trackLinks

Uyarı.

Yöntem eski. Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu yöntemin desteği her anda sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez.

Dış bağlantılardan geçişleri izlemek için sayaç başlatma sırasında trackLinks parametresinin kullanılması önerilir.

Dış bağlantıları ve dosya yükleme bağlantılarını izleme belirtisi.

Toplanan veriler tıklama haritasının ve Dış Bağlantılar ile Dosya yüklemeleri raporlarının oluşturulmasında kullanılır.

ym(XXXXXX, 'trackLinks', enabled);

Parametre

Türü

Varsayılan değer

Açıklama

enabled * true

Boolean

Dış bağlantıları ve dosya yükleme bağlantılarını izlemeyi etkinleştirme/devre dışı bırakma.

Örnek

ym(XXXXXX, 'trackLinks', false);

Belirli dış bağlantılardan yapılan geçişlerin izlenmesi ym-disable-tracklink adlı HTML sınıfı yardımıyla devre dışı bırakılabilir.

İç bağlantıyı dış bağlantı olarak işaretlemek için ym-external-link sınıfını kullanın.