Kısayol tuşları

Obje oluşturma

Kısayol tuşları İşlev (oluşturma) Düğme
Alt + P Etiket
Alt + L Çizgi
Alt + M Çokgen

Obje oluşturma modundan çıkmak için tekrar kısayol tuşlarına basın.

Objelerle çalışma

Enter ↲

Objenin çizim sürecini tamamlar ve objenin parametre değerlerini ayarlamak için formu açar (alternatif olarak objenin içerik menüsünden Tamamla ögesini seçerek veya objeyi oluştururken üstüne çift tıklayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz).

Objenin parametre değerlerinin ayarlandığı pencere açıkken Enter ↲ tuşuna basmak, parametreleri kaydetmeden formu kapatır ( işaretine basmakla aynıdır):

Obje eylemlerinin iptali ve geri getirilmesi

Bir objeye yönelik olarak yapılan eylemi iptal etmek veya geri getirmek için:

Kısayol tuşları İşlem
Ctrl + Z Eylemin iptali

Ctrl + Shift + Z veya

Ctrl + Y

Eylemi geri getirme

Listedeki objelerin sırasını değiştirme

Objeler haritada aşağıdaki sırayla görüntülenir: Etiketler satırların “üzerinde” görüntülenir ve onları kapsayabilir, benzer şekilde, çizgiler çokgenlerin üzerindedir.

Her kategoride objelerin görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için listeden objeyi seçin ve kısayol tuşlarına basın:

Kısayol tuşları Objeyi taşıma
Ctrl + Shift + ↑ tüm objelerin üzerine
Ctrl + Shift + ↓ tüm objelerin altına
Ctrl + ↑ bir objenin üzerine
Ctrl + ↑ bir objenin altına

Örneğin, soldaki çizimde çokgen 1, çokgen 2'nin üzerinde görünüyor, sağdaki resimde ise tam tersi:

Not.

Ayrıca obje listesinde uygun bir konuma objeyi sürüklemek (etiket, çizgi veya çokgen) mümkündür.

______________________________________________________________

Harita sihirbazı'na gidin.