Obje oluşturma

Haritada obje (nokta, çizgi veya çokgen) oluşturmak için:

 1. Harita Sihirbazı penceresinde arama satırının altında ilgili butona veya kısayol tuşlarına tıklayın, objeyi haritada çizin ve obje parametrelerini belirleyin:

  • Yer işaretine şu değerler verilir:

   • renk

   • tür (şekil)

   • Obje etiketinin ortası: Boş, Rakam (1 - 999) veya Simge

   • haritaya yansıtılacak yazı

   • objeye tıklandığında gösterilecek metin

   Tamam butonuna tıkladığınızda etiket, haritanıza kaydedilir.

  • Çizgi: Renk, şeffaflık ve genişlik değerlerine sahiptir.

   Çizgi tamamlandığında son noktaya tıklayın ve açılan menüde Tamamla öğesini seçin.

   Tamamla butonuna tıkladığınızda çizgi, haritanıza kaydedilir.

   Bu şekilde ayrıca çizgiyi sadeleştirebilirsiniz (bkz. aşağıda).

  • Çokgen: Sınır çizgisi ve iç kısım rengi, şeffaflık ve çizgi kalınlığı belirtilir.

   Çizgi tamamlandığında son noktaya tıklayın ve açılan menüde Tamamla öğesini seçin.

   Çokgene iç sınır çizgisi (ilk çokgenin içinde bulunan başka bir çokgen) ekleyebilirsiniz. Bunun için çokgenin herhangi bir köşesine tıklayın ve açılan menüde İç sınır çizgisi ekle öğesini seçin.

   Uyarı.

   Objenin sadeleştirilmesi

   Çizilen çizgi ya da çokgen binden fazla bağlantı noktası içeriyorsa (örn. objenin köşe sayıları konusunda herhangi bir teknik sınır yoksa) objeyi otomatik olarak sadeleştirebilirsiniz.

   Bunun için, çizginin ya da çokgenin herhangi bir bağlantı noktasına sağ tıklayın ve açılan içerik menüsünden Sınırı sadeleştir (Çerçeveyi sadeleştir) öğesini seçin. Çizginin bağlantı noktaları sadeleştirildiğinde, çizgiler objenin genel görünümünü olabildiğince koruyacak şekilde silinir.

   Sınır çizgisini çizin ve herhangi bir köşeye tıklayıp, açılan menüde Tamamla öğesini seçin.

   Tamam butonuna tıkladıktan sonra çokgen, haritanıza kaydedilir.

  Not.

  Obje oluşturma modundan çıkmak için Esc tuşuna basın ya da klavye kısayollarını kullanın.

 2. Açıklama alanında, objeye tıklandığında gösterilecek metni belirtebilirsiniz:

  Açıklama metninde ayrıca HTML işaretlemesi de kullanılabilir. Örneğin:

  <img src="https://sandbox.api.maps.yandex.net/examples/ru/2.1/sidebar/img/office.jpeg"></br>
  <a href="https://yandex.ru/map-constructor">Harita Sihirbazı</a>'nda oluşturulan harita

  Siteye kod eklendiğinde görsel ve bağlantı içeren bilgi kutucuğu oluşur:

  Uyarı.
  • Yandex Haritalar'da ve iframe'de görseller görüntülenmez. Bu tür etkileşimli içerik sadece siteye Java Script formatlı kod eklendiğinde çalışır.
  • Görsel mutlaka internete yüklenmelidir: Görüntülenebilmesi için görselin internete yüklenip doğrudan bir bağlantı üzerinden erişilebilir olması gerekir.
 3. Oluşturulan her öğeyi istediğiniz yere kaydırabilir ve her çizgiyi ve çokgeni içerik menüsü aracılığıyla düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, farenin sol düğmesiyle objenin herhangi bir boğumuna tıklayın ve Sil, Tamamla veya Devam et komutlarından birini seçin:

 4. Harita oluştururken, bölünmüş öğeyi klavye kısayolları ile kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

 5. Harita oluştururken objelere yönelik işlemleri butonları veya kısayol tuşları aracılığıyla iptal edebilir veya geri getirebilirsiniz.

  Bu iptal veya geri getirme işlemlerini harita oluştururken gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemler harita kaydedildikten sonra da yapılabilir. Bunun için, harita türü seçme adımından harita düzenlemeye geri dönmeniz gerekir (ayrıntılı bilgi için Harita türü seçme ve kod veya bağlantı alma bölümüne başvurun).

  Harita tamamen kapatıldıktan (başka bir deyişle, tarayıcıda ilgili sekme kapatıldıktan veya listeden başka bir harita seçildikten) sonra bu işlemler yapılamaz.

  İptal edilebilir ve geri alınabilir işlemler:

  • Obje silme
  • Obje oluşturma
  • Renk, kalınlık ve metin gibi obje özelliklerini düzenleme
  • Çevre çizgisini veya obje şeklini düzenleme
  • Haritadaki objelerin sırasını değiştirme,
  • İsim veya açıklama gibi harita özelliklerini düzenleme

  İptal edilemez ve geri alınamaz eylemler:

  • Harita ölçeğini veya merkez noktasını düzenleme
  • Cetvel
  • Trafik durumu dahil, harita katmanlarına yönelik düzenlemeler
 6. Düzenlemeyi tamamladığınızda Bitti butonuna tıklayın.

  Oluşturulan bir öğeyi tamamen silmek mümkündür. Bunu yapmak için Sil butonuna tıklayın.

 7. Haritanızın her bir objesi, Harita düzenleme panelindeki objeler listesinde ayrı bir satır olarak görüntülenir. Her satır, objenin başlığını ve ön izlemesini içerir; doğrusal objelerin uzunlukları da gösterilir (otomatik olarak hesaplanır).

  Listedeki objeler, Etiketler → Çizgiler → Çokgenler sırasına göre düzenlenmiştir.

  Objeler haritada aynı sırada gösterilir: Etiketler çizgilerin “üzerinde” görüntülenir ve görselleriyle çakışabilir, çizgiler ise çokgenlerin üzerindedir.

  Bu sıra değiştirilemez. Ancak gerekirse, istediğiniz etiketi (veya çizgiyi/çokgeni) ön plana veya tam tersine arka plana taşıyarak, her kategorideki objelerin görüntüleme sırasını değiştirebilirsiniz.

  Objelerin görüntülenme sırasını değiştirmek için, listenin istediğiniz satırını istediğiniz konuma sürükleyin (veya kısayol tuşlarını kullanın):

Yeni bir obje oluştururken, arama satırıyla haritada konumunu bulabilirsiniz (yerleşim alanı, sokak, gölet gibi bir coğrafi objeyse):