4.5. Haritalama kuralları: Sırbistan

Bu bölümde Sırbistan'ın özelliklerine göre belirlenen haritalama kuralları yer alır.

4.5.1

Harfler içeren adresler dahil olmak üzere, Sırbistan'daki tüm yer isimlerinin hem Sırp Kiril harfleri hem de Sırp Latin harfleriyle belirtilmesi önerilir.

4.5.2

Hem Kiril hem de Latin harfleriyle yazılan yol ve yol yapısı isimleri;

  • tür ismi özel isimden önce belirtilmişse büyük harfle,

  • tür ismi özel isimden sonra belirtilmişse küçük harfle yazılır.

Örneğin: Првомајска улица, Prvomajska ulica, Трг Владимира Манића, Trg Vladimira Manića.

4.5.3

Sırbistan'ın idari bölümleri aşağıdaki görselde gösterilir (ilgili idari bölüm düzeyi köşeli parantez içinde gösterilir):

4.5.4

“Grad”'lar (şehirler) ve “Gradsko naselje”'ler (bunun yaklaşık karşılığı kasabadır) resmen ayrı yönetim bölümleri sayılır. Resmen Sırbistan'ın 24 "grad"ı (şehri) vardır.

4.5.5

“Gradsko naselje” (Sırp.) Türkçe'ye “kentsel yerleşim birimi” değil, kasaba olarak çevrilir.

“ Zaselak” , Türkçe'ye köy olarak çevrilir.

4.5.6

“Ulica” ve “Put” aynı yol (sokak) türü için kullanılır. İkisinin de Türkçesi bu anlamda cadde veya sokaktır.

4.5.7

Küçük alan, küçük meydan anlamındaki “Plato” türü objeler, yol yapıları çizildiği gibi çizilir.

4.5.8

Binanın kadastro adresi, bunun resmi adresi sayılır. Binanın posta adresi kadastro adresinden farklıysa kadastro adresi resmi adı olarak ve e-posta adresi “diğer adı” olarak belirtilir.

Bina numaraları “BB” (“bez broja”) etiketlerini taşıyan adresler haritaya eklenmez.

4.5.9

Sırbistan ve Makedonya'daki objelerin isimlerinde “№” karakteri kullanılmaz.

4.5.10

Belgrad Üniversitesi'nin tüm fakülteleri bağımsız birer tüzel kişi olduğundan isimleri mutlaka büyük harfle yazılır.

4.5.11

Yol isimlerinde kullanılan Sırpça iyelik sıfatlar, olduğu gibi ve obje türünden önce yazılır.

Örneğin, Majuranićeva Sok., Ružina Sok..

4.5.12
Sokak adları Türkçe'ye çevrildiğinde kelimelerin sırası mümkün olduğunca değiştirilmez.
4.5.13

Obje isimlerindeki sıra sayı sıfatları Arap rakamlarıyla ifade edildiğinde bu rakamlardan sonra Türkçe'de olduğu gibi nokta konur, Roma rakamlarıyla ifade edildiğinde ise rakamdan sonra nokta konmaz.

Örneğin: Ulica 51. Divizije (51. Bölük Sok.)

4.5.14
Doğal arazi objelerinin tür isimleri her zaman küçük harfle yazılır. Ayrıca:
  • Yer ismi “hangi”, “ne gibi”, “kimin” veya “kime ait” gibi bir soruyu yanıtlıyorsa tür ismi obje isminden sonra yazılır.

    Örneğin: Kosovska planina, Vukov vrh.

  • Yer ismi bir isim veya sözcük grubuysa tür ismi obje isminden önce yazılır.

    Örneğin: vrh Crna Stena, planina Čuka.