Ziyaret parametreleri

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Ziyaretlerle ilgili verilerin çoğunluğunu Yandex.Metrica sayacı otomatik toplar. Örneğin, belirli ürün siparişleriyle veya kullanıcı eylemleriyle ilgili istatistiklerde olduğu gibi bazen bu verilerin kendi verilerinizle tamamlanması da gerekebilir.

Yandex.Metrica, ziyaret parametreleri denilen ve dilediğiniz gibi belirleyebileceğiniz veri setini istediğiniz ziyarete bağlamanıza olanak tanır. Raporlara eklenebilen bu veriler gerektiğinde boyutlama ve segmentasyon koşullarında da kullanılabilir.

  1. Veri aktarımı
  2. Aktarılan verilerin işlenmesi
  3. Parametre aktarma örnekleri

Veri aktarımı

Ziyaret parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla sayacın veri deposuna gönderilir. Veriler, sayaç başlatıldığı anda veya ziyaretin zaman aşımının öncesinde istenen başka bir zamanda gönderilebilir.

Sayaç başlatıldığında ziyaret parametreleri params parametresinde belirtilir.

Ziyaret parametrelerinin, ziyaretçi siteyi görüntülerken iletilmesi için ya params yöntemi ya da isteğe bağlı argüman olan extLink, file, hit, reachGoal yöntemleri kullanılır.

Ziyaret parametreleri JavaScript objesi veya dizi şeklinde gönderilir.

Uyarı. Bazı alan adları özel olarak E-Ticaret verilerinin aktarımı için kullanılır. Ziyaret parametrelerini iletmek için bu başlıkları kullanmayın. Parametrelerinizi rezerve edilmiş olarak iletmeyin.

Bir ziyarette en fazla 1000 parametre aktarılabilir. Hiyerarşik veri yapısı aktarıldığında Yandex.Metrica raporlarında maksimum 10 yuvalanma düzeyi gösterilir.

Aktarılan verilerin işlenmesi

JavaScript objeleri şeklinde Yandex.Metrica'ya gönderilen veriler aşağıdaki gibi işlenir.

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

  • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
  • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
  • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
  • Değer dizi ise dizinin her bir öğesi için bir ağaç dalı oluşturulur [Parametreler], değerin bir dizi olduğu durumların sayısı hesaplanır ve algoritma yinelemeli olarak çağırılır.
  • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.

Parametreler Yandex.Metrica'ya boyutlar olarak yüklenir. Verilerin işlenmesi sonucunda çıkarılan göstergeler ise metriklerdir. Aktarılan ziyaret parametrelerine göre istatistiği görüntülemek için Ziyaret Parametreleri raporunu kullanın. Bu parametreleri ayrıca diğer Yandex.Metrica raporlarında segmentler oluşturma koşulları olarak da kullanabilirsiniz.

Parametre aktarma örnekleri

Ziyaret oranı göstergelerinin aktarımı
Sitenizin farklı konularda çok sayıda yazı içerdiğini ve siteye en çok ziyaretçi getiren yazarların isimlerini belirlemek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için belirli bir yazarın yazılarının görüntülenme verilerini parametrelerde gönderebilirsiniz:
<script type="text/javascript">
window.yaParams = { "Author": 123 };
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
Veya örneğin, en çok ziyaret edilen yazı kategorisini öğrenmek istediğinizi düşünelim. İlgili görüntülenme verilerini parametrelerde aktarabilirsiniz:
<script type="text/javascript">
window.yaParams = { "Category": 123 };
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
Hiyerarşik veri yapılarının aktarımı

Verilerin aktarılıp ağaç görünümlü liste olarak raporda sunulması gerektiğini düşünelim.

<script type="text/javascript">
window.yaParams = {
    "level1":{"level2":["level3_1","level3_2"]}}
...
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
AB testi

Diyelim ki Satın Al butonunun renginin “Sepete giriş” hedefi için dönüşümü nasıl etkilediğini belirlememiz gerekiyor.

Kullanıcıya kırmızı buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

window.yaParams = {ab_test: "red"};

Kullanıcıya yeşil buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

window.yaParams = {ab_test: "green"};

Bu parametreyi, örneğin sayacın ürün sayfalarında başlatılması veya reachGoal yöntemi (Satın al butonuna basıldığında çağrılır) gibi uygun bulduğumuz herhangi bir yöntemle göndeririz.

Böylelikle, Yandex.Metrica arayüzünde ab_test parametre değerlerinin ilgili verilerin elenmesi için kullanılması mümkün olur.

Siteye kullanıcı girişi yapan ve yapmayan ziyaretçiler raporu

Siteye giriş yapan kullanıcıların davranışlarıyla giriş yapmayanların davranışları arasındaki farkları analiz etmek için aşağıdaki örnekte yer alan kodu kullanın:

<script type="text/javascript">
window.yaParams = {'Kullanıcı adı': '[% sitenin şablon sihirbazından kullanıcı adının eklenmesi %]' || 'Misafir'};
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>

Burada XXXXXX, sayaç kimlik belirleyicisidir.