Obje oluşturma

Haritada obje (nokta, çizgi veya çokgen) oluşturmak için:

 1. Harita Sihirbazı penceresinde arama satırının altında ilgili butona veya kısayol tuşlarına tıklayın, objeyi haritada çizin ve objenin parametrelerini belirleyin:

  • Etiket: Etiketin formu, rengi ve türü belirtilir: boş, sayı ile (1 ile 999 arası), imza ile veya sunulan menüden bir simgeyle:

   Tamam butonuna tıklayın, etiket haritanızda kaydedilir.

  • Çizgi: Renk, şeffaflık ve çizginin genişliği belirtilir.

   Çizgi çizildiğinde sol tuşla çizginin son üst noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Tamamla butonuna tıklayın, çizgi haritanızda kaydedilir.

   Eğer çizilen çizgi binden fazla köşe noktası içeriyorsa (örn. objenin köşe sayıları konusunda herhangi bir teknik sınır yoksa), objeyi otomatik olarak basitleştirebilirsiniz. Bunun için sol tuşla çizginin herhangi bir köşesine tıklayın ve açılan içerik menüsünden Çizgiyi basitleştir ögesini seçin. Köşe noktaları basitleştirildiğinde, çizgiler objenin genel görünümünü olabildiğince koruyacak şekilde silinir.

  • Çokgen: Sınır çizgisi ve iç kısmının rengi, şeffaflığı ve çizginin kalınlığı belirtilir.

   Çizgi çizildiğinde sol tuşla çizginin son üst noktasına tıklayın ve açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Çokgene iç sınır çizgisini (ilk çokgenin içinde bulunan başka bir çokgen) ekleyebilirsiniz. Bunun için sol tuşla çokgenin herhangi bir köşesine tıklayın ve açılan içerik menüsünde İç sınır çizgisini ekle öğesini seçin.

   Eğer çizilen çokgen binden fazla köşe noktası içeriyorsa (örn. objenin köşe sayıları konusunda herhangi bir teknik sınır yoksa), objenin sınır çizgilerini otomatik olarak basitleştirebilirsiniz. Bunun için sol tuşla çokgenin herhangi bir köşesine tıklayın ve açılan içerik menüsünden Sınır çizgisini basitleştir ögesini seçin. Çokgenin köşeleri, basitleştirme ile birlikte ortak geometriyi maksimum düzeyde koruyacak şekilde kaldırılır.

   Sınır çizgisini çizin ve sol tuşla herhangi bir köşeye tıklayıp açılan içerik menüsünde Tamamla öğesini seçin.

   Tamam butonuna tıkladıktan sonra çokgen haritanızda kaydedilir.

  Not.

  Obje oluşturma modundan çıkmak için tekrar kısayol tuşlarına basın.

 2. Açıklama alanındaki herhangi bir obje için, tıklandığında görüntülenecek metni belirtebilirsiniz:

 3. Oluşturulan her öğeyi istediğiniz yere kaydırabilir ve her çizgiyi ve çokgeni içerik menüsü aracılığıyla düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için, farenin sol düğmesiyle objenin herhangi bir boğumuna tıklayın ve Sil, Tamamla veya Devam et komutlarından birini seçin:

  Düzenleme işlemini tamamladığınızda Bitti butonuna tıklayın.

  Oluşturulan bir öğeyi Sil butonuna tıklayarak tamamen silmek de mümkün:

 4. Haritanızın her bir objesi, Harita düzenleme panelindeki objeler listesinde ayrı bir satır olarak görüntülenir. Her satır, objenin başlığını ve ön izlemesini içerir; doğrusal objelerin uzunlukları da gösterilir (otomatik olarak hesaplanır).

  Listedeki objeler, Etiketler → Çizgiler → Çokgenler sırasına göre düzenlenmiştir.

  Objeler haritada aynı sırada gösterilir: Etiketler çizgilerin “üzerinde” görüntülenir ve görselleriyle çakışabilir, çizgiler ise çokgenlerin üzerindedir.

  Bu sıra değiştirilemez. Ancak gerekirse, istediğiniz etiketi (veya çizgiyi/çokgeni) ön plana veya tam tersine, yani arka plana taşıyarak, her kategorideki objelerin görüntüleme sırasını değiştirebilirsiniz.

  Objelerin görüntülenme sırasını değiştirmek için, listenin istediğiniz satırını istediğiniz konuma sürükleyin (veya kısayol tuşlarını kullanın):

Yeni bir obje oluştururken, arama satırının yardımı ile onun konumunu harita üzerinde bulabilirsiniz (istenen obje coğrafi objelere aitse — kalabalık yerler, sokaklar, göletler vb.):

______________________________________________________________

Harita sihirbazı'na gidin.