Siteye birden fazla sayaç yükleme

Bazen bir sayfaya birden fazla sayaç yüklemek de gerekebilir. Bu durumlarda sayaç başlatma kodunu tamamen tekrarlamaktansa bu sayaçlardan birine ait tam kodu şablon olarak kullanarak Ya.Metrika sınıfındaki tüm objeleri kurma kodunu try … catch bölümünde toplamak daha uygun olur. Benzer şekilde, JavaScript devre dışı olduğunda kullanılan görsel ekleme kodunu tek bir noscript öğesinin içine yerleştirmek de mümkündür.

Kullanılan Oturum Kaydı sürümü ne olursa olsun, birden fazla sayaç kurulurken Oturum Kaydı'nı yalnızca kodda belirtilen tek bir sayaca bağlayın.

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
        w.yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true});
      } catch(e) { }
    });

   ...
    
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript>
 <div>
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" />
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" />
 </div>
</noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->

Burada XXXXXX ve YYYYYY, Yandex.Metrica sayaçlarının numaralarıdır.