Metrica

Faydalı bağlantılar

Veri aktarımı ve veri işleme

Siteye gelen her bir ziyaretçi Yandex.Metrica'dan benzersiz bir tanımlayıcı (ClientID) alır. Site sahibi ayrıca ziyaretçileri tanımlamak için kendi bir tanımlayıcı sistemi de geliştireblir.

İlgili özel tanımlayıcılar site sahibi tarafından setUserID yöntemiyle Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu şekilde UserID ile ClientID arasında gerekli bağlantı sağlanır.

Site ziyaretçisi tanımlayıcısının ziyaretçinin ClientID
[no-highlight[

Yandex.Metrica tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

]no-highlight]
'sine bağlı olması için yöntemin bu ziyaretçinin ziyareti sırasında çağrılmış olması gerekir. Tam ve doyurucu istatistiklerin toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için bir süre tanımanızı öneririz.

Ziyaretçi parametrelerinin aktarımı için birden fazla farklı yöntem kullanılabilir.

Site ziyareti sırasında

Bu yöntem ziyaretçi sitede bulunduğunda alınan veriler bazında raporların hazırlanması için kullanılabilir.

Ziyaretçi parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla Yandex.Metrica'ya aktarılır. Parametrelerin isteğe bağlı bir anda iletilmesi için userParams yöntemi kullanılır.

Sayaç başlatıldığında ziyaretçi parametreleri userParams parametresinde belirtilebilir.

JavaScript objeleri şeklinde Yandex.Metrica'ya gönderilen veriler aşağıdaki gibi işlenir.

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

 • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
 • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
 • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
 • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.

Örnek olarak “normal” ve “VIP” olmak üzere iki kategoride müşterileri olan bir internet mağazası düşünelim. Müşterinin kategori bilgilerinin, sitenin kendi veritabanında muhafaza edildiğini farz edelim. Müşteri siteye kullanıcı girişi yaptıktan sonra sitenin sayfalarındaki Giriş yap bağlantıları kullanıcının kendi ismi veya kullanıcı adıyla değişerek yanında kullanıcının (varsa) VIP kategorisine ait olduğına dair bir not görüntülenecek. Ali / VIP. Müşterinin kategori bilgilerinin Yandex.Metrica'ya otomatik gönderilmesi için sitenin her sayfasına userParams yöntemini çağıracak özel bir kod eklemek gerekir.

VIP kategori bilgilerinin aktarılması gerektiğinde kod şu şekilde görünür:

yaCounterXXXXXX.userParams({
  vip_status: true,
  child: 1,
  child_age: 13
});

Öte yandan özel kategoriye ait olmayan “normal” bir ziyaretçi hakkında bilgi aktarılırken kod şu şekilde görünür:

yaCounterXXXXXX.userParams({
  vip_status: false,
  child: 1,
  child_age: 13
});

Burada XXXXXX, sayacınızın numarasıdır.

Özel kategoriye geçen “normal” bir müşteri siteye kullanıcı girişi yaptığında yeni durumla ilgili bilgiler userParams yöntemi kullanılarak Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu durumda ziyaretçinin yeni statüsü bunun geçmişteki tüm ziyaretleri için (yani bu müşteri ilk baştan bu yana hep VIP kategorisinde olmuş gibi) uygulamayacaktır.

Verilerin CSV dosyası olarak istenilen zaman aktarımı

Bu yöntemle ziyaretçi sitede bulunduğunda toplanan verilerin yanı sıra ziyaretçi siteden ayrıldıktan sonra toplanan verileri de Yandex.Metrica'ya aktarmanıza olanak sağlar.

CSV biçimi spesifikasyonu

CSV biçimi açıklaması

Tablo 1. Veri aktarımı için zorunlu alan

Alanlar, hiyerarşik veri yapısını destekler.
Alan adıAçıklamaÖrnek
clientID | userIDSite site ziyaretçisi tanımlayıcısıP12345
key Ziyaretçi parametresi. Bir ziyaretçi için mininum sayı: 1000name | client.name
value Ziyaretçi parametresi değeri Ali

Hiyerarşik parametre yapısının aktarımı için “.” (nokta) işaretini kullanın. Örneğin key alanına birden fazla değer aktarmak gerektiğinde bunları şu şekilde yazın: client.demography.age.

ClientID ne zaman aktarılmalı?
Raporlarda özellikle kendi tanımlayıcıların kullanımına gerek olmadığı durumlarda verilerin aktarımı için ClientID
[no-highlight[

Yandex.Metrica tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

]no-highlight]
'yi kullanmayı öneririz. Bu durumda veri aktarımı için gerekecek şeyler:
 1. getClientID yöntemiyle ClientID'yi almanız,
 2. ClientID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız .

UserID ne zaman aktarılmalı?
Sitede kendi bir kullanıcı tanımlama sistemi oluşturulduğu ve raporda bu tanımlayıcıların kullanımına ihtiyaç olduğu durumlarda UserID
[no-highlight[

Site sahibi tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

]no-highlight]
'yi aktarmanız önerilir. Böyle durumlarda veri aktarımı için UserID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız gerekir.

Dosya ile çalışma şekli

Yandex.Metrica kullanıcı arayüzünü verilerin yüklenip silinmesi için kullanabilirsiniz. Dosya ile çalışmak için Ayarlar bölümüne (Veri yükleme) sekmesine geçin.

Veri yükleme

Oluşturulan CSV dosyasını Yandex.Metrica'ya aktarmak için şu eylemleri yapın:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yükleyeceğiniz tanımlayıcının türüne (UserID
  [no-highlight[

  Site sahibi tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

  ]no-highlight]
  ya da ClientID
  [no-highlight[

  Yandex.Metrica tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

  ]no-highlight]
  ) uygun dosya türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklaması da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kulanılan bir CSV dosyası örneği

Veri silme

Daha önce yüklediğiniz verilerin tamamını veya bir kısmını servisten silmek için gereken CSV dosyası hazırlayın. Bu dosya silmek istediğiniz verilerin sadece key alanını içermelidir. Ardından şu eylemleri yapın:

 1. Veri sil butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede değişiklikleri uygulamak istediğiniz dosyanın türünü tanımlayıcıya (UserID
  [no-highlight[

  Site sahibi tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

  ]no-highlight]
  ya da ClientID
  [no-highlight[

  Yandex.Metrica tarafından belirtilen site ziyaretçi tanımlayıcısı.

  ]no-highlight]
  olmak üzere) uygun olarak seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklaması da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin silinmesi için kulanılan bir CSV dosyası örneği

Dosyanın sistem tarafından işlenmesi için belirli bir süre tanımanız gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra aktarılan verilere Ziyaretçi parametreleri raporu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler ayrıca Yandex.Direct'te hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentlerin oluşması için de kullanılabilir (bkz.: Örnek).