4.3. Haritalama kuralları: Polonya

4.3.1 İdari bölümler için özellik belirleme kuralları

Genel kurallar için bkz.: 3.2.2. İdari bölümlere özellik ekleme kuralları.

İdari bölüm türü (düzeyi, bkz.: 3.2.2.1. Tür (düzey)) şu şekilde seçilir:

 • Voyvodalık (województwo); il, 2 düzey (RF’daki federasyonu oluşturan idari birime eşdeğer).

 • Powiat; ilçe, düzey 3 (RF’deki idari yapısında ilçeye eşdeğer). Obje idari merkez niteliğinde ise, “merkezdir” (ilçe merkezi) işareti kullanılır.

 • Gmina; bucak, düzey 3 (RF’daki idari yapısında yerleşime eşdeğer). Objenin kentsel veya kırsal gminalara ait olduğu resmi adlarında belirtilir; “merkezdir” (ilçe merkezi) işareti kullanılmaz.

 • Miasto; yerleşik alan, “şehir” olarak çevrilir.

 • Wieś; yerleşik alan, “köy” olarak çevrilir.

 • Kolonia; yerleşik alan, “koloni” olarak çevrilir.

 • Osada; yerleşik alan, “kasaba” olarak çevrilir.

  Not.

  Bazen işletme artık mevcut değilken yerleşik alan statüsü korunabilir.

 • Przysiółek; çiftlik.

  Not.

  RF ölçülerine göre çiftlik değildir; özel kişilere ait ve konut binaları olan tarım arazileri; ayrıca Rusya “uzaktaki yerleşim”’e eşdeğer olan “kolonilere” da rastlanır.

 • Dzielnica; şehrin ilçesi.

 • Osiedle; mahalle veya semt.

 • Rodzinny Ogród Działkowy; yerleşik alan, bahçe parselleri.

  Öz adının bulunmadığında, Leh dilinde yazılacak bir adı bulunmadıkta – ogr. dz (bah. par. gibi).

Not.

Objelerin adlarında tüm kelimeler büyük harfle yazılır; voyvodalıklar istisnadır.

4.3.2. Karayollarının işaretleme kuralları

Genel kurallar için bkz.: 3.3.2. Yol bölümüne özellik ekleme kuralları, 3.3.2.1. Sınıf.

4.3.2.1

Polonya’daki yol tipleri küçük harfle yazılır.

4.3.2.2

“Haritadaki Yazı için” ad tipi, sadece genel olarak kabul görmüş kısaltmaların kullanıldığı durumlarda gösterilir.

4.3.2.3

Bir yol bölümü için bir sınıf girdiğinizde, o yol için çeşitli özelliklerin belirli kurallar çerçevesinde doldurulması gerekir:

4.3.2.3.1 Otoyol (sınıf 1)

A harfi ile işaretlenen yollar karayolu sayılır:

4.3.2.3.2 Devlet önemine sahip karayolları (sınıf 2)

İki basamaklı indekse sahip olan “cumhuriyet yolu” (droga krajowa) adlanan karayolları, DDKiA (Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad) yönetiminde bulunan yollardır. Bu yollar voyvodalık merkezleri arasında ulaşımda büyük önem taşır veya devlet sınırlarındaki en büyük uluslararası kontrol noktalarına geçişi sağlar.

4.3.2.3.3 Bölgeler arası yollar (sınıf 3)

Bu tür objeler aşağıda sıralanmıştır:

 • “Cumhuriyet yolu” (Droga Krajowa) olarak adlanan iki basamaklı indekse sahip diğer yollar. Bu yollar voyvodalıkları birbirine bağlar veya devlet sınırlarında ikincil uluslararası kontrol noktalarına (yerel kontrol noktaları hariç) geçişi sağlar.

 • Otoyolların ücretli bölümlerinin dublörleri (örneğin, DK91, DK94 veya DK44).

 • Avrupa güzergahının parçası olan ve/veya komşu ülkeleriyle yol ağı kesintisizliğini sağlayan yollar.

