Market

Mağaza seçimi

Doğrudan model kartından veya teklif listesinden mağaza seçebilirsiniz.

Model kartındaki Internet mağazaları bloğunda beş mağazanın teklifi görüntülenir.

İnternet mağazalarının tüm tekliflerini içeren listeye model kartındaki Fiyatlar ve Tüm teklifler bağlantılarından erişebilirsiniz.

Daha sonra size uygun fiyatı veren mağazayı seçip sipariş vermek üzere internet mağazasının sitesindeki ürün sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Size uygun fiyatı sunan mağazayı seçip sipariş vermek üzere internet mağazasının sitesindeki ürün sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Tüm teklifleri kapsayan liste çeşitli parametrelere göre düzenlenebilir:

  • fiyata göre — teklifler seçilen düzenleme tipine bağlı olarak azalan veya artan fiyat şeklinde düzenlenir;
  • değerlendirme ve fiyata göre — Fiyat dışında her mağazanın değerlendirmesi de dikkate alınır ve düşük fiyat-yüksek reytinge sahip mağazalar listenin başında gösterilir.

Teklifleri şu biçimlerde görüntüleyebilirsiniz:

  • mağaza listesi:

  • ürün listesi: