Microdata

Microdata, verilerin HTML yazılım dilinin standart öğeleri kullanılarak aktarıldığı bir veri işaretleme yöntemidir.

İşaretleme kuralları

Verilerin işaretlenmesi için açıklaması yapılan öğeyi içeren herhangi bir etikete itemscope özelliğini ekleyin. Bunun ne tür bir öğe olduğunu belirtmek için itemscope'un hemen arkasına itemtype özelliğini ekleyin ve değer olarak itemtype="http://schema.org/<Sınıf adı>" şeklinde ilgili sınıfı belirtin. Öğeleri birbirinin içine de yerleştirebilirsiniz. Böylece div etiket içeriğinin bir haber makalesini (sınıf: NewsArticle), p etiketinin ise bir kişiyi (sınıf: Person) açıkladığını belirtebilirsiniz:
<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/NewsArticle">
  <h1>İstanbul'da 1922 Yılının Sıcaklık Rekoru Kırıldı</h1>
  <p itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person">
   Hazırlayan: <span>Ali Örnek</span>, <span>özel muhabir</span></p> 
  <p>6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 1922 yılına ait eski hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini Merkezi İstanbul'da bu tarihte hava sıcaklığının sıfırın üstünde 42,1 dereceye ulaştığını bildiriyor.</p>
</div>

Öğe özelliklerini belirtmek için itemprop özelliğini kullanın. Kullanılabilir özellikler standardın açıklandığı sitede, ilgili sınıf açıklamasında listelenir. Aşağıdaki örnekte yazının başlığını ve metnini ve ayrıca yazıyı hazırlayan kişiyi belirleyen öğeleri işaretlemek için NewsArticle özellikleri, ayrıca yazarın ismini ve pozisyonunu belirlemek için Person özelliği kullanılmaktadır:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle">
  <h1 itemprop="headline">İstanbul'da 1922 Yılının Sıcaklık Rekoru Kırıldı</h1>
  <p itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 
   Hazırlayan: <span itemprop="name">Ali Örnek</span>, 
   <span itemprop="jobTitle">özel muhabir</span> </p>
  <p itemprop="articleBody">6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 1922 yılına ait eski hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini Merkezi İstanbul'da bu tarihte hava sıcaklığının sıfırın üstünde 42,1 dereceye ulaştığını bildiriyor.</p>
</div>

Makine tarafından okunabilen bilgiler

Yazı içeriğini işaretlenirken Schema.org öğelerinin yanı sıra makinece okunur bilgi de kullanılabilir. Okurların göremediği bu tür bilgi tarayıcılar, arama motorları veya robotlar tarafından işlenebilir.

"Meta" etiketi

Bazen sayfadaki önemli bilgiler, sayfaya yerleştirilmesi vb. özellikleri nedeniyle işaretlenemeyebilir. Bilginin sayfada metin yerine görselde ya da Flash objesinde bulunması veya başka bir şekilde gizlenmesi gibi durumlar bunun iyi bir örneğidir. Böyle durumlarda bilgiyi işaretlemek için content özelliğine sahip meta etiketi kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte yazı konusunu belirlemek için meta etiketi ve ilgili Article sınıf özellikleri kullanılır:

<meta itemprop="about" content="Hava durumu">

Yine de bu yöntemi gereksiz yere kullanmayın, content özelliğine sahip meta etiketini yalnızca istediğiniz bilginin başka bir şekilde kesinlikle işaretlenemeyeceği durumlarda kullanın.

Uyarı. İşaretli öğelerde değerler Metrica tarafından önce content özelliğinde ve yalnızca bundan sonra etiketin içinde aranır.
Tarih ve saat

Tarih ve saat bilgilerinin kaydedilmesi için datetime özelliğine sahip time etiketi kullanılabilir. Tarihler ISO 8.601 formatında yazılır. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sayfadaki tarih ve saat bilgileri 10:30, 6 Kasım 2018 şeklinde görüntülenerek robota 2018-12-11T07:30:00Z şeklinde aktarılır:

<time itemprop="datePublished" datetime="2018-11-06T07:30:00Z"> 10:30, 6 Kasım 2018</time>

Yazı içeriği nasıl işaretlenir?

Yazı içeriğini işaretlenirken Schema.org öğelerinin yanı sıra yukarıda açıklandığı gibi otomatik okunabilen bilgiler de kullanılabilir.

Yandex.Metrica tarafından doğru işlenebilmesi için bilgileri aşağıdaki kurallara uygun olarak işaretleyin. Daha kapsamlı istatistikler alabilmek üzere içeriğin tüm öğelerini işaretlemenizi öneririz. Yine de kimlik belirleyici (ID), başlık ve asıl metin olmak üzere, yalnızca 3 öğenin işaretlenmesi zorunludur. Schema.org'u zaten kullanıyorsanız lütfen sitenizde kullandığınız işaretlemenin bu koşullara uygunluğunu kontrol edin. Kurallarda belirtilen kod örnekleri, doğru olan çok sayıda farklı işaretleme şeklinden sadece bazılarıdır.

