clickmap

Внимание.

Yöntem eski. Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu yöntemin desteği her anda sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez.

Tıklama bilgileri toplama yönetimi için sayaç başlatma sırasında clickmap parametresini kullanın.

Tıklama haritasının oluşması için bilgi toplama yönetimi.

ym(XXXXXX, 'clickmap', properties);

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

properties *

Boolean | Object

Varsayılan olarak sayfadaki tüm tıklamaların verileri toplanır.

Tıklamaları izleme özelliğini parametreye false değerini aktararak devre dışı bırakabilirsiniz.

ym(XXXXXX, 'clickmap', false);

Tıklamaları izleme özelliğinin (Object türü) belirtilmiş parametreleri kaydedilir. Dolayısıyla tıklamaları izleme özelliği devre dışı bırakıldığında clickmap(true) çağrılırken tıklama verileri daha önce belirtilmiş parametrelere göre toplanır.

Properties objesi alanları
properties.filter

Function

Belirli DOM öğeleri için tıklama filtrelemesi

properties.ignoreTags

String[]

Tıklamaların izlenmesi gerekmeyen HTML etiketlerinin listesi

properties.quota

Number

Sayfada izlenen tıklamamaların maksimum sayısı

* Bu parametre zorunludur.

Örnek

ym(XXXXXX, 'init', {});
ym(XXXXXX, 'clickmap', {
  mode: 'default',
  quota: 1,
  delay: 10,
  ingoreTags: ['input', 'textarea'],
  filter: function(domElement) {
    if (
        domElement.className == 'menu-item'
        ||
        domElement.id == 'footer'
      ) {
      return false; // Tıklamanın yok sayılması     }
    return true;
  }
});

Tıklamaları izleme özelliğini ayrıca ym-disable-clickmap sınıfı aracılığıyla da devre dışı bırakmak mümkündür.