Göstergeler

Raporlarda aşağıdaki göstergeler bulunur:

Not. Tam istatistikler, metinlerinde en az 500 karakter bulunan içeriklerle elde edilebilir. Daha kısa metinlere sahip içerikler sadece sitedeki dahili trafik payı içinde istatistiklere dahil edilirler.

Ana göstergeler

Sayfa görüntülemeleri

Ziyaretçi sayfaya girdiğinde sayfa içeriğinin yüklenmesine "görüntüleme" denir. Bir ziyaret sırasında ziyaretçi genellikle birkaç görüntüleme yapar. İlgili tablolarda görüntüleme süreci özel bir grafik şeklinde gösterilir.

Ziyaretçiler

Belirli bir süre boyunca sitenize gelen (sitenizi ziyaret eden) internet kullanıcısına "ziyaretçi" denir.

Yandex.Metrica ziyaretçileri çerezler (cookies) içinde kaydedilen anonim tarayıcı kimlik belirleyicileri kullanarak istatistiklere dahil eder. Bu kimlik belirleyiciler sayesinde servis belirili bir ziyaretçiyi diğer ziyaretçiden ayırt edebilir.

Ziyaretçinin katılımının ve sitede kalmasının sağlanması

Yayın içeriğinde geçirilen süre

Ziyaretçinin; sayfayı kaydırma, imleci hareket ettirme veya sayfa öğelerine tıklama gibi yayın içeriğiyle etkileşime girdiği süredir. Bu gösterge, Metrica sayacında Oturum Kaydı'nın etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın hesaplanır. Yayın içeriğiyle geçirilen süre hedef kitlenin içeriğe yönelik ilgi derecesini yansıtır.

Sitede dahili trafik payı
Not. Resirkülasyon, site sayfalarıyla Turbo sayfalar arasındaki geçişlerde sayılmaz.

Sitede bir yazıyı (sitenin bir bölümünü) okuduktan sonra diğer yazılara (bölümlere) geçiş yapan ziyaretçilerin oranıdır. Dahili trafik payı verileri hedef kitlenin içerikle etkileşim derecesini belirleyip bunun ne kadar ilgi çekici ve doğru sunulduğunu anlamanızı sağlar.

Resirkülasyon yalnızca, işaretlenmiş materyal içeren sayfalar arasında sayılır. Bu yüzden gerekli tüm sayfaların işaretlenmesini tavsiye ederiz. Ziyaret, metni 500 karakterden daha az olan bir sayfaya yapılmışsa resirkülasyon göstergesi raporda gösterilmez.

Sonuna kadar kaydırma

Sonuna kadar kaydırma göstergesi, ziyaretçilerden yazıyı sonuna kadar kaydıranların yüzdesini gösterir.

Sonuna kadar okuma

Sonuna kadar okuma göstergesi, yazıyı sonuna kadar kaydırarak saniyede en fazla 60 karakter hızıyla okuyan ziyaretçi yüzdesini gösterir.

Sonuna kadar kaydırma ve okuma hunileri

İçeriği sonuna kadar kaydırma ve okuma verileri huni olarak görüntülenir. Bu huni; içeriğin ⅓'ine, ⅔'sine, sonuna ve daha fazlasına kadar kaydıran ve içeriğin ⅓'ini, ⅔'sini, tamamını ve daha fazlasını okuyan ziyaretçi payını gösterir. Huninin belirli blokları, ziyaretçilerin metni tam olarak hangi aşamada kaydırmayı bıraktığını gösterir.

Kural olarak sonuna kadar kaydırma sayısı, sonuna kadar okuma sayısından daha fazladır. Bunun sebebi, kullanıcıların genellikle materyali sonuna kadar kaydırmaları, ama tam okuma için gerekli olan saniyede 60 karakterden daha düşük bir hızda sonuna kadar okumamalarıdır. Örneğin, ziyaretçi önce materyali sonuna kadar kaydırır ve sonra saniyede 60 karakterden daha düşük bir hızda okur. Bu durumda, önce sonuna kadar kaydırma, sonra da sonuna kadar okuma sayılır. Ancak, ziyaretçi materyali sonuna kadar kaydırdıysa, fakat saniyede 60 karakterden daha düşük bir hızda okumadıysa, sadece sonuna kadar kaydırma sayılır.

