İnternet mağazası parametreleri

Yandex.Metrica ile internet mağazalarındaki siparişler hakkında detaylı rapor oluşturabilirsiniz.

Raporu istediğiniz gibi ayarlamak için:

1. Adım: “Siparişin onaylanması” hedefini oluşturma

 1. Yandex.Metrica'da sayaç düzenleme sayfasına geçin.
 2. Hedefler bölümünde "sayfa URL'si" veya "yararlı eylem" türü bir hedef oluşturun.

Parametreler hedef sayfalara bu hedeflere ulaşılırken ya da reachGoal işlevinin etkinleştirilmesi sırasında aktarılmalıdır.

Hedef türüne bağlı olarak sayaç kodunu düzenleme seçeneklerinden birini seçin.

2. Adım: Sayaç kodunu düzenleme

 1. Ziyaret parametreleri aktarımını ayarlamak için sayaç koduna aşağıdaki satırları ekleyin:

  ...
  <script type="text/javascript">
  var yaParams = {/*Ziyaret parametreleri*/};
  </script>
  ...

  Sayaç koduna ayrıca params:window.yaParams||{ } sipariş bilgileri aktarma parametresini ekleyin:

  ...
  (function (d, w, c) {
   (w[c] = w[c] || []).push(function() {
  try { var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX, params:window.yaParams||{ }}); }
  catch(e) { }
  });
  ...
 2. Alınan kodu hedef sayfasına (örneğin, sipariş onaylama sayfasına) yerleştirin. Diğer sayfalarda sayacın normal kodu bırakılabilir.

3. Adım: Siparişin parametrelerini yaParams değişkenine aktarma

Sitenin hedef sayfalarında sipariş ile ilgili veriler, yaParams değişkenine aktarılmalıdır. Veri aktarımını ayarlamak için web sayfası yöneticinize veya site yönetiminden sorumlu bir uzmana başvurun. Veriler JSON standardına göre oluşturulur.

Aktarılan veri formatının bir örneği:

var yaParams = {
 order_id: "12345",
 order_price: 123.45, 
 currency: "TRY",
 exchange_rate: 1,
 goods: 
   [
    {
     id: "1", 
     name: "ürün adı", 
     price: 100,
     quantity: 1
    } 
   ]
};

Adı

Türü

Zorunlu

Varsayılan değeri

Açıklama

order_id

string veya number

Siparişin kimlik belirleyicisi.

order_price

number

currency para biriminde ödenmesi gereken sipariş fiyatı.

currency

string

Siparişin gerçekleştirileceği para birimi TRY, USD, EUR, GBR, RUR, RUB, UAH, BYN, KZT, CNY, MDL, LVL, TMT, CAD, THB, AUD olmak üzere, mağazanın bulunduğu bölgeye göre saptanan ulusal para birimi cinsinden belirlenir.

exchange_rate

number

1

Mağaza kendi kurunu kullandığında currency döviz kuru.

Sipariş verildiğinde desteklenmeyen bir para birimi belirtildiyse desteklenen bir para birimine çevrilmesi için hedef birim olarak currency para birimi ve exchange_rate döviz kuru belirtilmelidir.

goods

array

Ürün dizisi.

goods.id

string veya number

Mağazanın ürün kimlik belirleyicisi.

goods.name

string veya number

Ürün adı.

Bu parametrenin rapora aktarılması önerilir. Bu şekilde, ürünler listesinde istenen maddeler daha kolay bulunur. Name parametresini aktarıyorsanız id alanının aktarılması zorunlu değildir.

goods.price

number

0

currency para birimi olarak belirtilen ürün fiyatı.

goods.quantity

integer

1

Ürün sayısı.

Parametrelerde istediğiniz tüm diğer değerleri aktarabilirsiniz. Ziyaret Parametreleri raporundaki parametrelerle aynı prensibe göre işlenir. Diğer parametreler için yaParams'tan farklı bir değişken kullanılmalıdır.