Site sayfalarının işaretlenmesi, WordPress eklentileri gibi otomatik araçlar yardımıyla da yapılabilir. Seçtiğiniz eklentiyi çalıştırmadan önce gerekli olan tüm işaretleme öğelerini sayfa koduna yükleyebileceğinden lütfen emin olun.

Ayrıca, veri işaretlemeyi etiket yönetim sistemleri aracılığıyla yapmanın sakıncaları vardır: Bu durumda işaretlenen veriler Yandex.Metrica tarafından doğru işlenemez. Fakat bu sistemler, sayacın siteye kurulması gibi başka amaçlar için kullanılabilir.

Uyarı. İşaretlenmiş olan tüm Schema.org öğeleri body etiketinin içinde bulunmalıdır. Sayfa birden fazla farklı yazı içeriyorsa bunların her biri ayrı olarak işaretlenmelidir. İstatistiklerin doğru toplanması açısından tüm bu koşullara uymak çok önemlidir.

İçerik türünü seçin:

Bir gazete, haber veya blog yazısı işaretlemek için Article, NewsArticle veya BlogPosting öğelerinden herhangi birini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/weather/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerin en üst düzey başlığı veya kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">İstanbul'da
 1922 Yılının Hava Sıcaklığı Rekoru Kırıldı</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Kasımda hava sıcaklığının 42°С'yi aştığı bildiriliyor</h2>

Bu durumda raporda makalenin adı şöyle görünür: “İstanbul'da 1922 Yılının Hava Sıcaklığı Rekoru Kırıldı Kasımda hava sıcaklığının 42°C'yi aştığı bildiriliyor”.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Yazının metni, articleBody özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="articleBody">
 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 1922 yılına ait eski hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini İstanbul'da bu tarihte hava sıcaklığının 42,1 dereceye ulaştığını bildiriyor.
</p>

articleBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa etiket içeriğinin Article veya NewsArticle olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. Metinle ilgili tam istatistik alabilmek için metnin uzunluğu 500 karakterden fazla olmalıdır. Daha kısa yazılar yalnızca sitedeki dahili trafik payı göstergesinde hesaplanır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Doğal afetler</div>
<div itemprop="about" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">İstanbul</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin “Yaşam Tarzı” bölümü “Hava Durumu” ve “Doğal Afetler” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Yaşam Tarzı” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Hava Durumu”'na) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/life">
  <span itemprop="name">Yaşam Tarzı</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/life/weather">
  <span itemprop="name">Hava Durumu</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Film bilgilerini işaretlerken Movie öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/cinema/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerin en üst düzey başlığı veya kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Bulut Atlası</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Cloud Atlas</h2>

Bu durumda raporda filmin adı şöyle görünür: “Bulut Atlası Cloud Atlas”.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Film açıklamasının metni, description etiketinin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="description">
 Farklı dönemlerde gerçekleşen fakat birbirine 
gizemli bir şekilde bağlı olan 6 öykü, 5 reenkarnasyon...
</p>

description özelliği bulunmadığında text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Movie olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. Metinle ilgili tam istatistik alabilmek için metnin uzunluğu 500 karakterden fazla olmalıdır. Daha kısa yazılar yalnızca sitedeki dahili trafik payı göstergesinde hesaplanır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Sinema</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">İstanbul</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin “Kültür” bölümü “Sinema” ve “Tiyatro” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Kültür” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Sinema” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/culture">
  <span itemprop="name">Kültür</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/culture/cinema">
  <span itemprop="name">Sinema</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Özet veya yorum türündeki metinleri işaretlerken Review öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/restaurants/review/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici; metni hazırlayan kişinin adı ile başlık kombinasyonundan, <h1>...<h6> etiketlerinden alınan en üst düzeydeki başlıktan veya kanonik bağlantıdaki href özellik değerinden oluşur.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Yeni Japon Restoranı
İstanbul'da Açıldı</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Osakalı şeften unutulmaz lezzetler</h2>

