Kısayol tuşları

Obje oluşturma

Kısayol tuşları İşlev (oluşturma) Button
Alt + P Etiket
Alt + L Çizgi
Alt + M Çokgen
Esc Obje oluşturma modundan çıkış

Obje oluşturma modundan çıkmak için Esc tuşuna ya da tekrar kısayol tuşlarına basın.

Objelerle çalışma

Enter ↲

Objenin çizim sürecini tamamlar ve objenin parametre değerlerini ayarlamak için formu açar (alternatif olarak objenin içerik menüsünden Tamamla ögesini seçerek veya objeyi oluştururken üstüne çift tıklayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz).

Objenin parametre değerlerinin ayarlandığı pencere açıkken Enter ↲ tuşuna ya da simgesine basmak parametreleri kaydederek formu kapatır.

Obje eylemlerinin iptali ve geri alınması

Bir objeye yönelik olarak yapılan eylemi iptal etmek veya geri almak için:

Kısayol tuşları İşlem
Ctrl + Z Eylemin iptali

Ctrl + Shift + Z veya

Ctrl + Y

Eylemi geri alma

Obje kopyalama ve yapıştırma

Kesilmiş objeyi kopyalamak ve daha sonra haritaya yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanın.

Kısayol tuşları İşlem
Ctrl + С Obje kopyalama

Ctrl + V

Obje yapıştırma

Listedeki objelerin sırasını değiştirme

Objeler haritada aşağıdaki sırayla görüntülenir: Etiketler satırların “üzerinde” görüntülenir ve onları kapsayabilir, benzer şekilde, çizgiler çokgenlerin üzerindedir.

Her kategoride objelerin görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz.

Bunu yapmak için listeden obje seçerek kısayol tuşlarına basın:

Kısayol tuşları Obje taşıma
Ctrl + Shift + ↑ tüm objelerin üzerine
Ctrl + Shift + ↓ tüm objelerin altına
Ctrl + ↑ bir objenin üzerine
Ctrl + ↑ bir objenin altına

Örneğin, soldaki çizimde çokgen 1, çokgen 2'nin üzerinde görünüyor, sağdaki resimde ise tam tersi:

Not.

Ayrıca,objeyi (etiket, çizgi veya çokgen) obje listesinde uygun bir konuma sürüklemek mümkündür.