1.2. Haritalama sırası ile ilgili öneriler

Haritalanan objelerin türleri ve sırası ile ilgili tavsiyeler aşağıdaki gibidir (“kartograf kontrol listesi”).

Haritalama işlemleri:

 1. Eklenecek/düzenlenecek obje seçilir. Alan, bina, yol, nehir gibi objeler haritalanabilen objeler olarak kabul edilir. Haritalarda gösterilmesi yasak olan objeler de bulunmaktadır (bkz. 3.1.4. Yasaklı objeler bölümünü okuyun).
 2. Seçilen obje çizilir.
 3. Objeye özellik eklenir. Örneğin yol türü, yerleşim yeri adı veya bina yüksekliği gibi özellikler eklenebilir.

 4. Obje kaydedilir.

Yandex Map Editor'ü kullanarak bir yerleşim yerinin sınırları içinde haritalanabilen obje ve işlemlerin örnek listesi:

1.2.1. Taslak çizim

Haritaya temel, ana objeler çizilir:

 1. Yerleşim yeri sınırları

  Sınırlar mümkün olduğunca ayrıntılı çizilmelidir:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.2. İdari bölüm sınırları bölümünde bulabilirsiniz.

 2. Ulaşım ağı

  Yolların, otoyollardan başlayarak iç yollara, başka bir deyişle büyük yollardan küçük yollara doğru sırayla çizilmesi tavsiye edilir.

  Yolları çizerken ulaşım ağının kesintisiz olmasına dikkat edin. Farklı türdeki yollar birleşik ulaşım ağını oluşturmalıdır:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.3. Yollar.

 3. Demiryolları

  Ana demiryolu hatları:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.12. Ulaşım: Demiryolları bölümünde bulabilirsiniz.

 4. Çok katlı binalar

  Konutlar, idari binalar ve sanayi yapıları:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.4. Binalar.

 5. Az katlı binalar

  Ayrıntılı bilgiyi 3.4. Binalar.

 6. Su objeleri: doğrusal ve çokgen türü objeler

  Büyük nehirlerden dere ve kanallara kadar akarsular ve su kütleleri. Kıyı şeridinin yuvarlatılmadan detaylı olarak çizilmesi tavsiye edilir:

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.10. Su objeleri

 7. Büyük bitki örtüleri

  Ormanlar ve parklar

  Bitki örtüsü alanında başka kategoride bir obje bulunuyorsa bitki örtüsünün içinde bir çokgen olarak değil (ayrıntılı bilgiyi 2.7.2. İç çokgen kullanım kuralları bölümünde bulabilirsiniz), orman içindeki bir göl gibi ayrı bir çokgen olarak çizilir:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.9. Bitki örtüsü bölümünde bulabilirsiniz.

1.2.2. Detaylı çizim

Haritada ana objeler listesine girmeyen objeler çizilir. Aşağıdaki objeler, haritanın daha ayrıntılı ve bilgilendirici olması için çizilmelidir:

 1. Tramvay hatları ve ikinci önem derecesine sahip demiryolları

 2. Ulaşım objeleri

  Demiryolu istasyonları, tren istasyonları, limanlar, havalimanlarının alan ve binaları

  Ayrıntılar için şu bölümlere başvurun:

 3. Toplu taşıma durakları

  Yolun iki tarafında bulunan duraklar ayrı objeler olarak çizilir:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.14. Ulaşım türü: kara ulaşımı bölümünde bulabilirsiniz.

 4. Binalarda bulunan kurumlar

  Binalarda bulunan kurumlar “Yerler” kategorisindeki nokta türü objeler olarak çizilir. Farklı türdeki kurumlar, merkezleri nokta koyduğunuz yerde bulunan farklı simgelerle işaretlenir.

  Noktayı kurumun girişine (kurumun ayrı bir girişi varsa) veya kurumun tahmini konumuna (örneğin, alışveriş merkezi içindeki bir mağazaya) koymalısınız.

  Her durumda, nokta (ve dolayısıyla simge merkezi) bina çokgeninin sınırlarında olmalıdır ( etiketi, seçilen obje olarak alışveriş merkezini gösterir):

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.6. Yerler

 5. Ambarlar, trafolar, kazan daireleri gibi küçük ticari ve sanayi binaları ve yapıları

  Bu türdeki objeleri çizerken ve bunlara özellik eklerken objelerin teknik özelliklerinin gösterilmesi ile ilgili kısıtlamaları dikkate alın (bkz. 3.1.4. Yasaklı objeler):

 6. Garajlar

  “Bina” kategorisindeki “Bina veya yapı” nokta türü objeler olarak çizilir.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.4.2. Bina Özelliklerinin Eklenmesi ile İlgili Kurallar bölümünde bulabilirsiniz.

