Ziyaret parametreleri

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Ziyaretlerle ilgili verilerin çoğunluğunu Yandex.Metrica sayacı otomatik toplar. Örneğin belirli ürün siparişleriyle veya kullanıcı adı altında giriş yapan kullanıcıların eylemleriyle ilgili istatistiklere ihtiyaç durumlarında olduğu gibi bazen bu verilerin kendi verilerinizle tamamlanması da gerekebilir.

Yandex.Metrica, ziyaret parametreleri denilen ve istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz veri setinin istediğiniz ziyarete bağlamanıza olanak verir. Raporlara eklenebilen bu veriler gerektiğinde boyutlama ve segmentasyon koşullarında da kullanılabilir.

Ziyaret parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla sayacın veri deposuna gönderilir. Veriler, sayaç başlatıldığı anda veya istenen başka bir zamanda gönderilebilir.

Sayaç başlatıldığında ziyaret parametreleri params parametresinde belirtilir.

Ziyaret paramatrelerinin isteğe bağlı bir anda gönderilmesi için ya params yöntemi ya da extLink, file, hit ve reachGoal yöntemlerin zorunlu olmayan argümanı kullanılır.

Ziyaret parametreleri bir JavaScript objesi veya bir dizi şeklinde gönderilir.

Sorgudaki parametre sayısı 128'i ve sorgunun boyutu (başlığı dahil) 256 KB'ı aşmamalıdır.

var yaParams = {
  x: 10,
  y: "kullanıcı adıyla giriş yapmamış kullanıcı"
}

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX, params: window.yaParams||{}});

Aktarılan verilerin işlenmesi

JavaScript objeleri şeklinde Yandex.Metrica'ya gönderilen veriler aşağıdaki gibi işlenir.

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

 • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
 • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
 • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
 • Değer dizi ise dizinin her bir öğesi için bir ağaç dalı oluşturulur [Parametreler], değerin bir dizi olduğu durumların sayısı hesaplanır ve algoritma yinelemeli olarak çağırılır.
 • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.

Parametreler Yandex.Metrica'ya boyutlar olarak yüklenir. Verilerin işlenmesi sonucunda çıkarılan göstergeler ise metriklerdir.

Uyarı. Bazı alan adları özel olarak E-Ticaret verilerinin aktarımı için kullanılır.

Örnek. AB testi

Diyelim ki, Satın Al butonunun renginin “Sepete gitme” hedefi için dönüşümü nasıl etkilediğini belirlememiz gerekiyor.

Kullanıcıya kırmızı buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

var yaParams = {ab_test: "kırmızı buton"};

Kullanıcıya yeşil buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

var yaParams = {ab_test: "yeşil buton"};

Bu parametreyi, örneğin sayacın ürün sayfalarında başlatılması veya Satın al butonuna basıldığında çağrılan reachGoal yöntemi gibi uygun bulduğumuz herhangi bir yöntemle gönderiyoruz.

Böylelikle Yandex.Metrica arayüzünde ab_test parametre değerlerinin ilgili verilerin elenmesi için kullanılması mümkün olur.

Örnek. Hiyerarşik veri yapılarının aktarımı

Verilerin aktarılıp ağaç şeklindeki liste olarak raporda sunulması gerektiğini düşünelim.

var yaParams = {
  "level1":{"level2":["level3_1","level3_2"]}}
...