Rota oluşturma

Yandex.Haritalar, belirtilen noktalar arasındaki en uygun rotaları hesaplayabiliyor.

Rota hesaplarken şunları yapabilirsiniz:

Rota hesaplama

Rota hesaplamak için:

 1. Rota butonuna haritada veya obje kartında tıklayın.

 2. Açılan Rotalar panelinde rotanın başlangıç (А) ve varış (B) noktalarını belirleyin:

  İlgili noktaları haritanıza elle koyabilirsiniz, bunlar Rotalar çubuğuna otomatik eklenecektir.

  Gerektiği takdirde rotaya ek noktalar da eklenebilir. Bunun için panelde Nokta ekle bağlantısına tıklayıp koordinatlarını belirtin:

  • Yöntem 1. Noktayı elle haritaya ekleyin.
  • Yöntem 2. İlgili objenin adını klavyede yazın.
  • Yöntem 3. Noktanın coğrafi koordinatlarını girin (giriş biçimi ile ilgili ayrıntılı bilgi). Koordinatlar girilirken otomatik olarak adrese çevrilir.

  Rotanın başlangıç ve varış noktalarını girdikten sonra Yandex.Haritalar size birkaç (bir ile üç seçenek arasında) rota önerir. Birinci öneri haritada mor renkle, ikinci ve üçüncü öneri gri renkle işaretlenir.

  Panelde “Trafiğe girmeden” ibaresi işartliyse rota seçenekleri trafik bilgisine göre hesaplanır (işaretli değilse trafik bilgisi hesaplamaya dahil olmaz). Bununla birlikte:

  • İlk rotada, yolculuk süresinin mümkün olan en kısa rotası hesaplanır (ikinci ve üçüncü rota seçeneklerinden daha kısa).

  • İkinci önerinin yolculuk süresi daha uzundur ancak birinci öneriye göre daha basittir (daha az parçadan oluşur).

  • Üçüncü öneri süre olarak en uzun olanıdır ancak aynı zamanda en kolay olanıdır.

Rotalar haritada ve her seçenek için süre belirtilmiş rota sayfalarında gösterilir:

Eve ve işe kadar rota

Eve veya işe kadar hızlı rota oluşturmak için:

 1. Kaydedilenler'e Ev ve İş noktalarını ekleyin.

 2. Rota butonuna haritada veya obje kartında tıklayın.

 3. Rotanın başlangıç veya varış noktasını seçin ve Eve ya da İşe butonlarına tıklayın; Rotalar panelinin yanında bu butonları görceksiniz:

Kaydedilenler: Rota oluşturma

Kaydedilenler listesinden bir noktaya rota oluşturmak için:

 1. Kaydedilenler listesini açın.

 2. Listede istediğiniz objeyi seçin.

 3. Açılan obje kartında Nasıl gidilir  butonuna tıklayın; seçilen objeye kadar rota hesaplanacaktır.

Rota seçimi

Rotayı seçmek için Rotalar panelinde gerekli rotayı içeren satırın üzerine ya da haritadaki rota çizgisinin üzerine tıklayın.

Seçilen rota haritada mor renkle, Rotalar panelindeyse turuncu renkteki çerçeveyle işaretlenir.

Rota sayfasının görüntülenmesi

Rota sayfasını görüntülemek için seçilen rotanın yanında Ayrıntılı rota butonuna tıklayın.

Rota sayfası, rota parçalarının listesini içeriyor.

Rotanın parçası, diğer parçalardan manevralar ile ayrılan aynı yöne doğru yapılan trafik akışı; her parçanın yanında süresi, sokak adı ve manevranın yönü belirtilir (düz, sağa, sola, kavşak):

Rota panelinin gizlenmesi ve genişletilmesi

Rota panelini gizleyebilirsiniz.

Bunun için Rotalar panelinin başlığına tıklayın; seçilen rota hakkında sadece kısa bilgiler panele yansıtılır: süresi vb.

Paneli genişletmek için yeniden üzerine tıklayın.

Rotanın yönünü değiştirmek

Rota iki noktadan oluşuyorsa (A'dan B'ye), yönünü tam tersine çevirebilirsiniz (B'den A'ya).

Bunun için nokta adlarının arasında okları gösteren simgeye () tıklayın:

Yön değiştirildiğinde rota da yeniden hesaplanır.

Rotayı uzatma

Rotanın varış noktasına bir veya birkaç (en fazla 8) nokta ekleyerek oluşturulan rota uzatılabilir.

Ek noktayı eklemek için:
 1. Rotalar panelinde Nokta ekle bağlantısına tıklayın.

  Rotanın ek noktasını girmek için panelde alan açılır (“C”).

 2. Açılan alana yeni noktanın konumunu girin (ayrıntılı bilgiyi Rota oluştur bölümünde bulabilirsiniz).

  Sonucunda size bir rota önerisi sunulur “А→B→C”.

Eklenen noktayı silmek için imleci gerekli satırın üzerine getirin. Sağ tarafta (Sil) simgesi gösterilir. Bu simgeye tıkladığınızda rota belirtilen koşullara göre yeniden hesaplanır.

Rotanın ortasına nokta ekleme

Hesaplanan araç rotasını rota çizgisine ek nokta ekleyerek daha da netleştirebilirsiniz (Rotalar panelindeki rota noktalarına ek noktalar eklenmez):

 1. Rota çizgisinde bir nokta seçin:

 2. Seçilen noktayı gerekli yere sürükleyin. Rota ve rota sayfası bu işlemden sonra değişir:

Ek noktayı silmek için üstüne çift tıklayın.

Noktanın yerini değiştirme

Rotadaki noktanın yerini değiştirmek için fare yardımıyla noktayı gerekli yere taşıyın.

Rotanın başlangıç ya da varış noktasının yerini değiştiriyorsanız noktanın yeni pozisyonu hem haritada hem de Rotalar panelinde gösterilir. Rota otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Rotadaki noktaların yerini değiştirebilirsiniz.

Rotadaki noktaların yerlerini değiştirmek için ilgili satırı farenin yardımıyla yeni yere sürükleyin. Rota otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Noktanın adresini değiştirme

Rotadaki noktanın adresini değiştirmek için noktanın adresini içeren alana tıklayın ve adresini değiştirin.

Bize ulaşın

Rota hesaplamasında yaşanan hataları Yandex.Haritalar servisinin Destek Ekibi'ne bildirmek için Hatayı düzelt bağlantısına tıklayın (rota listesinin sonunda).

Geri bildirim formu açılacaktır. Bu formun türü rotanın türüne bağlıdır.

İlgili maddeyi seçin ve açılan formda:

 • Manevra hatalarını bildirmek için hatanın olduğu noktanın üzerine tıklayın ve açılan menüde gerekli maddeyi seçin.

  Formdaki alanları doldurup Gönder butonuna tıklayın.

 • Rota hesaplamasındaki hataları bildirmek için kullandığını rotayı haritada çizin (çizdiğiniz rotanın hesaplanan rotadan daha iyi olduğunu düşünüyorsanız).

  Formdaki alanları doldurup Gönder butonuna tıklayın.