Bu durumda metni hazırlayanın adı ile başlığın kombinasyonu raporlarda yazının adı olarak geçer: “Ali Örnek: Yeni Japon Restoranı İstanbul'da Açıldı Osakalı şeften unutulmaz lezzetler”.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa name veya itemReviewed özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Özet veya yorum metni, reviewBody özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="reviewBody">
 Yeni Japon restoranı 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Şişli'de açıldı.
 Açılış etkinliğinin ayrıntılarını ve Sakura adlı yeni açılan restoranın tasarım ve yemekleri hakkında uzman görüşlerini sizin için burada özetledik.
</p>

reviewBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Review olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. Metinle ilgili tam istatistik alabilmek için metnin uzunluğu 500 karakterden fazla olmalıdır. Daha kısa yazılar yalnızca sitedeki dahili trafik payı göstergesinde hesaplanır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Restoranlar</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">İstanbul</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Uzman Gözüyle” bölümü “Restoranlar” ve “Lokantalar” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Uzman Gözüyle” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Restoranlar” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/uzmangozuyle">
  <span itemprop="name">Uzman Gözüyle</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/uzmangozuyle/restaurants">
  <span itemprop="name">Restoranlar</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Yemek tarifi türündeki metinleri işaretlerken Recipe öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/cuisine/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerin en üst düzey başlığı veya kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Fırında Peynirli Tavuk</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Klasik tarif</h2>

Bu durumda raporda yazının adı şöyle görünür: “Fırında Peynirli Tavuk Klasik tarif”.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Tarifin metni, recipeInstructions özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="recipeInstructions">
 Tavuğu kuşbaşı doğrayın ve ısıya dayanıklı kaba koyun.
 Damak tadınıza göre tuz, karabiber ve baharat ekleyip üstüne peynir parçalarını serpiştirin.
 Fırın ısısını 200°C'ye ayarlayıp 25 dakika pişirin. 
</p>

reviewBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Recipe olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. Metinle ilgili tam istatistik alabilmek için metnin uzunluğu 500 karakterden fazla olmalıdır. Daha kısa yazılar yalnızca sitedeki dahili trafik payı göstergesinde hesaplanır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Yemek tarifleri</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Ana yemekler</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Yemek tarifleri” bölümü “Salatalar” ve “Ana yemekler” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Yemek tarifleri” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Ana yemekler” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/food">
  <span itemprop="name">Yemek Tarifleri</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/food/main">
  <span itemprop="name">Ana yemekler</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Soru ve cevap bölümü metnini işaretlerken Question öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/qanda/animals/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici; metni hazırlayan kişinin adı ile başlık kombinasyonundan, <h1>...<h6> etiketlerinden alınan en üst düzeydeki başlıktan veya kanonik bağlantıdaki href özellik değerinden oluşur.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Tavşanlar yüzebilir mi?</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
Soruyu bir zoolog yanıtlıyor</h2>

Bu durumda metni hazırlayan kişinin adı ile başlığın kombinasyonu raporlarda yazının adı olarak geçer: “Ali Örnek: Tavşanlar yüzebilir mi? Soruyu bir zoolog yanıtlıyor”.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Yanıtın metni, acceptedAnswer özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="acceptedAnswer">
 Tavşanlar çok iyi yüzer. Tavşanların doğal yaşam ortamında davranışlarını araştıran
bilim adamlarının yaptığı gözlemler sonucunda tavşanların gerektiğinde 300 metreye kadar büyük 
  su kütlelerini yüzerek geçebildiği saptanmıştır.
/p>

acceptedAnswer özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Question olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. Metinle ilgili tam istatistik alabilmek için metnin uzunluğu 500 karakterden fazla olmalıdır. Daha kısa yazılar yalnızca sitedeki dahili trafik payı göstergesinde hesaplanır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
   <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Vahşi hayvanlar</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Zooloji</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Soru ve Cevap” bölümü “Vahşi hayvanlar” ve “Kuşlar” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Soru ve Cevap” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Vahşi hayvanlar” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/qa">
  <span itemprop="name">Soru ve Cevap</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.com.tr/qa/animals">
  <span itemprop="name">Vahşi hayvanlar</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

İşaretleme örneği

Bir yazıya uygulanan işaretlemenin örneği aşağıdadır:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
 <article>
  <h1>İstanbul'da 1922 Yılının Hava Sıcaklığı Rekoru Kırıldı</h1>
  <div>Kasım ayında hava sıcaklığının 42°С'yi aştığı bildiriliyor</div> 
  <span><a href="/example-news/authors/ali_ornek.html">Ali Örnek</a></span>
  <time datetime="2018-11-06T09:25:10+04:00">06.11.2018, 08:25</time>
  <meta content="2018-11-06T09:25:10+04:00" />
  <div>
   6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 1922 yılına ait eski hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini İstanbul'da 
bu tarihte hava sıcaklığının 42,1 dereceye ulaştığını bildiriyor.
  </div>
 </article>
</body>
</html>

Sayfa içeriği yükleme özellikleri

Bir sayfa çok sayıda görsel içeriyor veya üzerinde karmaşık komut dosyaları uygulanıyorsa veriler “yavaş moda” göre, eşzamansız olarak yüklenir. İçerik açıldığında işaretli verilerin aktarılması önerilir: Bu şekilde tüm değerler doğru alınıp işlenebilir.