Metrica

Faydalı bağlantılar

trackLinks

Dikkat! 

Yöntem eski. Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu yöntemin desteği her anda sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez.

Dış bağlantılardan geçişleri izlemek için sayaç başlatma sırasında trackLinks parametresinin kullanılması önerilir.

Dış bağlantıları ve dosya yükleme bağlantılarını izleme belirtisi.

Toplanan veriler tıklama haritasının ve Dış Bağlantılar ile Dosya yüklemeleri raporlarının oluşturulmasında kullanılır.

trackLinks(enabled)

Parametre

Türü

Varsayılan değer

Açıklama

enabled *
[no-highlight[

* Bu parametre zorunludur

]no-highlight]
true

Boolean

Dış bağlantıları ve dosya yükleme bağlantılarını izlemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Örnek

yaCounterXXXXXX.trackLinks(false);

* Bu parametre zorunludur

Belirli dış bağlantılardan yapılan geçişlerin izlenmesi ym-disable-tracklink adlı HTML sınıfı yardımıyla devre dışı bırakılabilir.

İç bir bağlantıyı dış bağlantı olarak işaretlemek için ym-external-link sınıfını kullanın.