4. Bölgesel haritalandırma kuralları

Bu bölümde bölgesel kuralları yer almaktadır: bunlar, haritalamanın yapıldığı ülkeye yönelik özel kurallardır.

Öncelikle bu; ülkedeki idari bölümleri ve bunların hiyerarşik yapılarını daha sonra ise ülkedeki adres sistemini ve yol ağının özelliklerini ele alır.

Uyarı.

Bu bölümdeki bilgi, şu bölümdeki başka bir bilginin yerini almaz fakat şunaek bilgi niteliği taşır 3. Genel haritalandırma kuralları.

Bu kurallar şu alt bölümlerde toplanmıştır: