeki hedefler için:

 • Hedef ayarlarında geçerli sayfanın URL'sinin belirtilmemiş olması.
 • Hedef ayarlarında, “url: içeriyor” yerine “url: çakışıyor” gibi çok sıkı koşulların belirtilmiş olması.

JavaScript eylemi türündeki hedefler için:

 • ReachGoal yönteminde ve hedef ayarlarında belirtilen hedef tanımlayıcıları aynı değil.
 • ReachGoal yöntemi çağırma kodu eksik veya çalışmıyor.