Metrica

Faydalı bağlantılar

Sayaç başlatma

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Sayacın çalışmasını sağlayan JavaScript kitaplığı https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js URL adresinden yüklenir.

Gerekli kitaplık çalıştırma kodu sayaç düzenleme sayfasında bulunur. Kitaplığı eşzamansız (önerilir) veya eşzamanlı olarak yüklemeniz kitaplığın işlevselliğini etkilemez.

Sayacın kurulması için Ya.Metrika sınıfı kullanılır. Bu sınıftaki objeyi oluştururken sayaç sayfasındaki kodda kullanılan ve durumların çoğunluğunda doğru çalışan yöntemi kullanmanız önemle önerilir.

Sayaç başlatma, YaMetrika sınıfındaki bir obje kurulmasından ibaret olan bir işlemdir. Sınıf oluşturucusu (class constructor), sayacın alanlar şeklinde başlatılması için gerekli parametreleri içeren ( settings ) bir JavaScript objesi alır.

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika(settings);

id alanında belirlenen sayaç numarası burada zorunlu olan tek bir parametredir:

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX}); // XXXXXX: Sayaç numarası

Başlatma işleminin ana parametrelerini içeren kod kısmı oluşturucu yardımıyla sayfa düzenleme sayfasında oluşturulur. Başlatma işlemi parametrelerinin tam listesi tabloda sıralanmıştır.

YaMetrica sınıfındaki obje yöntemleri için yöntem rehberine başvurun.

Tablo 1. Sayaç başlatma parametreleri

Adı

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

id *
[no-highlight[

* Обязательный параметр.

]no-highlight]

Number

Sayaç numarası.

accurateTrackBounce

false

Boolean | Number

Parametrenin makbul değerleri:

 • true: Hemen çıkma oranı gösterimi etkinleştirilir; hemen çıkmama eylemiyle ilgili bilgiler 15.000 milisaniye (15 sn.) sonra kayıtlara geçer.
 • false: Hemen çıkma oranı gösterimi devre dışı bırakılmaz.
 • <N> (tam sayı): Hemen çıkma oranı gösterimi etkinleştirilir; hemen çıkmama eylemiyle ilgili bilgiler <N> milisaniye sonra kayıtlara geçer.

clickmap

false

Boolean

Tıklama haritası için bilgi toplama işleminin belirtisi

defer

false

Boolean

Sayacın başlatılması sırasında verilerin otomatik gönderilmesini devre dışı bırakmanın belirtisi

ecommerce false

Boolean | String | Array

E-Ticaret verilerinin toplanması.

 • true: E-Ticaret verileri toplama işlemi çalıştırılır. Veriler, genel ad alanındaki ( window.dataLayer) dataLayer adlı bir JavaScript dizisi aracılığıyla iletilir.
 • false: E-Ticaret verileri toplama işlemi devre dışı bırakılır.
 • <objectName> (String): E-Ticaret verileri toplama işlemi çalıştırılır. Veriler, genel ad alanındaki (window.<objectName>) <objectName> adlı JavaScript dizisi aracılığıyla iletilir.
 • <array> (Array): E-Ticaret verileri toplama işlemi çalıştır. Veriler, <array> JavaScript dizisi üzerinden iletilir

params

Object

Sayaç başlatma sırasında iletilen ziyaret parametreleri.

Ziyaret parametrelerinin isteğe bağlı bir anda iletilmesi için params yöntemi kullanılır

userParams

Object

Sayaç başlatma sırasında iletilen site ziyaretçisi parametreleri.

Ziyaretçi parametrelerinin isteğe bağlı bir anda iletilmesi için userParams yöntemi kullanılır.

trackHash

false

Boolean

Tarayıcının adres satırında hash'in takip edilmesinin belirtisi

false

Boolean

Dış bağlantılardan geçişlerin takibinin belirtisi

type

0

Number

Sayaç türü. Yandex.Reklam Ağı için 1.

ut

String

İzin verilen tek bir değer, "noindex": sayfanın varlığının Yandex arama robotlarına bildirilmesinin yasaklanması.

