Harita objelerinin içe aktarılması

Objeleri aşağıdaki formatlara sahip bir dosyadan içe aktarabilirsiniz:

İçe aktarmak için:

 1. Dosyadan verileri içe aktarmak için yeni bir harita oluşturun (yalnızca yeni bir haritaya verileri içe aktarmak mümkündür).

  Bunu gerçekleştirmek için harita listesinden İçe Aktar butonuna tıklayın:

  İçe Aktarma penceresi açılır:

 2. Dosya seç butonuna tıklayın ve açılan standart pencerede verilerin içe aktarılacağı dosyayı seçin (verilerin bir defaya mahsus içe aktarılması yalnızca tek bir dosyadan mümkündür).

  Bununla birlikte:

  • Seçilen dosyanın içeriği, teknik kısıtlamalara uyulup uyulmadığına dair otomatik olarak kontrol edilecektir.

  • CSV veya XLSX biçimindeki dosyalar belirli bir şablonla eşleşmelidir. Şablon, pencerenin altındaki gerekli bağlantıyı tıklayarak veya daha aşağıdaki CSV ve XLSX bölümlerinden açılabilir.
 3. İçe aktarma işleminin tamamlanmasının ardından seçili dosyadaki veriler, tarafınızdan oluşturulan haritada gösterilir ve bu haritada düzenlenebilir ve kaydedilebilir.

KML

KML biçimindeki bir dosyadan verilerin içe aktarılması durumunda, haritaya şunlar eklenir:

 • Etiketler (koordinatlar, açıklama, imza, renk)

 • Çizgiler (Sihirbaz'dan değiştirilebilecek tüm ayarlar)

 • Çokgenler (Sihirbaz'dan değiştirilebilecek tüm ayarlar)

Dosyanın meta verileri haritanın adını ve açıklamasını içeriyorsa, bunlar da içe aktarılır.

Kaynak dosyada gruplar bulunuyorsa, bu gruplar kaydedilmez.

Objelerin renkleri, Sihirbaz'da desteklenen en yakın renklere indirgenir.

KML biçimindeki bir dosyadan verileri içe aktarma işleminin sonuçlarının bir örneği (İngilizce dilinde, ancak diğer diller de kullanılabilir):

Dosya örneğini bağlantıyı izleyerek indirebilirsiniz: Dosya örneği KML.

KML formatı ile ilgili olarak Haritadaki objelerin aktarımı bölümüne bakabilirsiniz.

GPX

GPX biçimindeki bir dosyadan verilerin içe aktarılması durumunda, haritaya etiketler (koordinatlar, açıklama, imza) ve routes ve tracks objeleri eklenir.

Dosyanın meta verileri haritanın adını ve açıklamasını içeriyorsa, bunlar da içe aktarılır.

GPX biçimindeki bir dosyadan verileri içe aktarma işleminin sonuçlarının bir örneği (İngilizce dilinde, ancak diğer diller de kullanılabilir):

Dosya örneğini bağlantıyı izleyerek indirebilirsiniz: GPX dosya örneği.

GPX formatı ile ilgili olarak Haritadaki objelerin aktarımı bölümüne bakabilirsiniz.

GeoJSON

GeoJson biçimindeki bir dosyadan verilerin içe aktarılması durumunda, haritaya etiketler (koordinatlar, açıklama, imza, numara, renk), çizgiler (Sihirbaz'dan değiştirilebilen tüm ayarlar) ve çokgenler (Sihirbaz'dan değiştirilebilen tüm ayarlar) eklenir.

Kaynak dosyada gruplar bulunuyorsa, bu gruplar kaydedilmez.

Objelerin renkleri, Sihirbaz'da desteklenen en yakın renklere indirgenir. GeoJSON biçimindeki bir dosyadan verileri içe aktarma işleminin sonuçlarının bir örneği (İngilizce dilinde, ancak diğer diller de kullanılabilir):

Dosya örneğini bağlantıyı izleyerek indirebilirsiniz: GeoJSON dosyası örneği.

GeoJSON formatı ile ilgili olarak Haritadaki objelerin aktarımı bölümüne bakabilirsiniz.

CSV

CSV dosyasından veriler içe aktarıldığında, haritaya yalnızca etiketler (koordinatlar, açıklama, imza ve numara) eklenir.

İçe aktarma için kullanılan dosya şablonla eşleşmelidir:

 • Bölme karakterleri olarak virgül, noktalı virgül veya sekme kullanılabilir.

 • Alanların sırası:

  1. Enlem.

  2. Boylam.

   “Enlem” ve “Boylam” alanlarının doldurulması zorunludur. Kalan alanlar boş bırakılabilir.

   Koordinatlar, tam sayı kısmının kesir noktasından ayrıldığı ondalık kesir formatında gösterilir.

   Örneğin: 51.52014078866054,-0.1044968729335983.

  3. Açıklama.

  4. İmza.

   İmzanın ve açıklamanın metin değerlerini tırnak işareti içine almanız önerilir.

   Bu durumda, dosya bölme karakteriyle eşleşen karakter dikkate alınmayacaktır. Metin alanları (Açıklama ve İmza) tırnak işaretleri içeriyorsa, bu karakterler aynı şekilde ekrana yansıtılmak zorundadırlar.

   Örneğin imzada şu olmalıysa: Mağaza "Çiçek dünyası", o zaman dosyaya "Mağaza" "Çiçek dünyası"""nın anlamı yazılmalıdır.

  5. Numara

İçe aktarma için hazırlanmış bir dosya yazma örneği:

51.530216469900985,-0.12356737902929697,"«King's Cross» açıldığında","King's Cross St. Pancras","162".

Dosya şablonunu bağlantıyı izleyerek indirebilirsiniz: CSV dosyası şablonu.

XLSX

XLSX dosyasından veriler içe aktarılıken, yalnızca etiketler (koordinatlar, açıklama, imza ve numara) haritaya eklenir.

İçe aktarma için kullanılan dosya şablonla eşleşmelidir:

 • Sütun sıralaması:

  1. Enlem.

  2. Boylam.

   “Enlem” ve “Boylam” alanlarının doldurulması zorunludur. Kalan alanlar boş bırakılabilir.

   Koordinatlar, tam sayı kısmının kesir noktasından ayrıldığı ondalık kesir formatında gösterilir.

   Örneğin: 51.52014078866054,-0.1044968729335983.

   Uyarı.

   Hücredeki kayıt - (eksi) karakteriyle başlıyorsa, kaydın başına “'” (kesme işareti) karakteri eklenmelidir. Dikkat: Kesme işareti hücrenin içinde gösterilmez fakat formül alanında gösterilir.

   Aksi takdirde kayıt, MS Excel tarafından formül olarak algılanır ve bu durum hataya neden olur.

  3. Açıklama.

  4. İmza.

  5. Numara

Dosya şablonunu bağlantıyı izleyerek indirebilirsiniz: XLSX dosyası şablonu.

Örneğin, kayıtları içeren bir dosyadan veri içe aktarırken (İngilizce dilinde, ancak diğer diller de kullanılabilir):

Şu tür bir harita elde ederiz:

______________________________________________________________

Harita sihirbazı'na gidin.