Ayrıca, sonuna kadar kaydırma sayısı, sonuna kadar okuma sayısından daha az da olabilir. Bu, farklı sayma algoritmasından kaynaklanmaktadır. Sonuna kadar kaydırma yüzdesi, toplam ziyaretçi sayısının ne kadarının materyali sonuna kadar kaydırdığını gösterir. Örneğin, iki ziyaretçi olsun. İlki önce materyali sonuna kadar kaydırsın ve okusun, ikincisi ise bunu yapmasın. Bu durumda, bir sonuna kadar kaydırma ve bir sonuna kadar okuma sayılacaktır. Sonuna kadar kaydırma yüzdesi %50 olacaktır, çünkü bir ziyaretçi sonuna kadar kaydırmış, diğeri yapmamıştır.

Ayrıca, sıklıkla, sonuna kadar kaydırma yüzdesi, sonuna kadar okuma yüzdesinden daha azdır. Bunun nedeni, sonuna kadar okumaların yüzdesinin, sonuna kadar kaydırmaların yüzdesinden farklı olarak, sonuna kadar kaydırılan materyaller içindeki sonuna kadar okunanların oranını göstermesidir. Örneğin, yukarıdaki örnekte sonuna kadar okuma yüzdesi %100'e eşit olacaktır çünkü materyali sonuna kadar kaydıran kullanıcı daha sonra sonuna kadar okumuştur.

Siteye giriş kaynakları

Ziyaretçilerin, sizin sitenize geçiş yaptığı diğer sitelere, sitenize gelen trafik kaynakları denir.

Trafik kaynaklarına göre görüntüleme widget'ı görüntüleme ve ziyaretçi verilerinin gelen trafik kaynaklarına göre dağılımını gösterir. Widget'ta sitenize en fazla trafik sağlayan 4 kaynağın isimleri görüntülenir.

Görüntüleme dağılımını trafik kaynağı türlerine göre değerlendirebilirsiniz:
  • Sosyal ağlar: Sitenize Facebook, VK.com veya Odnoklassniki sitelerinden gelen ziyaretçiler;
  • Arama: Sitenize Yandex, Google, Mail.ru, Rambler, Yahoo veya Bing olmak üzere farklı arama motorlarından gelen ziyaretçiler;
  • Dahili trafik: Sizin sitenizin diğer bölümlerinden dahili geçiş yapan kullanıcılar;
  • Dış bağlantılar: Diğer kaynaklardan gelen kullanıcılar;
  • Öneriler: Zen veya Google Chrome önerilerinden gelen kullanıcılar,
  • Doğrudan girişler: Direkt olarak web bağlantınıza tıklayarak gelen kullanıcılar.

İlgili tabloda görüntüleme dağılımı Kaynaklar sütununda gösterilir. Açıklayıcı notu (lejant) görüntülemek için imleci dağılım şeridinin üzerine getirin.

İçeriğin görüntülenmesi

Cihaz türlerine göre görüntüleme dağılımı

Bu grafik, içeriğinizin mobil cihazlardan (akıllı telefonlardan ve cep telefonlarından) ve masaüstü cihazlardan (masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlardan) görüntülenme oranlarını gösterir. Mobil cihazların payı sütununda gösterilir. Açıklayıcı notu (lejant) görüntülemek için imleci dağılım şeridinin üzerine getirin.

sayfa formatları
Sayfa formatlarına göre görüntülemelerin dağılımını aşağıda görebilirsiniz:
  • masaüstü: Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlarda görüntülemeler;
  • Mobil: Cep telefonlarında ve akıllı telefonlarda görüntülemeler,
  • Turbo: Yandex'in Turbo sayfalarının görüntülemeleri.

Ziyaretçi kitlesi

Ziyaretçilerin cinsiyeti ve yaşı widget'ı, içeriğinizi okuyan ziyaretçilerin cinsiyet ve yaş bilgilerine göre dağılımını gösterir. Böylece içeriğinizin istediğiniz hedef kitleyi ilgilendirip ilgilendirmediğini değerlendirebilirsiniz.