Kısayol tuşları

Obje oluşturma

Kısayol tuşları Özellik (oluşturma) Buton
Alt + P Etiket
Alt + L Çizgi
Alt + M Çokgen

Obje oluşturma modundan çıkış yapmak için kısayol tuşlarına tekrar tıklayın.

Objelerle çalışma

Enter ↲

Objenin çizimini tamamlayıp parametre belirleme formunu açmaktadır (objenin içerik menüsündeki Bitir öğesi veya gövde oluşturulurken çift tıklamada olduğu gibi).

Parametre belirleme formu açıkken Enter ↲ tuşuna tıkladığınızda parametreler kaydedilmeden form kapatılır ( simgesine tıklandığı gibi):

Listede obje sıralamasının değiştirilmesi

Objeler haritada şu sıralamayla gösterilir: Etiketler çizgilerin “üstünde” gösterilir ve onların görünümünü kapatabilirler, çizgiler ise aynı şekilde çokgenlerin üstünde gösterilir.

Her kategorinin içinde objelerin gösterim sıralaması değiştirilebilir.

Bunun için listede obje işaretleyin ve kısayol tuşlarını tıklayın:

Kısayol tuşları Objenin taşınması
Ctrl + Shift + ↑ en üstte
Ctrl + Shift + ↓ en altta
Ctrl + ↑ bir obje üstte
Ctrl + ↑ bir obje altta

Örneğin soldaki resimde çokgen 1 çokgen 2'nin üstünde gösteriliyor, sağdaki resimde ise tam tersi:

Not.

Bunun yanı sıra obje listesinde istediğiniz pozisyona objeyi taşıyabilirsiniz (etiketi, çizgiyi veya çokgeni)