İnternet mağazası parametreleri

Yandex.Metrica ile internet mağazası sitesinde yapılan siparişler hakkında detaylı rapor oluşturabilirsiniz.

Raporu istediğiniz gibi ayarlamak üzere aşağıdaki eylemleri yapın:

1. Adım: “Siparişin onaylanması” hedefini oluşturma

 1. Yandex.Metrica'da sayaç düzenleme sayfasına geçin.
 2. Hedefler bölümünde "sayfa URL'si" veya "yararlı eylem" türü bir hedef oluşturun.

Bu hedeflere ulaşılırken parametreler hedef sayfalara aktarılmalı ya da reachGoal işlevinin etkinleştirilmesi sırasında aktarılmalıdır.

Hedef türüne bağlı olarak sayaç kodunun düzenleme seçeneklerinden birini seçin.

2. Adım: Sayaç kodunu düzenleme

 1. Ziyaret parametreleri aktarımını ayarlamak için sayaç koduna aşağıdaki satırları ekleyin:

  ...
  <script type="text/javascript">
  var yaParams = {/*Ziyaret parametreleri*/};
  </script>
  ...

  Sayaç koduna ayrıca params:window.yaParams||{ } sipariş bilgileri aktarma parametresini ekleyin:

  ...
  (function (d, w, c) {
   (w[c] = w[c] || []).push(function() {
  try { var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX, params:window.yaParams||{ }}); }
  catch(e) { }
  });
  ...
 2. Alınan kodu hedef sayfasına (örneğin sipariş onaylama sayfasına) yerleştirin. Diğer sayfalarda sayacın normal kodu bırakılabilir.

3. Adım: Siparişin parametrelerini yaParams değişkenine aktarma

Sitenin hedef sayfalarında sipariş ile ilgili veriler, yaParams değişkenine aktarılmalıdır. Veri aktarmayı ayarlamak için web sayfası yöneticinize veya site yönetiminden sorumlu olan diğer uzmana başvurun. Veriler JSON standardına göre oluşturulur.

Aktarılan veri formatının bir örneği:

var yaParams = {
 order_id: "12345",
 order_price: 123.45, 
 currency: "RUB",
 exchange_rate: 1,
 goods: 
   [
    {
     id: "1", 
     name: "ürün adı", 
     price: 100,
     quantity: 1
    } 
   ]
};

Adı

Türü

Zorunlu

Varsayılan değeri

Açıklama

order_id

string veya number

Siparişin kimlik belirleyicisi.

order_price

number

currency döviz türünde ödenmesi gereken sipariş fiyatı.

currency

string

Siparişin ödeneceği döviz türü. Makbul değerler RUR, RUB, UAH, BYN, USD, EUR, TRY, KZT, GBR, CNY, MDL, LVL, TMT, CAD, THB, AUD olmak üzere varsayılan olarak mağazanın bulunduğu bölgeye göre saptanan ulusal para birimi olarak belirlenir.

exchange_rate

number

1

Mağaza kendi kurunu kullandığında currency döviz kuru.

Sipariş verildiğinde desteklenmeyen bir döviz türü belirtildiyse desteklenen bir döviz türüne çevrilmesini sağlamak için hedef dövizi olarak currency döviz türü ve exchange_rate döviz kuru belirtilmelidir.

goods

array

Ürün dizisi.

goods.id

string veya number

Mağazadanın ürün kimlik belirleyicisi.

goods.name

string veya number

Ürün adı.

Bu parametrenin rapora aktarılması önerilir. Bu şekilde ürünler listesinde istenilen bir madde daha kolay bulunur. Name parametresini aktarıyorsanız id alanının aktarılması zorunlu değildir.

goods.price

number

0

currency döviz türü olarak belirtilen ürün fiyatı.

goods.quantity

integer

1

Ürün sayısı.

Parametrelerde istediğiniz tüm diğer değerleri aktarabilirsiniz. Ziyaret Parametreleri raporundaki parametrelerle aynı prensibe göre işlenir. Diğer parametreler için yaParams değişkeninden farklı olan ayrı bir değişken kullanılmalıdır.