hit

Uyarı. İmza eski Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu imzanın desteği her an sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez. hit (url[, options]) kullanın.
AJAX ve Flash siteleri için sayfa görüntüleme verilerinin elle gönderilmesi
ym(XXXXXX, 'hit', url, [title[, referer[, params]]]);

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *

String

Geçerli sayfanın URL'si

title document.title

String

Sayfa başlığı

referrer

String

Ziyaretçinin sayfa içeriğini yüklediği kaynak sayfanın URL adresi

params Ziyaret parametreleri

* Bu parametre zorunludur.

url ve referer parametreleri, URL yollarının şema (protokol) ve barındırıcı (host) belirtilmeden kullanımına izin verir.

Bu durumlarda yol / simgesiyle başlıyorsa URL, barındırıcı kökünden başlayarak belirtilmiş sayılır.

ym(XXXXXX, 'hit', '/contacts');

Aksi takdirde, yol geçerli sayfaya göre belirtilmiş sayılır.

ym(XXXXXX, 'hit', 'contacts', 'İletişim Bilgileri');

Örnek

ym(XXXXXX, 'init', {});
//...
ym(XXXXXX, 'hit', '#!contacts', 'İletişim bilgileri', 'http://example.com/#!main');