Metrica

Faydalı bağlantılar

hit

Dikkat! İmza eski Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu imzanın desteği her anda sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez. Lütfen hit (url[, options]) kullanın.
AJAX ve Flash siteleri için sayfa görüntüleme verilerinin elle gönderilmesi

hit(url, [title[, referer[, params]]])

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *
[no-highlight[

* Bu parametre zorunludur

]no-highlight]

String

Geçerli sayfanın URL'si

title document.title

String

Sayfa başlığı

referer

String

Ziyaretçinin sayfa içeriğini yüklediği kaynak sayfanın URL adresi

params Ziyaret parametreleri

* Bu parametre zorunludur

url ve referer parametreleri, URL yollarının şema (protokol) ve barındırıcı (host) belirtilmeden kullanımına izin verir.

Bu durumlarda yol / simgesiyle başlıyorsa URL, barındırıcı kökünden başlayarak belirtilmiş sayılır.

yaCounterXXXXXX.hit('/contacts');

Aksi takdirde yol geçerli sayfaya göre belirtilmiş sayılır.

yaCounterXXXXXX.hit('contacts', 'index.html?page=main');

Örnek

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
//...
yaCounterXXXXXX.hit('#!contacts', 'Bize ulaşın', 'http://site.ru/#!main');