Obje oluşturma

Haritada obje (nokta, çizgi veya çokgen) oluşturmak için:

 1. Harita Sihirbazı penceresinde arama satırının altında ilgili butona veya kısayol tuşlarına tıklayın, objeyi haritada çizin ve objenin parametrelerini belirleyin:

  • Yer işareti — veriliyor:

   • renk;

   • tip (şekil);

   • girme: Boş, rakamla (1'den 999'a kadar) ya da çıkan menüdeki işaretle;

   • haritaya yansıtılacak imza;

   • objeye tıklandığında gösterilecek metin;

   Tamam butonuna tıklayın, etiket haritanızda kaydedilir.

  • Çizgi: Renk, şeffaflık ve çizginin genişliği belirtilir.

   Çizgi çizildiğinde sol tuşla çizginin son üst noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Tamamla butonuna tıklayın, çizgi haritanızda kaydedilir.

   Bu şekilde de çizgiyi basitleştirebilirsiniz (ör. aşağıda).

  • Çokgen: Sınır çizgisi ve iç kısmının rengi, şeffaflığı ve çizginin kalınlığı belirtilir.

   Çizgi çizildiğinde sol tuşla çizginin son üst noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Çokgene iç sınır çizgisini (ilk çokgenin içinde bulunan başka bir çokgen) ekleyebilirsiniz. Bunun için sol tuşla çokgenin herhangi bir köşesine tıklayın ve açılan içerik menüsünde İç sınır çizgisini ekle öğesini seçin.

   Uyarı.

   Objenin basitleştirilmesi

   Eğer çizilen çizgi ya da çokgen binden fazla köşe noktası içeriyorsa (örn. objenin köşe sayıları konusunda herhangi bir teknik sınır yoksa), objeyi otomatik olarak basitleştirebilirsiniz.

   Bunun için sağ tuşla çizginin ya da çokgenin herhangi bir köşe noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünden Çizgiyi basitleştir (ya da köşe çizgilerini basitleştir) öğesini seçin. Çizginin köşe noktaları basitleştirildiğinde, çizgiler objenin genel görünümünü olabildiğince koruyacak şekilde silinir.

   Sınır çizgisini çizin ve sol tuşla herhangi bir köşeye tıklayıp açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Tamam butonuna tıkladıktan sonra çokgen haritanızda kaydedilir.

  Not.

  Obje oluşturma modundan çıkmak için Esc tuşuna basın ya da tekrar klavye kısayollarını kullanın.

 2. Açıklama alanındaki herhangi bir obje için, tıklandığında görüntülenecek metni belirtebilirsiniz:

  Not.

  Açıklama metninde HTML kullanılabilir. Bu durumda, bazı HTML etiketleri sitenize JavaScript aracılığıyla yüklenen haritada görüntülenirken, Yandex.Haritalar'da ve Sihirbaz'ın ön görüntüleme modunda gösterilmez.

 3. Oluşturulan her öğeyi istediğiniz yere kaydırabilir ve her çizgiyi ve çokgeni içerik menüsü aracılığıyla düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, farenin sol düğmesiyle objenin herhangi bir boğumuna tıklayın ve Sil, Tamamla veya Devam et komutlarından birini seçin:

 4. Harita oluştururken, bölünmüş öğeyi klavye kısayolları ile kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 5. Harita oluştururken objelere yönelik işlemleri butonları veya kısayol tuşları aracılığıyla iptal edebilir veya geri getirebilirsiniz.

  Bu iptal veya geri getirme işlemlerini harita oluştururken gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler ayrıca harita kaydedildikten sonra da yapılabilir. Bunun için, harita türü seçme adımından harita düzenlemeye geri dönmeniz gerekir (ayrıntılı bilgi için Harita türü seçme ve kod veya bağlantı alma bölümüne başvurun).

  Harita tamamen kapatıldıktan (başka bir deyişle, tarayıcıda ilgili sekme kapatıldıktan veya listeden başka bir harita seçildikten) sonra bu işlemler yapılamaz.

  İptal edilebilir ve geri alınabilir işlemler:

  • Obje silme,
  • Obje oluşturma,
  • Renk, kalınlık ve metin gibi obje özelliklerinin düzenlenmesi,
  • Çevre çizgisinin veya obje şeklinin düzenlenmesi,
  • Haritadaki objelerin sırasını değiştirme,
  • İsim veya açıklama gibi harita özelliklerini düzenleme.

  İptal edilemez ve geri alınamaz eylemler:

  • Harita ölçeğinin veya merkez noktasının düzenlenmesi,
  • Harita cetvelinin düzenlenmesi,
  • Trafik durumu katmanı da dahil olmak üzere, haritanın alt tabakasına yönelik düzenlemeler.
 6. Düzenleme işlemini tamamladığınızda Bitti butonuna tıklayın.

  Oluşturulan bir öğeyi Sil butonuna tıklayarak tamamen silmek de mümkün:

 7. Haritanızın her bir objesi, Harita düzenleme panelindeki objeler listesinde ayrı bir satır olarak görüntülenir. Her satır, objenin başlığını ve ön izlemesini içerir; doğrusal objelerin uzunlukları da gösterilir (otomatik olarak hesaplanır).

  Listedeki objeler, Etiketler → Çizgiler → Çokgenler sırasına göre düzenlenmiştir.

  Objeler haritada aynı sırada gösterilir: Etiketler çizgilerin “üzerinde” görüntülenir ve görselleriyle çakışabilir, çizgiler ise çokgenlerin üzerindedir.

  Bu sıra değiştirilemez. Ancak gerekirse, istediğiniz etiketi (veya çizgiyi/çokgeni) ön plana veya tam tersine, yani arka plana taşıyarak, her kategorideki objelerin görüntüleme sırasını değiştirebilirsiniz.

  Objelerin görüntülenme sırasını değiştirmek için, listenin istediğiniz satırını istediğiniz konuma sürükleyin (veya kısayol tuşlarını kullanın):

Yeni bir obje oluştururken, arama satırının yardımı ile onun konumunu harita üzerinde bulabilirsiniz (istenen obje coğrafi objelere aitse — kalabalık yerler, sokaklar, göletler vb.):

______________________________________________________________

Harita sihirbazı'na gidin.