 • DDKiA (Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad) yönetiminde olan, “Cumhuriyet yolu” (Droga Krajowa) olarak adlanan, iki basamaklı indekse sahip veya voyvodalık yollar idaresinin yönetiminde olan (droga wojewódzka) ve üç basamaklı indekse sahip olan cumhuriyet yolları arasında ve/veya komşu voyvodalıklar arasında ulaşımda önemli role sahip en büyük yollar.

4.3.2.3.4 Bölgesel yollar (sınıf 4)

Bu tür objeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Diğer bölgeler arası yollar ve bölge hudutları dahilindeki en büyük yollar.

 • DDKiA (Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad) yönetiminde olan veya voyvodalık yollar idaresinin yönetiminde olan (droga wojewódzka), üç basamaklı indekse sahip, voyvodalık hudutları dahilinde ulaşımda önemli role sahip ve 10.000 kişiden fazla nüfusu olan illere geçişi sağlayan diğer karayollarıdır.

4.3.2.3.5 İlçe yolları (sınıf 5)

Voyvodalık yollar idaresinin yönetiminde olan (droga wojewódzka), üç basamaklı indekse sahip karayolları bunlara aittir, aşağıdakiler istisnadır (istisnalar listesi mevcuttur):

 • statüsünü kaybeden, ancak formalite olarak numaralarını korumuş yollar;

 • istasyonlara geçişler;

 • eski feribot iskelelerine geçişler;

 • sert kaplaması olmayan tarihi bölümler.

4.3.2.3.6 İlçe yolları (sınıf 6)

Onlara povyat yönetiminin yetkisi altında olan (droga powiatowa), dört basamaklı P önekli indekse sahip yollar aittir. Numaralanmamış, 5. sınıf yollar arasında esas ulaşımı sağlayan yollar da buraya aittir.

4.3.2.4

Hız sınırlamaları (genel kurallar için bkz.: 3.3.2.8. Hız sınırları) ilgili yol bölümünde izin verilen maksimum trafik hızını (km/saat cinsinden) belirler.

Polonyada binek araçlar ve motosikletler için varsayılan değerler aşağıdaki gibidir:

 • yerleşim yerinde, 50 km/saat (23:00’dan 06:00’a kadar 60 km/saat);
 • yerleşim yeri dışında (her yönde tek şerit), 90 km/saat;
 • yerleşim yeri dışında (her yönde iki şerit); 100 km/saat;
 • karayolunda (her yönde tek şerit), 100 km/saat;
 • karayolunda (her yönde iki şerit), 120 km/saat;
 • otoyolda, 140 km/saat.

4.3.3. Kullanılan kısaltmalar

Yandex Map Editor ile çalışırken aşağıdaki kısaltmalar kullanılır:

Kelime Kısaltma Çeviri
kapitan kpt. kaptan
książę / ksiądz ks. prens / rahip
lekarz lek. doktor (hekim)
miasto m. şehir
magister mgr magister
minister min. bakan
major mjr binbaşı
nad poziomem morza npm / n.p.m. deniz seviyesinin üstünde
numer nr numara
obywatel ob. vatandaş
okolo ok. yaklaşık
pan, pani, panna / piętro / punkt / patrz p. bay / bayan / kat / nokta / bak
południe, południowy pd. / płd. güney, güney
południowo-wschodni pd.-wsch. güneydoğu
południowo-zachodni pd.-zach. güneybatı
plac pl. meydan
pułkownik płk albay
północ, północny płn / pn. kuzey, kuzey
północno-wschodni pn.-wsch. kuzeydoğu
północno-zachodni pn.-zach. kuzeybatı
porucznik por. teğmen
powiat- pow. povet
podpułkownik ppłk yarbay
poniżej poziomu morza ppm / p.p.m. deniz seviyesinin altında
profesor prof. profesör
rodzaj / rok r. cins / yıl
stacja / starszy st. istasyon / kıdemli
święty ś. / św. aziz
ulica ul. sokak
województwo woj. voyvodalık
żeński ż kadın