Sayacın AMP'nin kullanıldığı siteye kurulumu

JavaScript kodunun çalıştırılmasını gerektiren Yandex.Metrica sayaç kodunun Accelerated Mobile Pages (AMP) teknolojisini kullanan bir siteye yüklenmesi halinde site sayfaları doğrulama işleminden geçemez. Bu durum, AMP teknolojisinin bazı JavaScript ve HTML5 olanaklarını kullanmayı imkansız kıldığından kaynaklanır. Böyle sitelere Yandex.Metrica sayacı özel bir yöntemle kurulur.

Not. Yine de bu durumda Hedefe Yönelik Arama, E-Ticaret, Oturum Kaydı ve Paylaş butonuna tıklamaları izleme olmak üzere, bazı Yandex.Metrica özelliklerinin desteklenmeyeceğini unutmayın.

AMP teknolojisinin kullanıldığı sitede Yandex.Metrica sayacını çalıştırmak için site sayfalarınızın HTML kodlarında değişiklikler yapmanız gerekecek:

 1. AMP'li site sayfalarındaki ziaretçi eylemlerinin izlenmesi için özel amp-analytics bileşeni kullanılır. Bu bileşeni site sayfa kodunuzun head öğesinin içine eklemeniz gerekir.

  <head>
    ...
      <script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
    ...
  </head>
 2. Ayrıca body öğesine de amp-analytic bileşenini ekleyin. Ziyaret verilerinin Yandex.Metrica'ya aktarılabilmesi için type özelliğinin değeri olarak metrika'yı ve counterId değişkeni aracılığıyla sayaç numarasını belirtin.

  <body>
    ...
      <amp-analytics type="metrika">
        <script type="application/json">
          {
            "vars": {
              "counterId": "XXXXXX"
              ...
            }
          }
        </script>
      </amp-analytics>
    ...
  </body>

Sayaç başlatılırken;

 • ziyaret parametrelerinin aktarımı için yaParams değişkeni,
 • hedefe ulaşma gibi yararlı eylemlerin aktarımı için tetikleyici (trigger) özellikleri kullanılır.
 1. Ziyaret ve ziyaretçi parametrelerinin aktarılması
 2. Hemen çıkma oranı
 3. Hedefe ulaşma
 4. Sayfa kaydırma
 5. Sayfanın veya bunun belirli öğesinin yüklenmesi
 6. Bir sayaç kodunun genel örneği

Ziyaret ve ziyaretçi parametrelerinin aktarılması

Ziyaret sırasında serbest ziyaret ve ziyaretçi parametrelerinin yaParams değişkeni aracılığıyla aktarılmasının örneği:

...
"vars": {
       "counterId": "XXXXXX",
       "yaParams": "{\"key\":\"value\",\"__ymu\":{\"user_param_key\":\"user_param_value\"}}"
},
...

Gerektiğinde sadece ziyaret parametrelerinin veya sadece ziyaretçi parametrelerinin aktarılmasını da sağlayabilirsiniz:

...
"vars": {
       "counterId": "XXXXXX",
       "yaParams": "{\"key\":\"value\"}"
},
...

Hemen çıkma oranı

Siteden hemen çıkma oranının tam göstergesini belirlemek için timer tetikleyici özelliğini kullanın:

{
  ...
  "triggers": {
    "notBounce": {
      "on": "timer",
      "timerSpec": {
        "immediate": false,
        "interval": 15,
        "maxTimerLength": 16
      },
      "request": "notBounce"
    },
    ...
  }
}

Hedefe ulaşma

Belirli sayfa öğeleri tıklandığında hedeflere ulaşmaların takibi için click tetikleyici özelliğini kullanın.

{
  ...
  "triggers": {
    "someGoalReach": {
      "on": "click",
      "selector": "#Button",
      "request": "reachGoal",
      "vars": {
        "goalId": "superGoalId",
        "yaParams": "{\"key\": \"value\"}" // Hedefe ulaşıldığında ziyaret parametreleri olarak şu yararlı eylemdeki değişken değeri kullanılacak:
      }
    },
    ...
  }
}
Alan Türü Açıklama
goalId String Yandex.Metrica arayüzünde JavaScript eylemi türündeki bir hedef oluşturulduğunda belirlenen hedef kimlik belirleyicisi.

Sayfa kaydırma

Sayfanın belirli noktaya kadar kaydırıldığını (yani sayfanın boyuna göre kaydırılma yüzdesini) scroll tetikleyici özelliği yardımıyla tespit edebilirsiniz. Bu eylemi bir hedef olarak kaydedebilirsiniz.

{
  ...
  "triggers": {
    "halfScroll": {
      "on": "scroll",
      "scrollSpec": {
        "verticalBoundaries": [
          50
        ]
      },
      "request": "reachGoal",
      "vars": {
        "goalId": "halfScrollGoal"
       }
    },
    "partsScroll": {
      "on": "scroll",
      "scrollSpec": {
        "verticalBoundaries": [
          25,
          90
        ]
      },
      "request": "reachGoal",
      "vars": {
          "goalId": "partsScrollGoal"
      }
    },
    ...
  }
}

Sayfanın veya bunun belirli öğesinin yüklenmesi

Ziyaretçi ekranında sayfanın veya bunun belirli bir öğesinin görüntülendiği anları tespit etmek için visible tetikleyici özelliğini kullanın. Bu özellik ek özellikler içerebilir.

Bir sayaç kodunun genel örneği

<body>
  ...
    <amp-analytics type="metrika">
      <script type="application/json">
        {
          // Ziyaret ve ziyaretçi parametrelerinin aktarılması
          "vars": {
            "counterId": "XXXXXX",
            "yaParams": "{\"key\":\"value\",\"__ymu\":{\"user_param_key\":\"user_param_value\"}}"
          },
          // Tetikleyicilerin aktarılması
          "triggers": {
            // Hemen çıkma oranının tam göstergesi
            "notBounce": {
              "on": "timer",
              "timerSpec": {
                "immediate": false,
                "interval": 15,
                "maxTimerLength": 16
              },
              "request": "notBounce"
            },
            // Sayfa kaydırma
            "halfScroll": {
              "on": "scroll",
              "scrollSpec": {
                "verticalBoundaries": [
                  50
                ]
              },
              // Sayfa kaydırmalarının bir hedef olarak takip edilmesi
              "request": "reachGoal",
              "vars": {
                "goalId": "halfScrollGoal"
              }
            },
            // Sayfa kaydırma
            "partsScroll": {
              "on": "scroll",
              "scrollSpec": {
                "verticalBoundaries": [
                  25,
                  90
                ]
              },
              // Sayfa kaydırmalarının bir hedef olarak takip edilmesi 
              "request": "reachGoal",
              "vars": {
                "goalId": "partsScrollGoal"
              }
            }
          }
        }
      </script>
    </amp-analytics>
  ...
</body>