Genel

Site adresini belirtmeniz zorunludur.

Sayaç numarası
Sayaca bağlı veri deposunu benzersiz şekilde tanımlayan ve kendisi de benzersiz olan bir numaradır. Sayaç kurma işlemi sırasında sistem tarafından otomatik olarak tayin edilir ve daha sonra değiştirilemez. Sayaç sayfada başlatıldığında belirtilir.
Sayaç adı

Sayaçlarım sayfasında ve üstteki sayaçlar arası geçiş menüsünde görüntülenir. Özel bir ad belirtilmediği sürece Site adresi alanındaki değer sayaç adı olarak kullanılır.

Site adresi

Web sitesinin ana alan adıdır. Alanın doldurulması zorunludur. http://, https:// gibi şema/protokol göstergeleri belirtilmez.

Bu alanda site yolunu (URL yapısında path) belirtebilirsiniz. Örneğin: example.com/category/. Lütfen dikkat! Veri giriş satırında oluşabilen hatayı önlemek için adresi belirli bir dosyaya veya sayfa parçasına (yani “#” simgesine) kadar belirtmeyin. Ayrıca URL'de aktarılan sorgu parametrelerinin (“?” simgesini takip eden adres parçasının) de yok sayılacağını unutmayın.

URL yapısı hakkında ayrıntlı bilgi

http://<host>/<path>/<page>?<params>

  • <host>: Sitenin alan adı,
  • <path>: Site yolu (hiyerarşik yapıya sahip olabilir). Yapı, “/” simgesiyle belirlenir.
  • <page>: Site sayfasının adı,
  • <params>: Parametreler bloğu (<path> bloğundan “?” simgesiyle ayrılır).
Sitelerin ek adresleri

Aşağıda sıralanan durumlarda ek adresin belirtilmesi yararlı olur:

  • Tek bir sayacın yüklü olduğu aynı sitenin farklı adreslerden yanıt verdiği,
  • Birden fazla siteyle ilgili istatistikleri tek bir sayaç üzerinden almak istediniz.

Belirlenen tüm adresler arasında yapılan tüm geçişler iç geçişler sayılır.

Bu alanda site yolunu (URL yapısında path) belirtebilirsiniz. Örneğin: example.com/category/. Lütfen dikkat! Veri giriş satırında oluşabilen hatayı önlemek için adresi belirli bir dosyaya veya sayfa parçasına (yani “#” simgesine) kadar belirtmeyin. Ayrıca URL'de aktarılan sorgu parametrelerinin (“?” simgesini takip eden adres parçasının) de yok sayılacağını unutmayın.

Raporların, site adreslerinize ait olmayan sayfaların ziyaretleri hakkında ve size gerekmeyen bilgi içerdiğini gördüğünüzde Sadece belirtilen site adreslerinden gelen verileri kabul et seçeneğini çalıştırın.

Bu durum genellikle şöyle durumlarda ortaya çıkar:

  • Biri numaranızı taşıyan sayacınızı en büyük ihtimalle yanlışlıkla kendi sitesinde etkinleştirmiş.
  • Site sayfalarınız proxy sunucu kullanılarak bir başkası tarafından ziyaret edildi,
  • İnternette sitenizin kopyasını barındıran başka alan adları mevcuttur, Bilgiler kopyalanırken sayaç kodunuz da kopyalanmıştır.

Alt alan adları dahil seçeneği filtreleme sırasında hem ana sitenin hem de ek sitelerin alt alan adlarını (subdomain.example.com, other.subdomain.example.com, ...) hesaba katmayı sağlar.

Ziyaretin zaman aşımı (dakika olarak)

Ziyaretçinin sitede eylemsiz kaldığı süredir. Dakika olarak belirtilen süre dolduğunda ziyaretin sona erdiği varsayılır. Ziyaret zaman aşımı 30 ile 360 arasında bir tamsayı olmalıdır. Varsayılan olarak 30 dk. olarak belirlenir.