1.3.3. Kullanıcı engelleme kuralları

1.3.3.1. Engelleme gerekçeleri

Vandal kullanıcılara yönelik uygulanan engelleme (yasaklama) eylemi, en son tedbir olarak uygulanır.

Moderatör, engellemeyi uygularken yapmak üzere olduğu işlem için kibar ifadelerle kolay anlaşılır açıklama vermek zorundadır.

Bu yorum, engellenen kullanıcının profilinde görüntülenir ve tüm kullanıcılar tarafından okunabilir.

Engelleme gerekçeleri:

 • Kullanıcının devamlı hata yapması gibi Haritalama Kuralları'nın sistematik ihlali.

 • Kullanıcının, moderatörün yorumlarına yanıt vermemesi veya bunları görmezden gelmesi.

  Ancak, servis özelliklerinin kullanılmaması gibi kasıtsız ihmal ile kullanıcının daha önce yorumları dikkate alarak obje düzelttiği halde yorumları bilerek göz ardı etmesi gibi kasıtlı ihmali birbirinden ayırmak gerekir.

 • Vandalizm; haritadaki objeleri kasıtlı olarak bozma, isimleri, şekilleri ve özellikleri değiştirme eylemlerini kapsar.

  Not.

  Mevcut objeleri bozmadan haritanın uzak alanlarında var olmayan objeler çizmek (örneğin, çizim denemesi için) kural ihlali olarak değerlendirilmekle birlikte vandalizm sayılmaz.

  Gizli vandalizm; ismleri, özellikleri ve şekilleri gerçeğe uygun olmayan objeleri kasıtlı olarak çizme eylemlerini kapsar.

  Not. Bu gibi eylemler, açık kaynaklardaki bilgilerle kanıtlanabilen özelliklere sahip ve gerçekte var olan objeler oluşturan veya düzelten kullanıcıların eylemlerinden net bir şekilde ayırt edilebilir.
 • Küfürlü kelimelerin kullanımı (kullanıcı adında, profil bilgilerinde, yorum metinlerinde vs.).

  Küfürlü veya argo kelimeler, tamamen veya kısmen yıldız (*) veya başka bir sembolle değiştirilmesine rağmen okuyucular tarafından yine de küfür olarak algılanıyorsa kullanılması yasaktır.

 • Kullanıcı adında, profil bilgilerinde, yorum metinlerinde, obje tarifleri ve yorumlarında nefret ve düşmanlığı teşvik eden ya da bir kişiyi cinsiyeti, ırkı, uyruğu, dili, kökeni, dini veya herhangi bir toplumsal gruba üyeliği nedeniyle aşağılama amacı güden ifadeler kullanılamaz.

1.3.3.2. Engelleme süreleri

Uyarı. Kullanıcıların hangi durumlarda engellenebileceği hakkında bilgi için bkz. 1.3.3.1. Engelleme gerekçeleri

Engelleme süreleri:

 1. Süresiz:

  • kullanıcının açık bir vandalizm eyleminde bulunması durumunda birinci olaydan sonra,

  • iki (veya daha fazla) geçici engel uygulandıktan sonra ihlallerin devamı durumlarında,

  • engellenen kullanıcının başka bir kullanıcı hesabından giriş yapması ve moderatörün bu hesabın şüphesiz aynı kişiye ait olduğundan emin olması durumunda.

 2. Kuralların sistematik ihlali durumunda en fazla yedi günlük engel uygulanır.

 3. Kuralların başka bir şekilde ihlali durumunda en fazla üç günlük engel uygulanır.

Engelleme süresi, olayın ciddiyetine göre moderatör tarafından belirlenir.

Engellenen kullanıcı hata bildirimleri gönderebilir veya durumunun yeniden görüşülmesi için başvurabilir, engelleme gerekçesinin açıklamasını isteyebilir. Gerekçe açıklanmadıysa kullanıcı tartışmalı obje veya soru ile ilgili olarak Kullanıcı Kulübü'nde konu açabilir.

Engelleme yapan moderatör, engelleme süresini uzatmak, kısaltmak veya engelleme kararını tamamen iptal etmek gibi karar verme yetkisine sahiptir. Başka bir moderatörün bu kararı verme yetkisi de vardır fakat kararı vermeden önce durumu engelleme kararını veren moderatörle veya yetkili servis çalışanı ile görüşmesi gerekir.