NOT: bu parametrenin kullanılması sayfanın kesinlikle indekslenmeyeceğini garanti etmez: Bu bilgi başka kaynaklar üzerinden de Yandex robotuna ulaşabilir.

webvisor

false

Boolean

Oturum Kaydı kullanımının belirtisi

triggerEvent

false

Boolean

Sayacın hazırlık kontrolü belirtisi

* Обязательный параметр.

Sayaç başlatma kontrolü

Sayacın kullanılabilirliğini özel bir JavaScript eylemiyle kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla sayaç koduna değeri true olan bir triggerEvent parametresi eklenir. jQuery için sayaç başlatılana kadar şöyle bir kod örneği kullanılabilir:

jQuery(document).on('yacounterXXXXXinited', function () {
  console.log('yaCounterXXXXX sayacı kullanılabilir');
});

Birden fazla sayaç yükleme

Bazen bir sayfaya birden fazla sayaç yüklemek de gerekebilir. Bu durumlarda sayaç başlatma kodunu tamamen tekrarlamaktan ziyade bu sayaçlardan birine ait tam kodu şablon olarak kullanarak YaMetrica sınıfındaki tüm objeleri kurma kodunu try … catch bölümünde toplamak daha uygun olur. Benzer şekilde JavaScript devre dışı olduğında kullanılan görseller ekleme kodunu tek bir noscript öğesinin içinde yerleştirmek de mümkün.

<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script type="text/javascript">
  (function (d, w, c) {
    (w[c] = w[c] || []).push(function() {
      try {
        w.yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
        w.yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true});
      } catch(e) { }
    });

   ...
    
  })(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript>
 <div>
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" />
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" />
 </div>
</noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->
<!-- Yandex.Metrika counter -->
<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
try {
 var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
 var yaCounterYYYYYY = new Ya.Metrika({id: YYYYYY, webvisor: true});

 ...

}
catch(e) { }
</script>
<noscript>
 <div>
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX?ut=noindex" style="..." alt="" />
  <img src="//mc.yandex.ru/watch/YYYYYY?ut=noindex" style="..." alt="" />
 </div>
</noscript>
<!-- /Yandex.Metrika counter -->

Burada XXXXXX ve YYYYYY, Yandex.Metrica sayaçlarının numaralarıdır.

Etiket yönetim sistemi üzerinden sayaç çalıştırma

Yandex.Metrica sayaçları etiket yönetimi sistemleri (diğer bir deyişle etiket yöneticileri veya etiket taşıyıcıları üzerinden de çalıştırılabilir. Bu sistemler sayacın HTML/JavaScript kodunun tamamını dış bir sunucu üzerinde barındırır ve gerektiğinde o kodu küçük kod parçaları yardımıyla sayfalarında çalıştırmayı sağlar. Çalıştırılacak kodda yapılan değişiklikler sayfa kodlarında hiçbir değişiklik yapmak gerekmez.

Etiket yönetim sistemleri genellikle JavaScript ve görsel olmak üzere iki tür çalıştırılabilir sayaç kodunu desteklediği biliniyor. Yandex.Metrica bu türlerin ikisini de destekler. Sayaçların etiket yönetim sistemleri üzerinden çalıştırılması için aşağıdaki kodlardan biri kullanılmalıdır.

<script src="//mc.yandex.ru/metrika/watch.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"> var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX[, <başlatma parametreleri>]});
</script>
<img src="//mc.yandex.ru/watch/XXXXXX" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" />

Burada XXXXXX, Yandex.Metrica sayaç numarasıdır.

Toplanan veriler sayacın kod türüne göre farklılıklar gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için Toplanan veriler bölümüne bakın.

Birden fazla sayaç yükleme bölümünde açıklandığı gibi her bir etiketin içinde birden fazla sayaç çalıştırılabilir.