  Garajlar (ayrıntılı bilgiyi 3.7. Alanlar bölümünde bulabilirsiniz): Belli bir adı taşıyan bir garaj kooperatifi veya garajlar grubu söz konusu ise, “Sanayi bölgesi” türündeki çokgen ile gösterilir.

  Diğer durumlarda garajlar gösterilmez. Kalıcı olmayan müstakil garajlar (örneğin “taşınabilir garajlar”) çizilmez.

 7. Park yerleri

  “Yol yapıları ve işaretleri” kategorisindeki “Park yeri ” türü objeler olarak çizilir.

  Daha fazla bilgi için bkz. 3.8.2. Park yerleri ve otoparklar. Çizim ve özellik ekleme kuralları.

 8. Yaya yolları, geçitler, bisiklet yolları

  Bisiklet yolları, yaya yolları, köprüler, basamaklar, geçitler çizilir.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.3.1.6. Kaldırım, yaya yolu ve bisiklet yolu çizim kuralları bölümünde bulabilirsiniz.

 9. Çim ve küçük bitki örtüleri

  Bitki örtüleri çokgen türü obje olarak çizilir:

  Ayrıntılı bilgiyi 3.9. Bitki örtüsü bölümünde bulabilirsiniz.

 10. Küçük su objeleri

  Kaynak, kuyu, yangın musluğu ve çeşmeler “Su objeleri” kategorisindeki “Nokta türü su objesi ” olarak çizilir.

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.10. Su objeleri.

 11. Yerleşik alanlar: ilçe, semt ve mahalle sınırları

  Ayrıntılı bilgiyi 3.2. İdari bölüm sınırları bölümünde bulabilirsiniz.

 12. Yol yapıları; yaya geçitleri de dahil olmak üzere, köprüler, meydanlar, yeraltı ve yerüstü geçitler, tüneller gibi yol yapılarıdır. Bunların dışında, park yerleri, izleme kameraları ve trafik ışıkları bu kategoridedir. “Yol işaretleri” kategorisindeki objeler olarak çizilirler.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.8. Yol yapıları ve işaretleri bölümünde bulabilirsiniz.

 13. Bina, yapı ve kompleksleri kapsayan ve kullanım amacına göre ayrılan Alanlar. Örneğin okul binaları, öğrenci yurtları dahil olmak üzere eğitim kurumlarının alanları.

  Sanayi yapılarını tamamen veya kısmen içeren alanlar sanayi bölgesi olarak çizilebilir.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.7. Alanlar bölümünde bulabilirsiniz.

 14. Anıtlar, manzaralar gibi Turistik mekanlar, oyun sahaları, köpek yetiştirme alanları, çöplükler gibi Çevre ve park altyapı tesisleri, “Yerler” kategorisindeki nokta türü objeler olarak çizilir.

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.6. Yerler.

 15. Kurum alanları

  Hastane, okul, spor tesislerinin alanları ayrı çokgenler ile çizilir ve ayrı objeler olarak görüntülenir.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.7. Alanlar bölümünde bulabilirsiniz.

1.2.3. Güncelleme

Haritaya yeni objeler ekleme, değişen objeleri yeniden çizme ve objelere yeni özellikler ekleme:

 1. Yollar, kavşaklar, köprüler, tüneller, alt ve üst geçitler gibi yapım aşamasındaki ve yeni inşa edilmiş yol ağı ve altyapı objeleri.

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.3. Yollar, 3.8. Yol yapıları ve işaretleri.

 2. Kullanılmakta veya yapım aşamasında olan binalar yeni bina sayılır.

  Bkz. 3.4. Binalar.

 3. Yıkılmış veya tahrip edilmiş binalar ve yapılar.

  Gerçekte olmayan bir bina uydu görüntüsünde görünüyorsa binanın “durumu” “Yıkık” olarak değiştirilmelidir.

  Bkz. 3.4. Binalar.

 4. Kurumlarda meydana gelen değişiklikler; mağaza, alışveriş merkezi, eczane gibi yeni kurumların açılması ya da mevcut olanların kapanması veya başka bir yere taşınması.

  Ayrıntılı bilgi için bkz. 3.6. Yerler

 5. Ulaşım ağında meydana gelen değişiklikler, yeni hat veya toplu taşıma duraklarının açılması veya mevcut olanların kapanması.

  Ayrıntılı bilgi için:

 6. Bina ve yapıların adres değişikliğinin yanı sıra sokak ve cadde isimlerindeki değişiklikler.

  Ayrıntılı bilgi için:

 7. İdari bölüm değişiklikleri. Örneğin, şehrin sınırlarına yeni alanların dahil edilmesi, şehir alanından bazı alanların ayrılması, semt sınırlarının değişmesi.

  Ayrıntılı bilgiyi 3.2. İdari bölüm sınırları bölümünde bulabilirsiniz.